Жаңа бағдарлама Дүниежүзі тарихы 8 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныптарына арналған

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 8- сынып:

 

Бөлім Тақырыптар, мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар тиісті:
1 -тоқсан
1А  бөлімі — ХХ ғасырдың басындағы әлем ХХ ғасырдың басында әлем бейнесі қандай болды 8.3.2.5 – ХХ ғасырдың басына қарай әлемнің аумақтық бөлінуін және мемлекеттердің саяси құрылымын сипаттау
Жаңа технологиялар мен ғылыми ашулардың нәтижесінде ХХ ғасырдың басында қандай өзгерістер орын алды

 

8.2.4.2 – тарихи оқиғалардың себептерін, нәтижелерін, маңызын  тұжырымдау арқылы ғылымның әлем мемлекеттерінің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлін бағалау;

8.4.1.1 – XX ғасырдың басындағы техникалық революция жетістіктерінің (конвейер өндірісі, стандарттау)  мемлекеттердің шаруашылық жүйесінің дамуына ықпалын бағалау;

8.4.1.2 – индустриялық қоғамның даму процесін түсіндіру үшін «модернизация» ұғымын пайдалану

XIX ғасырдың аяғы — ХХ ғасырдың басында өнер қалайша өзгерді 8.2.2.1 – XIX — XX ғасырдың басындағы өнердегі негізгі ағымдарды сипаттау (модернизм, символизм, реализм, авангардизм);

8.2.2.2 – ХХ ғасырдың бірінші жартысында бұқаралық мәдениеттің (кинематограф, радио) қоғамның рухани дамуына ықпалын талдау

1В бөлімі       — Бірінші дүниежүзілік соғыс

 

Бірінші дүниежүзілік соғыстың себептері қандай 8.3.2.1 – Бірінші дүниежүзілік соғыстың алғышарттары мен себептерін айқындау;

 

Бірінші дүниежүзілік соғыстың негізгі шайқастары қандай 8.2.4.3 — Бірінші дүниежүзілік  соғыс оқиғаларынын барысы мен нәтижелеріне  түсіндірме бере отырып, әскери ғылым мен техниканың  және соғыс  стратегиялардың рөлін бағалау
1С бөлімі       — Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлем Бірінші дүниежүзілік соғыс әлем картасын қалай өзгертті 8.3.2.2 – әлемнің саяси картасындағы өзгерістерді сипаттау арқылы империялардың (Австро – Венгрия, Ресейимпериясы, Осман империясы) ыдырау себептерін тұжырымдау
Неліктен Ұлттар Лигасы Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемде  бейбітшілікті сақтай алмады 8.3.2.4 – Ұлттар Лигасының қызметі мен Версаль-Вашингтон жүйесін талдау және бағалау

 

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін батыстық қоғам қалай өзгерді

 

8.3.1.1 – қоғамдық-саяси ағымдардың (әлеуметтік либерализм, әлеуметтік консерватизм, марксизм, социал-демократия) қоғамның өміріне ықпалын талдау
2 -тоқсан
2А  бөлімі —
1917 жылғы Ресейдегі революция
Ресейдегі самодержавие не себепті жойылды

 

8.3.1.1 – қоғамдық-саяси даму үлгісін сипаттау: әлеуметтік либерализм, әлеуметтік консерватизм, марксизм, социал-демократия
Большевиктер Уақытша үкіметтің  билігін қалай жойды 8.1.1.1 – тарихи оқиғаның нәтижелерін талдау арқылы әлеуметтік құрылымның өзгеруіне Қазан социалистік революциясының әсерін сипаттау
Неліктен қоғам «қызылдар» мен «ақтарға» қақ жарылды 8.1.1.1 – тарихи оқиғаның нәтижелерін талдау арқылы әлеуметтік құрылымның өзгеруіне Қазан социалистік революциясының әсерін сипаттау
1917-1924 жылдарда Ресей қаншалықты өзгерді 8.1.1.1 – тарихи оқиғаның нәтижелерін талдау арқылы әлеуметтік құрылымның өзгеруіне Қазан социалистік революциясының әсерін сипаттау;

8.2.1.1 – тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттау

2В бөлімі – Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Азия елдері Неліктен Мұстафа Кемалді «Ататүрік» деп атады 8.2.1.1 – тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттау
Сунь Ятсеннің үш қағидаты Қытайды қалайша өзгертті 8.3.1.1 – қоғамдық-саяси ағымдардың (әлеуметтік либерализм, әлеуметтік консерватизм, марксизм, социал-демократия) қоғамның өміріне ықпалын талдау
Азия елдерінде ұлттық сана-сезімінің өсуіне қандай идеялар әсер етті 8.3.1.1– қоғамдық-саяси ағымдардың (әлеуметтік либерализм, әлеуметтік консерватизм, марксизм, социал-демократия) қоғамның өміріне ықпалын талдау
3-тоқсан
3А бөлімі — Ұлы дағдарыстың  себептері мен салдарлары Неліктен АҚШ-та 1920-шы жылдарды «гүлдену кезеңі» деп атайды 8.4.1.2 – индустриялық қоғамның даму процесін түсіндіру үшін «модернизация» ұғымын пайдалану;

8.4.1.1 –XX ғасырдың басындағы техникалық революция жетістіктерінің (конвейер өндірісі, стандарттау)  мемлекеттердің шаруашылық жүйесінің дамуына ықпалын бағалау

Уолл-стриттің күйреу себептері мен салдары 8.4.1.3 – тарихи оқиғаларды талдау  үшін «бағалы қағаздар нарығы», «акция», «алыпсатарлық», «қор биржасы», «несие», «банкроттық», «инфляция» ұғымдарын пайдалану;

8.4.1.4 – фактілерді, процестерді, оқиғаларды салыстыра отырып, индустриялық қоғам қайшылықтарының (өндіру мен тұтыну теңгерімі) шиеленісу себептерін анықтау

Әлем елдері Ұлы дағдарыстан қалай шықты 8.2.4.1 – әлем мемлекеттерінің әлеумет тік-экономикалық  дамуындағы Дж. Кейнс теориясының  рөлін сипаттау;

8.4.1.5 – 1930 жылдардағы құрылымдық экономикалық дағдарыстың нәтижесінде АҚШ пен Жапонияның экономикасында орын алған өзгерістердің себептерін анықтау;

8.3.1.3 – фактілерді, процестер мен оқиғаларды салыстыру арқылы дүниежүзілік экономикалық дағдарырыстан шығудың түрлі жолдарын түсіндіру (АҚШ, Франция, Германия)

3В       бөлімі — Тоталитарлық режимдер: Шығыс Сталиннің билігі тұсында КСРО қалай дамыды 8.1.1.2 – социалистік қоғамның дамуына байланысты әлеуметтік топтардың (жұмысшы табы, шаруалар, зиялылар) мәртебесіндегі өзгерісті талдау;

8.4.2.1 – «жоспарлы экономика», «нарықтық экономика» ұғымдарын қолдана отырып,
XX ғасыр бірінші жартысындағы капитализм мен социализмнің экономикалық жүйелерін салыстыру;

8.3.1.2 – тоталитаризм, әміршіл-әкімшіл жүйе сияқты саяси режимдердің қалыптасу алғышарттары мен тарихын түсіндіру

«Адамның жандүниесінің инженерлері»: Сталин өнерді халыққа ықпал ету үшін қалай пайдаланды 8.2.2.1 – XIX — XX ғасырдың басындағы өнердегі негізгі ағымдарды сипаттау (модернизм, символизм, реализм, авангардизм);

8.2.2.2 – ХХ ғасырдың бірінші жартысында бұқаралық мәдениеттің (кинематограф, радио) қоғамның рухани дамуына ықпалын талдау

Неліктен В.И.Ленин Сталинді өзінің ісін жалғастырушы ретінде санамады 8.3.1.2 – тоталитаризм, әміршіл-әкімшіл жүйе сияқты саяси режимдердің қалыптасу алғышарттары мен тарихын түсіндіру
«Танака меморандумы» қаншалықты қауіпті болды 8.1.2.1 – қоғамның әлеуметтік өміріндегі өзгерістерге реакцияшыл идеялогиялардың (фашизм, тоталитаризм, нәсілшілдік, шовинизм, ұлтшылдық) таралу ықпалын талдау;

8.3.1.2– тоталитаризм, әміршіл-әкімшіл жүйе сияқты саяси режимдердің қалыптасу алғышарттары мен тарихын түсіндіру;

8.4.1.5– 1930 жылдардағы құрылымдық экономикалық дағдарыстың нәтижесінде АҚШ пен Жапонияның экономикасында орын алған өзгерістердің себептерін анықтау

3С бөлімі -Тоталитарлық режимдер: Батыс

 

Неліктен фашизм Италия мен Германияда өрбіді 8.1.2.1 – қоғамның әлеуметтік өміріндегі өзгерістерге реакцияшыл идеологиялардың (фашизм, тоталитаризм, нәсілшілдік, шовинизм, ұлтшылдық) таралу ықпалын талдау;

8.3.1.2 – тоталитаризм, авторитаризм сияқты саяси режимдердің қалыптасу алғышарттары мен тарихын түсіндіру

Нацистердің саясаты Германия тұрғындарына қандай әсерін тигізді 8.1.2.1 – қоғамның әлеуметтік өміріндегі өзгерістерге реакцияшыл идеялогиялардың (фашизм, тоталитаризм, нәсілшілдік, шовинизм, ұлтшылдық) таралу ықпалын талдау;

8.3.1.2 – тоталитаризм, әміршіл-әкімшіл жүйе сияқты саяси режимдердің қалыптасу алғышарттары мен тарихын түсіндіру

Неліктен «Халық майданы» Францияда билікке ие болды, ал Испанияда жеңіліс тапты 8.1.2.1 – қоғамның әлеуметтік өміріндегі өзгерістерге реакцияшыл идеялогиялардың (фашизм, тоталитаризм, нәсілшілдік, шовинизм, ұлтшылдық) таралу ықпалын талдау;

8.3.1.1 — қоғамдық-саяси ағымдардың (әлеуметтік либерализм, әлеуметтік консерватизм, марксизм, социал-демократия) қоғамның өміріне ықпалын талдау

4 -тоқсан
4А бөлімі — Екінші дүниежүзілік соғыстың себептері мен салдары Екінші дүниежүзілік соғыс қашан және неліктен басталды? (1941 жылдың маусымына дейін) 8.3.2.3 – Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, сипаты мен салдарларын талдау

 

«Барбаросса» жоспары неліктен күйреді 8.2.4.3 – тарихи оқиғаларға түсіндірме бере отырып, әскери ғылым мен техниканың  және соғыс  стратегиялардың рөлін бағалау
Кеңес Одағының фашистік Германияға қарсы соғысы неліктен Ұлы Отан соғысы деп аталды 8.3.2.3 – Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, сипаты мен салдарларын талдау

 

Екінші дүниежүзілік соғыстың қорытындылары мен сабақтары қандай болды 8.3.1.1 – қоғамдық-саяси ағымдардың (әлеуметтік либерализм, әлеуметтік консерватизм, марксизм, социал-демократия) қоғамның өміріне ықпалын талдау;

8.3.2.3 – Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, сипаты мен салдарларын талдау

4В бөлімі —

Отарсыздандыру ұдерісінің жаңа кезеңі

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі отарлардың жағдайы қандай болды 8.3.2.3 – Екінші дүниежүзілік соғыстың себептерін, сипаты мен салдарларын талдау

 

Неліктеп Үндістанда тәуелсіздікке жету жолдары түралы түрлі қозқарастар қалыптасты 8.2.1.1 – тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттау
4С   бөлімі —
ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы дін және мәдениет
ХХ ғасырдың бірінші жартысында әлем айтарлықтай зайырлы болды ма 8.2.1.1 – тарихи кезеңдердің ерекшеліктерін салыстыру арқылы мемлекет пен діннің өзара қатынасын сипаттау;

8.2.1.2 – «секуляризация» «ұждан бостандығы», «зайырлы мемлекет», «мемлекеттік дін» ұғымдарын түсіндіру

ХХ ғасырдың бірінші жартысында ғылым мен мәдениет қалай дамыды 8.2.4.2 – тарихи оқиғалардың себептерін, нәтижелерін, маңызын  тұжырымдау арқылы ғылымның әлем мемлекеттерінің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлін бағалау 8.2.2.2 – ХХ ғасырдың бірінші жартысында бұқаралық мәдениеттің (кинематограф, радио) қоғамның рухани дамуына ықпалын талдау;

8.2.3.1 – «позитивизм», «прагматизм», «экзистенциализм» ұғымдарын тарихи кезеңді сипаттау үшін қолдану

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *