Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 6 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 6-сыныптарына арналған

«Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілігде) жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

6-сынып:

 

Оқу жоспарында

ғы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті Оқыту жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
I тоқсан
Туған жерім-аялы алтын бесігім «Аяз би» ертегісі «Алып Ер Тұңға» жыры,

Әл Фараби «Қашықтасың туған жер», «Тіршілікте құрыштай бол төзімді»,

Доспамбет жырау «Қоғалы көлдер, қом сулар», «Айналайын, Ақ Жайық»

Түсінужәнежауап беру 6.1.1.1 — әдеби шығарма

ның жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;

6.2.2.1 — әдеби шығарма

да көтерілген әлеумет

тік-қоғамдық  мәселені идеясы арқылы түсіндіру;

6.3.3.1 -әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;

6.3.4.1 — көркем шығарма

лардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа  айту

Анализ және интерпретация 6.2.1.1 — шығарма композициясында

ғы  белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;

6.2.2.1 — эпикалық,поэзиялық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;

6.2.3.1 — шығармадағы көркем ауыстыруларды

(троптарды: метафора, кейіптеу, метони

мия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;

6.2.4.1 —  әдеби көркемдегіш құралдарды

пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру 6.3.1.1 — шығарма

дағы кейіпкер

лерді өзара салыстыра отырып,  тарихи және көркемдік құндылы

ғына баға беру;

6.3.2.1 — кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;

6.3.3.1 — шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

6.3.4.1 — шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

II тоқсан
Абайды оқы, таңырқа! Абай Құнанбайұлы «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін», «Ғылым таппай мақтанба», «Бірінші сөз», «Жетінші сөз», «Отыз бірінші сөз» Түсінужәнежауап беру 6.1.1.1 — әдеби шығарма

ның жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;

6.1.2.1 — әдеби шығарма

да көтерілген әлеумет

тік-қоғамдық  мәселені идеясы арқылы түсіндіру;

6.1.3.1 -әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;

6.1.4.1 — көркем шығарма

лардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа  айту

Анализ және интерпретация 6.2.1.1 — шығарма композициясында

ғы  белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;

6.2.2.1 -эпикалық,поэзия

лық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;

6.2.3.1 — шығармадағы көркем ауыстыруларды

(троптарды: метафора, кейіптеу, метони

мия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;

6.2.4.1- әдеби көркемде

гіш құралдарды

пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру 6.3.1.1 -шығарма

дағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылы

ғына баға беру;

6.3.2.1 — кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;

6.3.3.2 — шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

III тоқсан
Мен балаң жарық күнде сәуле қуған… С.Торайғыров «Шығамын тірі болсам адам болып», «Шәкірт ойы»,

С.Мұратбеков «Жусан иісі»,

О.Бөкей «Тортай мінер ақбоз ат»,

Қалқаман Әбдіқадыров «Қажымұқан»

Түсінужәнежауап беру 6.1.1.1 — әдеби шығарма

ның жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;

6.1.2.1 — әдеби шығарма

да көтерілген әлеумет

тік-қоғамдық  мәселені идеясы арқылы түсіндіру;

6.1.3.1 — әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;

6.1.4.1 — көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа  айту

Анализ және интерпретация 6.2.1.1 — шығарма композициясында

ғы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;

6.2.2.1 — эпикалық,поэзия

лық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;

6.2.3.1 — шығармадағы көркем ауыстыруларды

(троптарды: метафора, кейіптеу, метони

мия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;

6.2.4.1 — әдеби көркемде

гіш құралдарды

пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру 6.3.2.1 — кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;

6.3.3.1 — шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

6.3.4.1 — шығармада көтерілген мәселенің әлеуметтік рөлі туралы сыни хабарлама жасау

IV тоқсан
Тәуелсіздік-қасиет тұнған ұлы ұғым Е.Жүніс «Менің атым -Тәуелсіздік» өлеңі,

А.Алтай «Прописка»,

Р.Ғамзатов «Ана тілі», «Менің Дағыстаным»

Түсінужәнежауап беру 6.1.1.1 — әдеби шығарма

ның жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау;

6.1.2.1 — әдеби шығарма

да көтерілген әлеумет

тік-қоғамдық  мәселені идеясы арқылы түсіндіру;

6.1.3.1 -әдеби туындыдағы кейіпкердің типтерін тек тұрғысынан сипаттау;

6.1.4.1 — көркем шығармалардан орта көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа  айту

Анализ және интерпретация 6.2.1.1 — шығарма композициясында

ғы  белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау;

6.2.2.1 — эпикалық,поэзия

лық шығармалардағы автор бейнесін анықтау;

6.2.3.1 — шығармадағы көркем ауыстыруларды

(троптарды: метафора, кейіптеу, метони

мия, гипербола, литота, аллегория, антитеза, градация, арнау) анықтау;

6.2.4.1 — әдеби көркемде

гіш құралдарды пайдаланып шығармадағы табиғат көрінісін, оқиға орнын, кейіпкер бейнесін сипаттап жазу

Бағалау және салыстыру 6.3.1.1 -шығармадағы кейіпкерлерді өзара салыстыра отырып,  тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;

6.3.2.1- кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру;

6.3.3.1 — шығармадағы кейіпкерлер қарым-қатынасын отбасылық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *