Жаңа бағдарлама Информатика 5 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-сыныптарына арналған

«Информатика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

5-сынып:

 

Бөлімдер Тақырыптар, мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
1-тоқсан
Компьютер және қауіпсіздік Компьютерде зиян келтірмей қалай жұмыс істеуге болады? 5.4.1.1 — қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтамаудың салдары туралы талдау жасау;
Компьютерде қандай маңызды құрылғылар бар? 5.1.1.1 — процессор мен қатты дискінің қызметін қарапайым деңгейде түсіндіру.
Интернеттегі қауіпсіздік Интернетпен жұмыс жасау барысында қандай қауіп бар? 5.4.2.1 — біреудің жұмысын көшіріп алудың заңсыздығын талқылау;
Компьютердегі деректеріңізді қалай қорғауға болады? 5.4.2.2 — құжатқа құпиясөз орнату;

5.1.3.1 — ортақ қолжетімді файлдарды орналастыру, өзгерту, жүктеу;

«Әлемді өзгерткен жаңалықтар» шағын жобасы 5.4.2.2 — құжатқа құпиясөз орнату;

5.1.3.1 — ортақ  қолжетімді файлдарды орналастыру, өзгерту, жүктеу.

2-тоқсан
Ақпарат және оны өңдеу Біздің айналамыздағы ақпарат 5.2.1.1 — әртүрлі ақпаратты атап шығу және көрсету;
Программалық қамтамасыз ету 5.1.2.1 — «программалық қамтамасыз ету» ұғымын түсіндіру;
Жобалық жұмыс 5.2.1.1 — әртүрлі ақпаратты атап шығу және көрсету;

5.2.2.2 — растрлық кескіндерді құру және өңдеу.

3-тоқсан
Біздің өміріміздегі алгоритмдер Команда бойынша 5.3.2.1 — алгоритм анықтамасын тұжырымдау;

5.3.2.3 — орындаушыларға және олардың командалар жүйесіне мысал келтіру;

5.3.2.2 — алгоритмді сөз түрінде ұсыну

Лабиринттен шығуды табу 5.3.2.3 — орындаушыларға және олардың командалар жүйесіне мысал келтіру;

5.3.2.2 — алгоритмді сөз түрінде ұсыну;

Виртуалды лабиринттен шығуды табу 5.3.2.3 — орындаушыларға және олардың командалар жүйесіне мысал келтіру;

5.3.2.2 — алгоритмді сөз түрінде ұсыну.

Талқылау және программалау Менің алғашқы программам 5.3.2.2 — алгоритмді сөз түрінде ұсыну;

5.3.3.1 — тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану  (Лого, Scratch);

Жандандырылған графика 5.3.2.2 —  алгоритмді сөз түрінде ұсыну;

5.3.3.1 — тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану  (Лого, Scratch);

5.3.1.1 —  ойын ортасындағы программалау кезеңінде (Лого, Scratch) нысандар мен оқиғалардың анимациясын құру;

Ақиқатты іздеу 5.3.2.2  —  алгоритмді сөз түрінде ұсыну;

5.3.3.1 — тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану  (Лого, Scratch).

4-тоқсан
Жобаны құру және оны ұсыну Анимация құру 5.3.2.2 — алгоритмді сөз түрінде ұсыну;

5.3.3.1 — ойын ортасындағы программалау кезеңінде (Лого, Scratch) нысандар анимациясын мен оқиғалардың құру;

5.3.3.1 — тармақталу және цикл командаларын ойын ортасындағы программалау кезеңінде қолдану  (Лого, Scratch);

Құжатты басып шығаруға дайындау 5.2.2.1 — құжатты баспаға дайындау (парақ өлшемдерін өзгерту, бет өлшемдерін қою, алдын ала көру және тағы басқа);

5.4.2.2 — құжатқа құпиясөз орнату;

Жобаның презентациясы 5.1.3.1 — ортақ  қолжетімді файлдарды орналастыру, өзгерту, жүктеу.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *