Жаңа бағдарлама Дүниежүзі тарихы 6 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 6-сыныптарына арналған

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 6-сынып:

 

Бөлім Тақырыптар, мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
1- тоқсан
1 А бөлімі — Рим империясының құлауы Кіріспе. Неліктен Батыс Рим империясы құлады

 

6.3.1.1 – «ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хронологиялық шегін білу және уақыт сызығында белгілеу;

6.3.2.1 – Рим империясының ыдырау себептерін анықтау және жіктеу

Рим империясы Шығыста неліктен сақталды

 

6.3.2.3 – Византияның ішкі саясатын сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтау және жіктеу
Неліктен Византия 568 жылы түрік қағаны  Истемиге елші жіберді 6.3.2.4 – Византияның дипломатиялық саясатын оның көршілес елдермен қарым-қатынасының мысалында қарастырып, сипаттау
Княгиня Ольганың Константинопольге сапары Киев Русін қалай өзгертті 6.3.2.4 – Византияның дипломатиялық саясатын оның көршілес елдермен қарым-қатынасының мысалында қарастырып, сипаттау
1В бөлімі -Феодализм

 

Феодалдық экономика ерекшеліктері неде 6.4.2.1 – экономикалық қатынастардың формаларын түсіндіру арқылы феодалдық шаруашылықтың  ерекшеліктерін сипаттау;

6.4.1.1 – қолөнер мен сауданың рөлін анықтай отырып, ортағасырлық қалалардың даму ерекшеліктерін сипаттау;

6.1.1.1 – феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттау

Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан 6.1.1.1 – феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттау;

6.1.2.1 – үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау

Ортағасырлық қоғамды қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелейді 6.4.1.1 – қолөнер мен сауданың рөлін анықтай отырып, ортағасырлық қалалардың даму ерекшеліктерін сипаттау;

6.2.2.2 – өнердің (сәулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы өзгерістердің ықпалын анықтау

1С бөлімі – Ислам тарихы Исламның тарихында 610 —  1258 жылдар аралығында қандай басты оқиғалар орын алды 6.3.2.5 – ортағасырлық  шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың сипатын түсіндіру
Неліктен VIII-XII ғасырды ислам мәдениетінің «алтын ғасыры» деп атайды 6.2.2.1 – тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің  әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау;

6.2.2.4 – Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау;

6.2.3.1 – Шығыс ойшылдары жетістіктерінің маңызын  бағалау

2- тоқсан
2А бөлімі — Крест жорықтары Неліктен крест жорықтары ұйымдастырды 6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау
Крест жорықтары христиандық Еуропа мен мұсылман әлемін қалай өзгертті

 

6.2.2.1 – тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің  әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау;

6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау

2В бөлімі — Моңғолдар

 

Монғолдар әлемдік империяны қалай  құрды 6.3.2.5 – ортағасырлық  шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау
Моңғолдардың жорықтары  Еуразияның саяси картасын қалай өзгерті 6.3.2.5 – ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау
2С бөлімі –

XIV ғасыр- XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам

 

«Қара індет» не себепті  жылдам таралды 6.2.4.1 – адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру
«Қара індет» шаруалар көтерілістері мен феодалдық соғыстардың  басты себебі болды ма

 

6.3.2.2 – У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған антифеодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын анықтау;

6.3.1.4 – феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату

Неліктен Жанна д̓ Арк француз халқының есінде сақталады 6.3.1.4 – феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату
3 -тоқсан
3А бөлімі Абсолютизм: Батыс пен Шығыс

 

XIV Людовик және Ұлы Петр: кімнің билігі айтарлықтай шексіз болды

 

6.3.1.3 – феодалдық мемлекеттің даму кезеңдерін сипаттау;

6.3.1.2 – Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;

6.3.1.6 – «парламент», «Бас штаттар», «сейм», «кортес», «Боярлар Думасы»  ұғымдарын түсіндіру

Юнлэ мен Токугава билігі Батыс билеушілірінің билігіндей шексіз болды ма

 

 

6.3.1.2 – Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырат;

6.3.1.5 – саяси биліктің ерекшеліктерін анықтауүшін әр түрлі елбилеушілерінің қызметін салыстыру

Неліктен І Карл мен ІІ Осман шексіз монарх бола алмады

 

6.3.1.2 – Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;

6.3.1.5 – саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әртүрлі ел билеушілерінің қызметін салыстыру

3В бөлімі. Сауда, қолөнер және әлемді игеру Ұлы Жібек жолы Шығыс пен Батысты қалай байланыстырды 6.4.1.2 – ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру
Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының айырмашылығы неде 6.4.1.2 – ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру;

6.2.4.3 – картада XV-XVI ғасырлардағы саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық жаңалықтардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау

Ұлы географиялық ашулар әлемді қалай өзгертті

 

 

6.2.4.3 – картада XV-XVI ғасырлардағы саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып,Ұлы географиялық жаңалықтардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау;

6.3.2.7 – «отаршылдық саясат» ұғымын түсіндіру (Испания және Португалияның жаулап алуының мысалында)

4 -тоқсан
4А бөлімі – Қайта Өрлеу дәуірі

 

Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгерді 6.2.2.3 – Антикалық мәдениетпен байланыс орнату  арқылы Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін өнері) сипаттау;

6.2.3.2 – гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтау;

Шығыстағы Ренессанс әлемдік мәдениетті қалай байытты 6.2.3.2 гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтау

6.2.2.4  Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау

4В бөлімі -Реформация

 

Мартин Лютердің  наразылығы Еуропаны қалай өзгертті 6.2.1.1 – адамның дүниетанымы мен қоғамдық өмірдегі дін рөлінің өзгеру себептерін анықтау;

6.2.1.2 – тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», «реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация», «кезуиттер ордені» ұғымдарын түсіндіру

4С бөлімі -Ғылыми революция Коперниктің теориясы қаншалықты бірегей болды 6.2.4.2 – жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалық тардың маңыздылығын анықтау;

6.2.4.1 — адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру

Орта ғасырлар тарихы бойынша қорытынды сабақ Бөлімдер бойынша негізгі оқу мақсаттарын қайталау

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *