Жаңа бағдарлама Қазақстан тарихы 9 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныптарына арналған «Қазақстан тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша  ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 9- сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны Оқыту мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
1- тоқсан
9.1

Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953 жылдар)

 

Соғыстан кейінгі Қазақ КСР-нің әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: Соғыстан кейін қазақстандықтардың өмірі қалай өзгерді?

9.1.1.1 — демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасау;

9.4.1.1 — Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге

баға беру;

9.4.2.1 — өнеркәсіптің ахуалын анықтап, қорытынды жасау

Қазақстандағы әскери-өнеркәсіп кешені.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен Қазақстан ядролық сынақтар алаңына айналды?

9.3.1.1 — қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік интерпретация жасау;

9.3.2.1 — XX ғасырдың екінші жартысындағы әскери-өнеркәсіп кешендерінің Қазақстанға тигізген зардаптарын талдау

Сталиндік идеологияның Қазақстандағы қоғамдық-саяси өмірге әсері.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен тарихшы Ермұхан  Бекмаханов 25 жылға бас бостандығынан айырылды?

9.2.3.1 — Ермұхан Бекмахановтың Қазақстан тарихы ғылымына қосқан үлесін бағалау;

9.3.1.1 — қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік интерпретация жасау

9.1

Қазақстан «жылымық» кезеңінде (1954-1964 жылдар)

 

 

«Жылымық» кезеңіндегі Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: «Жылымық кезеңі» қоғамға қандай өзгеріс әкелді?

9.3.1.1 — қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік  интерпретация жасау
Тың игеру жылдарындағы Қазақстан.

 

Зерттеу сұрағы: Тың және тыңайған жерлерді игеру саясаты Қазақстанға қалай әсер етті?

9.1.1.1 — демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасау;

9.4.1.1 — Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға беру

 

Қазақ КСР экономикасы- ның шикізатқа бағытталуы.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақстанның табиғи ресурстарын игеруде ұлттық мүдде қаншалықты ескерілді?

9.3.2.1 — XX ғасырдың екінші жартысындағы әскери-өнеркәсіп кешендерінің Қазақстанға тигізген зардаптарын талдау;

9.3.1.1 — қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік  интерпретация жасау

2- тоқсан
9.2

Қазақстан «тоқырау» кезеңінде (1965-1985 жылдар)

 

1965-1985 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: Не себепті 1965-1985 жылдар «тоқырау» кезеңі деп аталды?

9.4.2.1 — өнеркәсіптің ахуалын анықтап,  қорытынды жасау;

9.4.1.1 — Кеңес үкіметі кезіндегі ауыл шаруашылығында орын алған өзгерістерге баға беру

 

XX ғ. 60-80 жылдарындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуындағы қарама-қайшылықтар.

 

Зерттеу сұрағы: XX ғасырдың. екінші жартысында ұлттық мүдделерді қорғау қалай жүзеге асырылды?

9.3.1.1 — қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік  интерпретация жасау;

9.3.1.4 — әміршіл-әкімшіл  саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып, талдау;

9.3.1.2 — қоғамдық-саяси қайраткерлердің ұлттық мүддені қорғаудағы рөліне баға беру;

«Тоқырау» жылдарындағы демографиялық процестер.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы урбандалу процесіне қандай фактор лар әсер етті?

9.1.1.1 — демографиялық өзгерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау арқылы дәйекті қорытынды жасау;

9.1.1.2 — өткен тарихи кезеңдермен сабақтастықты орнату арқылы қазіргі кезеңдегі демографиялық процестерге баға беру

9.2

Кеңестік Қазақстанның мәдениеті (1946-1985 жылдар)

 

XX ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесінің дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: Кеңестік білім беру саласындағы реформалар қандай мақсат көздеді?

9.2.3.2 — білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға беру
XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы қазақстандық ғалымдардың ғылымды дамытудағы жетістіктері.

 

Зерттеу сұрағы: XX ғасырдың екінші жартысында ғылымның қай салалары көбірек дамыды?

9.2.3.2 — білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға беру
XX ғасырдың 40-80 жылдарындағы әдебиет пен өнердің дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: Кеңестік идеология қазақ мәдениетінің дамуына қалай әсер етті?

9.2.2.1 — кеңестік әдебиет пен өнер туындыларында қоғамдық өмірдің бейнеленуін талдау;

9.2.2.2 — Мұхтар Әуезов шығармаларының әлем әдебиетіндегі орнын бағалау

Қайталау
3- тоқсан
9.3

Қазақстан қайта құру кезеңінде (1986-1991 жылдар)

Қазақстан «Қайта құрудың» бастапқы кезеңінде.

 

Зерттеу сұрағы: КСРО-ның ыдырауы: заңдылық па әлде кездейсоқтық па?

9.3.1.1 — қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік  интерпретация жасау;

9.4.1.2 — Кеңес үкіметі кезіндегі орын алған әлеуметтік-экономикалық проблемаларды талдау

Қазақстандағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғалары.

 

Зерттеу сұрағы: 1986 жылғы Желтоқсан оқиғаларының сипаты қандай болды?

9.3.1.5 — 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздылығына баға беру;

9.3.1.4 — әміршіл-әкімшіл саясатқа қарсы халық наразылықтарын салыстырып, талдау

«Қайта құру» жылдарындағы Қазақстандағы демократиялық процестер.

 

Зерттеу сұрағы: Демократиялық процестер қоғамдық сананы қалай өзгертті?

9.3.1.1 — қоғамдық-саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік интерпретация жасау
9.3

Қазақстан мемлекеттілігінің қайта жаңғыруы (1991 – 1996 жылдар)

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы.

 

Зерттеу сұрағы: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздік туралы» Конституциялық Заңының тарихи маңызы қандай?

9.3.1.6 — Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылау;

9.3.1.7 — өткен оқиғалармен сабақтастықты орнатып, Қазақстан тәуелсіздігінің жариялануының тарихи маңызын түсіндіру

Н.Ә. Назарбаев — Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті.

 

Зерттеу сұрағы: Саяси көшбасшының мемлекет тарихының бетбұрысты кезеңдеріндегі рөлі қандай болды?

9.3.1.10 — Тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуындағы Елбасы Н. Назарбаевтың рөліне баға беру
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы мемлекеттілікті қалыптастырудағы іс-шаралар.

 

Зерттеу сұрағы: 1995 жылғы жаңа Конституцияны қабылдаудың тарихи маңызы неде?

9.3.1.8 — Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық – саяси дамуын талдау;

9.3.1.6 — Қазақстанның тәуелсіздік жолындағы алғашқы қадамдарын анықтап, қорытындылау;

9.3.1.3 — Қазақстан Республикасы Конституциясын мемлекеттің тұрақты дамуның кепілі ретінде бағалау

 

Қазақстан – халықаралық құқық субеъектісі.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақстанның халықара лық қауымдастыққа кірігуі қалай жүзеге асты?

9.3.2.2 — Қазақстан Республикасының халықаралық аренада танылуына баға беру;

9.3.2.3 — Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарын талдау

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы экономикалық даму.

 

Зерттеу сұрағы: Неліктен нарықтық экономикаға көшу барысында қиыншылықтар орын алды?

9.4.1.3 — Қазақстан Республикасындағы жекешелендіру процесінің экономикаға ықпалын талдау;

9.4.2.2 — нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға әсерін талдау;

9.4.2.3 — Қазақстанның әлемдік экономикаға кірігуін талдау

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы әлеуметтік-демографиялық процестер.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақстандағы әлеуметтік-демографиялық процестердің  ерекшеліктері неде?

9.1.1.3 — Қазақстанның даму стратегиясындағы демографиялық саясаттың бағыттарын талдау;

9.1.1.2 — өткен тарихи кезеңдермен сабақтастықты орнату арқылы қазіргі кезеңдегі демографиялық процестерге баға беру;

9.1.2.1 — қазіргі кездегі Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын статистикалық  мәліметтер негізінде талдау;

9.3.2.4 — қазақ диаспораларының тарихи Отанымен байланысының маңыздылығын айқындау

 

4- тоқсан
9.4

Қазақстан Республикасының дамуы (1997 жылдан бастап қазіргі заманға дейін)

Қазақстан — 2030» Стратегиясы – мемлекет дамуындағы жаңа кезең.

 

Зерттеу сұрағы: «Қазақстан — 2030» Стратегиясын қабылдау қажеттілігі неден туындады?

9.3.1.9 — ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдау;

9.1.1.3 — Қазақстанның даму стратегиясындағы демографиялық саясаттың бағыттарын талдау

Қазақстанның 1997 жылдан бастап экономикалық дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақстан Республикасының XXI ғасырдағы экономикалық дамуының негізгі бағыттары қандай?

9.4.2.2 — нарықтық экономиканың өндірістік қатынастарға әсерін талдау;

9.4.1.4 — аграрлық секторды модернизациялау бағыттарын талдау;

9.4.2.4 — сыртқы сауданың экономикаға әсерін зерттеу

Қазақстанның 1997 жылдан бастап әлеуметтік дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайы қалай өзгерді?

9.1.2.1 — қазіргі кездегі Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайын статистикалық мәліметтер негізінде талдау
Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан.

 

Зерттеу сұрағы: Қазақстанның жаңа әлемдегі орны қандай?

9.3.2.3 — Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдарымен байланыстарын талдау;

9.3.2.2 — Қазақстан Республикасының халықаралық аренада танылуына баға беру

Астана – Тәуелсіз Қазақстанның астанасы.

 

Зерттеу сұрағы: Астананы көшіру неліктен ұтымды стратегиялық шешім болып табылды?

9.3.1.11 — Астананы жаңа Қазақстанның өркендеуінің нышаны ретінде айқындау
«Қазақстан – 2050» стратегиялары.

 

Зерттеу сұрағы: «Қазақстан – 2050» Стратегиясы қандай жаңа саяси бағытты белгіледі?

9.3.1.9 — ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдау

Қазіргі кездегі Қазақстанның дамуындағы басым бағыттары.

Зерттеу сұрағы: «5 институтционалды реформаларды жүзеге асырудағы 100 нақты қадам» ұлт жоспары неліктен қабылданды?

9.3.1.9 — ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияларды талдау
9.4

Қазіргі заманғы Қазақстан мәдениеті (1991 жылдан бүгінгі күнге дейін)

 

Тәуелсіздік жылдарындағы білім мен ғылымның дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: Жаһандану жағдайындағы қазақстандық білім мен ғылымның даму тенденциялары қандай?

9.2.3.2 — білім мен ғылым саласындағы мемлекеттік саясатқа баға беру
Тәуелсіз Қазақстан мәдениеттің дамуы.

 

Зерттеу сұрағы: Жаһандану дәуіріндегі ұлттық мәдениетті дамыту мен сақтау жолдары қандай?

9.2.2.3 — қазіргі кездегі өнер мен әдебиеттің даму тенденцияларын айқындау;

9.2.2.4 — ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың қажеттілігін негіздеу («Мәдени мұра» бағдарламасы)

Діннің қазіргі Қазақстан қоғамындағы рөлі.

Зерттеу сұрағы: Қазақстан қоғамында зайырлы мемлекет және діни сенім бостандығы ұстанымдары қалай үйлесім табуда?

9.2.1.1 — дәстүрлі және деструктивті діни ағымдар мен ұйымдардың іс-әрекетін талдау;

9.2.1.2 — Қазақстан халқы Ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісім және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы.

Зерттеу сұрағы: «Мәңгілік Ел»: идеясының біріктірушілік рөлі неде?

9.2.1.3 – «Мәңгілік Ел» Жалпыұлттық идеясының маңыздылығын бағалау;

9.2.1.2 – Қазақстан халқы Ассамблеясының дінаралық, этносаралық келісім және ішкі тұрақтылықты нығайтудағы ықпалын бағалау

Қайталау

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *