Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 7 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-сыныптарына арналған

«Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілігде) жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

7-сынып:

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті Оқыту жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
I-тоқсан
Көне күндерден жеткен жәдігерлер «Қыз Жібек» жыры,

Орхон-Енисей ескерткіштері, «Күлтегін» жыры,

Жиембет жырау «Еңсегей бойлы Ер Есім»,

Қазтуған жырау «Қазтуғанның қонысымен қоштасуы»

Түсінужәнежауап беру 7.1.1.1 — әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;

7.1.2.1 — әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;

7.1.3.1 — көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;

7.1.4.1 — көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып,үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация 7.2.1.1 — шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;

7.2.2.1 — эпикалық,поэзиялық , драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;

7.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш  құралдар

дың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;

7.2.4.1 — шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру 7.3.1.1 — кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген  портреттік мінездемені салыстырып,  тарихи және көркемдік құндылығына баға беру;

7.3.4.1 — әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

II-тоқсан
Толғауы тоқсан қызыл тіл

 

 

 

Ш.Қанайұлы «Зар заман»,

С.Аронұлы «Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы»,

Жамбыл Жабаев «Зілді бұйрық»

Түсінужәнежауап беру 7.1.1.1 — әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау.

7.1.2.1 — әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;

7.1.3.1 — көркем шығармадағы кейіпкерлердің

типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;

7.1.4.1 —  көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып,үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация 7.2.1.1 — шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру.

7.2.2.1 — эпикалық,поэзиялық , драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;

7.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш  құралдар

дың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;

7.2.4.1 — шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру 7.3.2.1 -әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;

7.3.3.1-шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу

III-тоқсан
Балалар мен үлкендер М.Жұмабаев «Батыр Баян»,

М.Әуезов «Көксерек»,

Қ.Қайсенов «Жау тылындағы бала» ,

С.Сарғасқаев «Тәмпіш қара»

Түсінужәнежауап беру 7.1.1.1 — әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;

7.1.2.1 — әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;

7.1.3.1 — көркем шығармада

ғы кейіпкерлердің

типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;

7.1.4.1 — көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация 7.2.1.1 — шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;

7.2.2.1 — эпикалық,поэзиялық , драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;

7.2.3. 1 — шығармадағы көркемдегіш  құралдар

дың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;

7.2.4.1 — шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру 7.3.2.1 -әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру;

7.3.3.1-шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

7.3.4.1 -әдеби шығарма

ның эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

IV-тоқсан
Ұрпақ тәрбиесі М.Шаханов «Нарынқұм зауалы»,

Медетбек Темірхан «Тәуелсізбін» өлеңі,

Т.Әбдіков «Қонақтар»,

А.С.Пушкин «Ескерткіш»

Түсінужәнежауап беру 7.1.1.1- әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау;

7.1.2.1 — әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау;

7.1.3.1 — көркем шығармада

ғы кейіпкерлердің

типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау;

7.1.4.1 — көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту

Анализ және интерпретация 7.2.1.1 — шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру;

7.2.2.1 — эпикалық,поэзиялық , драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау;

7.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш  құралдар

дың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау;

7.2.4.1 —  шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу

Бағалау және салыстыру 7.3.3.1-шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу;

7.3.4.1 -әдеби шығарма

ның эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *