Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 8 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныптарына арналған

«Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілігде) жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

8-сынып:

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті Оқыту жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
I-тоқсан
Дананың сөзі-ақылдың көзі

 

 

Қорқыт «Байбөрі баласы Бамсы-Байрақ туралы жыр», Қорқыттың нақыл сөздері,

Ахмет Йассауи «Даналық кітабы»,

Ақтамберді Сарыұлы «Күлдір-күлдір кісінетіп», «Балаларыма өсиет»,

Шалкиіз жырау «Би Темірге бірінші толғауы»

Түсінужәнежауап беру 8.1.1.1 — әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау;

8.1.2. 1 — әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

8.1.3. 1 — көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;

8.1.4. 1 — көркем шығармалар

дан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация 8.2.1. 1 — композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай  талдау;

8.2.2. 1 — автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;

8.2.3.1 —

шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психология

лық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис)  қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

8.2.4.1 — шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп

креативті жазу

Бағалау және салыстыру 8.3.1. 1 — шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалар

мен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

8.3.2. 1 — шығармадағы материалдық және рухани құндылықтар

ды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылды

ғына баға беру;

8.3.3.1 -шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу

II тоқсан
Көркем әдебиет және эпикалық сарын Мұрат Мөңкеұлы «Үш қиян», «Сарыарқа»,

Ш.Құдайбердіұлы «Еңлік- Кебек» дастаны, «Жастарға» өлеңі

Түсінужәнежауап беру 8.1.1. 1 — әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау;

8.1.2. 1 — әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

8.1.3. 1 — көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;

8.1.4. 1 — көркем шығармалар

дан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация 8.2.1. 1 — композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай  талдау;

8.2.2. 1 — автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау.

8.2.3.1 -шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психология

лық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис)  қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау.

8.2.4.1 — шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп

креативті жазу

Бағалау және салыстыру 8.3.2. 1 — шығармадағы материалдық және рухани құндылықтар

ды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылды

ғына баға беру;

8.3.3. 1 — шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;

8.3.4. 1 — шығарма бойынша  жазылған әдеби сын –пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

III тоқсан
Махаббат және абырой М.Дулатов «Бақытсыз Жамал» романы,

Б.Момышұлы «Ұшқан ұя» әңгімесі,

Д.Исабеков « Әпке» драмасы,

М.Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы

Түсінужәнежауап беру 8.1.1. 1 — әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау;

8.1.2. 1 — әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

8.1.3. 1 — көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;

8.1.4. 1 — көркем шығармалар

дан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация 8.2.1. 1 — композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай  талдау;

8.2.2. 1 — автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;

8.2.3.1 -шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психология

лық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис)  қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

8.2.4.1 — шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп

креативті жазу

Бағалау және салыстыру 8.3.1. 1 — шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалар

мен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

8.3.2. 1 — шығармадағы материалдық және рухани құндылықтар

ды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылды

ғына баға беру;

8.3.3. 1 — шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;

8.3.4. 1 — шығарма бойынша  жазылған әдеби сын –пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

IV тоқсан
Қиял мен шындық Т.Ахтанов «Күй аңызы» әңгімесі,

Ж.Сахиев «Айдағы жасырынбақ», «Дабыл» фантастикалық әңгімелері,

Р.Мұқанова «Мәңгілік бала бейне»

Түсіну және жауап беру 8.1.1. 1 — әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог,прологтарды анықтау;

8.1.2. 1 — әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

8.1.3. 1 — көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу;

8.1.4. 1 — көркем шығармалар

дан алған үзінділерді өз көзқарасын дәлелдеу үшін орынды қолдану

Анализ және интерпретация 8.2.1. 1 — композицияны тұтастан бөлшеккке, бөлшектен тұтасқа қарай  талдау;

8.2.2. 1 — автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдау;

8.2.3.1 —

шығармадағы көркемдегіш құралдардың (психология

лық параллелизм, перифраз, сатира, ирония, гротеск, эллипсис)  қолданысын талдай отырып, автор стилін анықтау;

8.2.4.1 — шығармадан алған үзінділерді қайта өңдеп

креативті жазу

Бағалау және салыстыру 8.3.2.1 —

шығармадағы материалдық және рухани құндылықтар

ды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылды

ғына баға беру;

8.3.3.1 -шығарманың көркемдік-идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;

8.3.4.1 -шығарма бойынша  жазылған әдеби сын –пікірлерге сүйене отырып, өзіндік сыни пікір жазу

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *