Жаңа бағдарлама Қазақстан тарихы 6 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 6-сыныптарына арналған «Қазақстан тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша  ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 6- сынып:
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
1- тоқсан
6.1

VI — IX ғасырлардағы Қазақстан

 

Кіріспе сабақ.

 

Зерттеу сұрағы: Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы нені оқытады?

Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихына жалпы шолу
Қазақстан аумағындағы ерте ортағасырлық мемлекеттер.

 

Зерттеу сұрағы: VI-IX ғасырларда билік құрған қай қағандардың есімдері тарихта сақталды?

6.3.1.1 — оқиғалардың өзара байланысын табу арқылы Түрік қағанаты құрылуының тарихи маңызын анықтау;

6.3.1.2 — VI-IX ғасырлардағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау;

6.3.2.2 — ерте түрік қағанаттарының сыртқы саясатының негізгі бағыттарын анықтау;

6.2.1.3 — тарихи оқиғалар мен процестердің  сабақтастығын сипаттау үшін «Ұлы Дала» ұғымын қолдану

Көне түркі жазуы.

 

Зерттеу сұрағы: Білге қаған мен Күлтегіннің мемлекетті нығайтудағы саясаты бізге қандай деректерден белгілі?

6.3.1.2 — VI-IX ғасырлардағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау;

6.2.3.1 — көне түркі жазуының маңызын түсіндіру

Атлах шайқасы.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Атлах шайқасын «халықтар шайқасы» деп атайды?

6.3.2.3 — Атлах шайқасының тарихи маңызын талдау;

6.2.2.3 — көшпелілердің әскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау

Оғыз мемлекеті.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақстанның орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетінің алатын орны қандай?

6.3.1.2 — VI-IX ғасырлардағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау
Қимақ қағанаты.

 

Зерттеу сұрағы: Қимақтарда қалалық мәдениетінің дамуын қандай деректер дәлелдейді?

6.4.2.1 — Ұлы Жібек жолының қала мәдениетінің дамуына әсерін анықтау; 6.4.1.1 — көшпелілер мен отырықшылар арасындағы өзара экономикалық байланыстарды анықтау
Түріктер туралы тарихи деректер.

 

Зерттеу сұрағы: Қытай және араб деректері түркілер туралы қандай ақпарат береді?

6.2.2.3 — көшпелілердің әскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау;

6.4.1.2 — көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін анықтау;

6.2.1.1 — түркілердің дүниетанымдық ерекшеліктерін түсіндіру

Түркі әлемі қалыптасуының басталуы.

 

Зерттеу сұрағы: Түрік тілдес халықтардың миграциясы Еуразия тарихына қаншалықты әсерін тигізді?

6.3.2.1 — тарихи оқиғалардың өзара байланысын табу арқылы түркі тілдес тайпалардың миграциясын түсіндіру;

6.1.1.1 — түркі тілдес тайпаларды атап, картадан олардың аумақтық орналасуын көрсету

2- тоқсан
6.2

X ғасыр — XІІІ ғасырдың басындағы Қазақстан

X ғасыр — XIII ғасырдың басындағы Қазақстан аумағындағы саяси процестер.

 

Зерттеу сұрағы: X ғасыр — XIII ғасырдың басында саяси карта қаншалықты өзгерді?

6.3.1.3 — X ғасыр — XIII ғасырдың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау;

6.3.1.7 — ортағасырлық мемлекеттердің ыдырауының негізгі және жанама себептерін анықтау

Қарахан мемлекеті.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Қарахан мемлекеті ислам дінін мемлекеттік дін деп жариялады?

 

 

6.3.1.3 — X ғасыр — XIII ғасырдың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау;

6.2.1.2 — ислам дінінің қоғамдық өмірге ықпалын анықтау;

6.3.1.4 — тарихи ұғымдарды қолданып, Қарахан мемлекетіндегі жер иелену ерекшеліктерін түсіндіру

Наймандар, керейіттер және жалайырлар.

 

Зерттеу сұрағы: Найман, керейіт пен жалайырлар дың ортағасырларлық саяси сахнадағы рөлі қандай болды?

6.3.1.3 — X ғасыр — XIII ғасырдың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау
Қыпшақ хандығы.

 

Зерттеу сұрағы: Не себепті Еуразия даласы «Дешті Қыпшақ» деп аталды?

6.3.1.3 — X ғасыр — XIII ғасырдың басындағы мемлекеттердің даму ерекшеліктерін түсіндіріп, олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтау;

6.3.2.4 — қыпшақтардың Еуразия тарихындағы орнын анықтау;

6.2.2.3 — көшпелілердің әскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау;

6.2.1.3 — тарихи оқиғалар мен процестердің сабақтастығын сипаттауда «Ұлы Дала» ұғымын қолдану

Халықаралық байланыстардың дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі.

 

Зерттеу сұрағы: Ұлы Жібек жолы халықаралық байланыстардың дамуына ықпал етті ме?

6.4.2.2 — Ұлы Жібек жолының халықаралық қатынастардың дамуындағы орнын анықтау
Ортағасырлық Қазақстанның экономика лық және мәдени дамуына Ұлы Жібек жолының ықпалы.

 

Зерттеу сұрағы: Ұлы Жібек жолы ортағасырлық Қазақстанның экономикалық және мәдени дамуына қалай әсер етті?

6.4.2.1 — Ұлы Жібек жолының қала мәдениетінің дамуына әсерін анықтау;

6.4.1.1 — көшпелілер мен отырықшылар арасындағы өзара экономикалық байланыстарын анықтау;

6.2.2.2 — ортағасырлық сәулет өнері ескерткіштерінің ерекшеліктерін түсіндіру

Түріктердің материалдық және рухани мәдениеті.

 

Зерттеу сұрағы: Әлем өркениетінің дамуына түрік мәдениеті қандай үлес қосты?

6.2.2.5 — көшпелілердің қолданбалы өнер жетістіктерін сипаттау;

6.2.2.2 — ортағасырлық сәулет өнері ескерткіштерінің ерекшеліктерін түсіндіру;

6.2.3.2 — Әл-Фарабидің және басқа да ғалымдардың ортағасырлық ғылымның дамуына қосқан үлесін анықтау;

6.2.2.4 — түркі кезеңіндегі қоғамды бейнелеуде М.Қашғари, Ж.Баласағұн және А.Яссауи еңбектерінің тарихи құндылығын түсіндіру;

6.2.3.3 — «Кодекс Куманикус» сөздігінің халықаралық байланыстардағы рөлін анықтау

Қайталау
3- тоқсан
6.3

XIII — XV ғасырдың

бірінші

жартысындағы Қазақстан

 

Моңғол империясының құрылуы.

 

Зерттеу сұрағы: Моңғолдар мемлекеттілік деңгейге қалай жетті?

6.2.2.3 — көшпелілердің әскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттау;

6.3.1.6 — картаны қолдану арқылы XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердегі саяси процестерді түсіндіру

Қазақстандағы моңғол шапқыншылығы.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Шыңғыс хан әскерлері Отырарды алты ай бойы ала алмады?

6.3.1.6 — картаны қолданып XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердегі саяси процестерді түсіндіру;

6.3.1.5 — Отырарды қорғаудағы қала халқының ерлігін сипаттау

Моңғол шапқыншылықтарының салдарлары.

 

Зерттеу сұрағы: Орталық Азияға ең үлкен өзгерісті әкелген кімдер: қыпшақтар ма, әлде моңғолдар ма?

6.1.1.2 — XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердің этноәлеуметтік құрылымын анықтау;

6.3.1.8 — Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің басқару жүйесінің ерекшеліктерін анықтау

Қазақстан аумағында ұлыстардың құрылуы.

 

Зерттеу сұрағы: Моңғол ұлыстарының құрылуы нәтижесінде саяси картада қандай өзгерістер болды?

6.3.1.6 — картаны қолдану арқылы XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердегі саяси процестерді түсіндіру;

6.1.1.2 — XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердің этноәлеуметтік құрылымын анықтау;

6.3.1.7 — ортағасырлық мемлекеттердің ыдырауының негізгі және жанама   себептерін анықтау

Ақ Орда.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы Ақ Орданың рөлі қандай болды?

6.3.1.6 — картаны қолданып XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердегі саяси үдерістерді түсіндіру;

6.1.1.2 — XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердің этноәлеуметтік құрылымын анықтау;

6.3.2.5 — тарихи оқиғалардың өзара байланысын анықтап, Қазақстан аумағында XIII — XV ғасырларда құрылған мемлекеттердің сыртқы саясатын түсіндіру

Моғолстан. Әбілқайыр хандығы.

 

Зерттеу сұрағы: Моғолстан мен Әбілқайыр мемлекеттеріндегі оқиғалар қандай саяси өзгерістерге әкелді?

6.3.1.6 — картаны қолданып XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердегі  саяси үдерістерді түсіндіру;

6.1.1.2 — XIII-XV ғасырлардағы мемлекеттердің этноәлеуметтік құрылымын анықтау;

6.3.2.5 — тарихи оқиғалардың өзара  байланысын анықтап, Қазақстан аумағында XIII — XV ғасырларда құрылған мемлекеттердің сыртқы саясатын түсіндіру

XIII — XV ғасырлардағы Қазақстанның мәдениеті.

 

Зерттеу сұрағы:

XIII — XV ғасырлардағы өнер мен әдебиет ортағасырлық қоғамды қалай бейнелейді?

6.2.2.1 — күй, аңыз, шежіре, эпостық жырлардың тарихи дереккөзі ретіндегі маңыздылығын айқындау
Ортағасырлық саяхатшылардың Қазақстан туралы мәліметтері.

 

Зерттеу сұрағы: Ортағасырлық саяхатшылар Қазақстанды қалай сипаттады?

6.4.1.2 — көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін анықтау;

6.2.2.5 — көшпелілердің қолданбалы өнер жетістіктерін сипаттау

6.3

Қазақ халқының қалыптасуы

Қазақ халқының қалыптасу процесінің аяқталуы.

 

Зерттеу сұрағы: Ұлы Дала мұрагері – қазақ халқы қалай қалыптасты?

6.1.1.3 — ежелгі және ортағасырлар тарихының оқиғалары арасында байланыс орнату арқылы қазақ халқы қалыптасуының негізгі кезеңдерді анықтау;

6.1.1.4 — «қазақ» этнонимінің мағынасын түсіндіру

6.3

Біртұтас қазақ мемлекетінің құрылуы

Қазақ хандығының құрылуы.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Қазақ хандығы Орталық Азиядағы алғашқы ұлттық мемлекет деп саналады?

6.3.1.9 — Қазақ хандығы құрылуының тарихи маңызын анықтау;

6.2.3.4 — М.Х.Дулатидің «Тарихи-Рашиди» еңбегінің маңыздылығын түсіндіру;

6.3.1.10 — қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау;

6.2.1.3 — тарихи оқиғалар мен процестердің  сабақтастығын сипаттауда «Ұлы Дала» ұғымын қолдану

4- тоқсан
6.4

Қазақ хандығының XVI — XVII ғасырлардағы дамуы

Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының күшеюі.

 

Зерттеу сұрағы: Не себепті Қадырғали Жалайыр: «Жәнібек ханның ұлдарының арасында аса белгілі болғаны Қасым хан еді…» деп жазды?

6.3.1.10 — қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау;

6.3.2.6 — қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Хақназар хан кезіндегі Қазақ хандығының сыртқы саясаты.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Хақназар хан билеген кезеңді Қазақ хандығының «қайта жаңғыруы» деп атайды?

6.3.1.10 — қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау;

6.3.2.6 — қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Тәуекел хан тұсындағы Қазақ хандығының оңтүстік шекараларының нығаюы.

 

Зерттеу сұрағы: Тәуекел хан қазақ жерлерін біріктіру мақсатында қандай саясат ұстанды?

6.3.1.10 — қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау;

6.3.2.6 — қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Есім хан билігі кезіндегі Қазақ хандығы бірлігінің нығаюы.

 

Зерттеу сұрағы: Есім хан Қазақ хандығының біртұтастығын қалай сақтап қалды?

6.3.1.10 — қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау;

6.3.2.6 — қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Жәңгір хан тұсындағы қазақ-жоңғар қарсылығы.

 

Зерттеу сұрағы: Орбұлақ шайқасының әлемдік әскери өнер тарихындағы алатын орны қандай?

6.2.2.3 — көшпелілердің әскери өнері жетістіктерін сипаттау;

6.3.2.7 — Орбұлақ шайқасындағы қазақ жасағының әскери өнердегі шеберлігі мен ерлігін бағалау

Тәуке хан тұсындағы қазақтардың қоғамдық-құқықтық жүйесі.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен А.Левшин Тәуке ханды «Дала Ликургі» деп атады?

6.3.1.10 — қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау;

6.3.2.6 — қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау

Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы.

 

Зерттеу сұрағы: Әлеуметтік топтар қазақ қоғамында қандай рөл атқарды?

6.1.2.1 — Қазақ хандығындағы әлеуметтік топтардың орнын анықтау;

6.3.1.11 — қоғамдық-саяси өмірдегі сұлтан, би, батыр, жыраулардың қызметтерін сипаттау

6.4

XVI — XVII ғасырлардағы экономика мен мәдениет

 

XVI — XVII ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениеті.

 

Зерттеу сұрағы: XVI — XVII ғасырлардағы қазақтардың рухани мәдениетінде халық өмірі қалай көрініс табады?

6.2.2.1 — күй, аңыз, шежіре, эпостық жырлардың тарихи дереккөзі ретіндегі

маңыздылығын айқындау

XVI — XVII ғасырлардағы қазақтардың материалдық мәдениеті.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен киіз үй көшпелілердің материалдық мәдениетінің ең жоғарғы үлгісі деп саналады?

6.2.2.5 — көшпелілердің қолданбалы өнердегі жетістіктерін сипаттау
Қазақтардың дәстүрлі шаруашылығы.

 

Зерттеу сұрағы: Көшпелілердің дәстүрлі шаруашылығының ерекшелігі неде?

6.4.1.2 — көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін анықтау
Қайталау

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *