Жаңа бағдарлама Информатика 9 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныптарына арналған

«Информатика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

9-сынып:

 

Бөлімдер Тақырыптар, мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
1-тоқсан
Ақпаратпен жұмыс Ақпараттың қасиеттері 9.2.1.1 — ақпараттың қасиеттерін анықтау  (өзектілігі, нақтылығы, анықтығы, құндылығы және тағы басқа);

9.4.1.1 — компьютерді ұзақ уақыт бойы қолдануға байланысты қауіптерді сынап бағалау;

Құжаттармен бірлескен жұмыс 9.1.3.1 — бұлтты технологияларды қолдана отырып, құжаттармен бірлесе жұмыс істеуді ұйымдастыру;
Желілік этикет 9.4.2.1 — желіде жұмыс істеу   барысында этикалық және құқықтық нормалардың бұзылу салдары туралы ой қорытып айту.
Компьютерді таңдау Компьютердің конфигурациясы 9.1.1.1 — компьютердің міндетіне қарай конфигурациясын таңдау;
Программалық қамтамасыз етуді таңдау 9.1.2.1 — қолданушының қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз етуді таңдау;
«Компьютер бағасының есебі» 9.1.1.1 — компьютердің міндетіне қарай конфигурациясын таңдау;

9.1.2.1 — қолданушының қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз етуді таңдау;

9.3.1.1 — электронды кестеде процесстердің моделін (физикалық, биологиялық, экономикалық және тағы басқа)  өңдеу және зерттеу.

2-тоқсан
Мәліметтер қоры Мәліметтер қоры 9.2.2.1 — мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін түсіндіру;

 

 

Электронды кестелерде мәліметтер қорын құру 9.2.2.2 — электронды кестеде мәліметтер қорын құру;
Ақпаратты іздеу әдістері 9.2.2.3 — мәліметтерді іздеуді, сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асыру;
Мәліметтерді сұрыптау және сүзу 9.2.2.3 — мәліметтерді іздеуді, сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асыру;
Мәліметтер қорымен жұмыс істеу 9.2.2.2 — электронды кестеде мәліметтер қорын құру;

9.2.2.3 — мәліметтерді іздеуді, сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асыру.

3-тоқсан
Деректер ауқымы Бір өлшемді массив 9.3.3.1 — программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында бір өлшемді массивті қолдана отырып программаны құрастыру;
Берілген қасиеттері бойынша элементтерді іздеу 9.3.3.1 — программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында бір өлшемді массивті қолдана отырып программаны құрастыру;
Элементтердің орындарын ауыстыру 9.3.3.1 — программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында бір өлшемді массивті қолдана отырып программаны құрастыру;
Сұрыптау 9.3.3.1 — программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында бір өлшемді массивті қолдана отырып программаны құрастыру;
Элементті өшіру және қою 9.3.3.1 — программаны өңдеудің кіріктірілген ортасында бір өлшемді массивті қолдана отырып программаны құрастыру.
4-тоқсан
Процесстерді электронды кестелерде модельдеу Мәселені анықтау және талдау 9.3.1.1 — электронды кестеде процесстердің моделін (физикалық, биологиялық, экономикалық және тағы басқа)  өңдеу және зерттеу;
Шешімді табу 9.3.1.1 — электронды кестеде процесстердің моделін (физикалық, биологиялық, экономикалық және тағы басқа)  өңдеу және зерттеу;

9.2.2.2 — электронды кестеде мәліметтер қорын құру;

9.2.2.3 — мәліметтерді іздеуді, сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асыру;

9.3.2.1 — есепті әртүрлі әдістермен шығару, әрқайсысын сипаттау және сәйкесін таңдап алу;

9.3.2.2 — қойылған есептің нәтижесін бағалау;

9.1.3.1 — бұлтты технологияларды қолдана отырып, құжаттармен бірлесе жұмыс істеуді ұйымдастыру;

Жобаны қорғау 9.1.3.1 — бұлтты технологияларды қолдана отырып, құжаттармен бірлесе жұмыс істеуді ұйымдастыру;

9.4.1.1 — компьютерді ұзақ уақыт бойы қолдануға байланысты қауіптерді сынап бағалау.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *