Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 9 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныптарына арналған

«Қазақ әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілігде) жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

9-сынып:

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті Оқыту жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
I тоқсан
Атадан қалған асыл сөз Ж. Баласағұн «Құтты білік»,

Шешендік өнер: Майқы би мен Мөңке бидің шешендік сөздері, Әнет баба «Не арсыз? Не ғайып? Не даусыз?»,

Төле би «Ердің бақыты –әйел», Әйтеке би «Қасқакөл дауы», Қазыбек би «Кім жақын? Не қымбат? Не қиын?»,

Сырым Датұлы «Бала би мен Сырым»,

Бұқар жырау «Тілек», «Әй, Абылай, Абылай», «Асқар таудың өлгені»,

«Біржан-Сара» айтысы

Түсінужәнежауап беру 9.1.1. 1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;

9.1.2. 1 — әдеби шығарма

дағы психологизмді анықтау;

9.1.3. 1 — көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;

9.1.4. 1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану

Анализ және интерпретация 9.2.1. 1 — эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегікомпозициялық амалдарды талдау;

9.2.2. 1 — автор бейнесінің идеялық-стилистика

лық тұтастыру

шы ретіндегі рөліне талдау жасау;

9.2.3. 1 — шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтау

дың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;

9.2.4. 1 —  автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру 9.3.1. 1 — шығарманы  басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау.

9.3.2. 1 — шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру.

9.3.3.1.-шығарма

ның идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу.

9.3.4. 1 — әдеби шығарманы  қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері

мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

II тоқсан
Тарихи шындық пен көркемдік шешім Нысанбай жырау «Кенесары – Наурызбай»,

Махамбет Өтемісұлы «Махамбеттің Баймағамбетке айтқаны», « Мен, мен, мен едім» , «Бағаналы терек» ,

Ш.Уәлиханов «Ыстықкөл күнделігі»

Түсінужәнежауап беру 9.1.1. 1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау.

9.1.2. 1 — әдеби шығарма

дағы психологизмді анықтау.

9.1.3. 1 — көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау.

9.1.4. 1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану

Анализ және интерпретация 9.2.1. 1 — эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;

9.2.2. 1 — автор бейнесінің идеялық-стилистика

лық тұтастыру

шы ретіндегі рөліне талдау жасау;

9.2.3. 1 — шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтау

дың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;

9.2.4. 1 — автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру 9.3.2.1 -шығармада-ғы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салысты

рып, жаңашылдығына баға беру;

9.3.3. 1 — шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу.

9.3.4. 1 — әдеби шығарманы  қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері

мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

III тоқсан
Адам жанының құпиясы І.Жансүгіров «Құлагер» поэмасы,

Б.Майлин «Шұғаның белгісі» хикаят,

Ғ.Мүсірепов «Ұлпан» романы,

Т.Айбергенов «Сағыныш», Ф.Оңғарсынова «Өлең, мен сені аялап өтем»

Түсінужәнежауап беру 9.1.1. 1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;

9.1.2. 1 — әдеби шығарма

дағы психологизмді анықтау;

9.1.3. 1 — көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;

9.1.4. 1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану

Анализ және интерпретация 9.2.1. 1 — эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;

9.2.2. 1 — автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;

9.2.3. 1 — шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтау

дың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;

9.2.4. 1 —  автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру 9.3.1. 1 — шығарманы  басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

9.3.2. 1 — шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;

9.3.3. 1 — шығарманың идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;

9.3.4. 1 — әдеби шығарманы  қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілері

мен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу

IVтоқсан
 

Мәңгілік ел- мәңгілік мұрат

Н.Айтұлы «Бәйтерек» поэмасы,

Кнут Гамсун  «Аштық» романы

Түсінужәнежауап беру 9.1.1. 1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау;

9.1.2. 1 — әдеби шығарма

дағы психологизмді анықтау;

9.1.3. 1 — көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау;

9.1.4. 1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану

Анализ және интерпретация 9.2.1. 1 — эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау;

9.2.2. 1 — автор бейнесінің идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне талдау жасау;

9.2.3. 1 — шығармадағы әдеби тілді құбылту мен айшықтау

дың (троп пен фигура) түрлерін талдай отырып, автор стиліне баға беру;

9.2.4. 1 — автор стиліне сүйене отырып, шығармашылық жұмыс жазу

Бағалау және салыстыру 9.3.2.1 -шығармадағы ұрпақтар сабақтасты ғы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру;

9.3.3.1- шығарма

ның идеясын ғаламдық тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазу;

9.3.4.1 -әдеби шығарманы  қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *