Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 5 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

 

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-сыныптарына арналған

«Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілігде) жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

5-сынып:

 

Оқу жоспарында

ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті Оқыту жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
I-тоқсан
 

 

Таза, мінсіз асыл сөз

«Керқұла атты Кендебай» ертегісі,

«Қобыланды батыр» жыры,

Асан қайғы  «Асан қайғының жерге айтқан сыны» аңызы

Түсінужәнежауап беру 5.1.1.1-әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;

5.1.2.1- әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;

5.1.3.1-көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу;

5.1.4.1- көркем шығармалар

дан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа

айту;

Анализ және интерпретация 5.2.1.1-әдеби шығармадағы екі нәрсенісалыстыра суреттеулер мен  қарама-қарсы суреттеулерді табу;

5.2.2.1 — эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;

5.2.3.1 -шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары

ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы) мағынасын анықтау;

5.2.4.1 — көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру 5.3.1.1- шығармада

ғы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау;

5.3.2.1 — кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;

5.3.3.1 — шығарма

дағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

II-тоқсан
 

 

«Тәрбиенің қайнар бұлағы»

 

Дулат Бабатайұлы «О, Ақтан жас, Ақтан жас» ,

Ыбырай Алтынсарин «Қыпшақ Сейітқұл» , «Атымтай Жомарт», «Дүние қалай етсең табылады?»

Түсінужәнежауап беру 5.1.1.1- әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;

5.1.2.1 — әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;

5.1.3.1 — көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы  образын ашу;

5.1.4.1 — көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа  айту

Анализ және интерпретация 5.2.1.1-әдеби шығармадағы екі нәрсенісалыстыра суреттеулер мен  қарама-қарсы суреттеулерді табу;

5.2.2.1 — эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;

5.2.3.1 — шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары

ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы)  мағынасын анықтау;

5.2.4.1 — көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға  хат, өлең жазу;

Бағалау және салыстыру 5.3.3.1 — шығарма

дағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

5.3.4.1 — оқырман

ның рухани дүниесіне  шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

III-тоқсан
 

Адамгершілік —  асыл қасиет

А.Байтұрсынұлы «Егіннің бастары» мысалы,  «Адамдық диқаншысы» өлеңі,

Б.Соқпақбаев «Менің атым Қожа» хикаяты,

М.Қабанбай «Бауыр» әңгімесі

Түсінужәнежауап беру 5.1.1.1- әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;

5.1.2.1 — әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау.

5.1.3.1 — көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы  образын ашу;

5.1.4.1-көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа  айту

Анализ және интерпретация 5.2.1.1 -әдеби  шығармадағы екі нәрсенісалыстыра суреттеулер мен  қарама-қарсы  суреттеулерді табу;

5.2.2.1- эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;

5.2.3.1- шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары

ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы)  мағынасын анықтау;

5.2.4.1 — көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға  хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру 5.3.2.1 — кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау;

5.3.3.1 — шығарма

дағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

5.3.4.1 — оқырман

ның рухани дүниесіне  шығарма әсерін талдай отырып, сыни хабарлама жазу

IV-тоқсан
Отбасы құндылықтары Т.Нұрмағамбетов «Анасын сағынған бала» әңгімесі,

Нұрдәулет Ақыш «Нағыз әже қайда?» әңгімесі

Д.Лондон «Мексика ұлы» әңгімесі

Түсінужәнежауап беру 5.1.1.1. — әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау;

5.1.2.1 — әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау;

5.1.3.1 — көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы  образын ашу;

5.1.4.1 — көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа  айту

Анализ және интерпретация 5.2.1.1 — әдеби  шығармадағы екі нәрсенісалыстыра суреттеулер мен  қарама-қарсы  суреттеулерді табу;

5.2.2.1 — эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;

5.2.3.1 — шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары

ның (теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер, қайталау, өлең құрылысы)  мағынасын анықтау;

5.2.4.1 — көркем шығармадан алған әсерін сипаттап авторға  хат, өлең жазу

Бағалау және салыстыру 5.3.1.1 — шығармадағы кейіпкерді өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *