Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 5 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-сыныптарына арналған

«Дене шынықтыру» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 5 сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптарыт Оқыту мақсаттары. Білім алушылар білуі тиіс
1-тоқсан
 

1-бөлім

Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына оқыту.

Қауіпсіздік ережесі. Қысқа қашықтыққа жүгіру техникасын үйрету 5.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу.
Орта және алыс қашықтық техникасын үйрету

 

5.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу
5.3.2.1 — қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді  білу және түсіну
Жүгіріп келіп және бір орында ұзындыққа секіру техникасын үйрету 5.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
Әр түрлі снарядтарды нысанаға, қашықтыққа лақтыру техникасы 5.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну
Топтық эстафеталық жұмыс 5.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау
 

2-бөлім Өзгертілген командалық ойын

Ойынның қабылдау техникасын үйрету 5.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну
5.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау
5.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну
Негізгі қабылдау тактикасын үйрету 5.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
5.1.5.1 — аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау
Ойын кезінде  көшбасшылық дағдыны қалыптастыру 5.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну
5.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу,  қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну
2-тоқсан
 

3-бөлім

Гимнастика арқылы денсаулықты нығайту

 

Қауіпсіздік ережесі.

Кешенді жалпы дамыту жаттығуларының негізін құру

5.3.4.1. — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу;

5.3.2.1 — қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну

Акробатикалық жаттығулар орындау 5.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
Снарядтарда гимнастикалық жаттығудың техникасын үйрету 5.1.5.1 — аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау
 5.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау
Гимнастикалық жиынтықтың негізін құру 5.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну
5.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
 

4-бөлім Қазақтың ұлттық және зияткерлік ойындары

 

Қазақтың ұлттық ойындары

 

5.2.7.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсету және түсіндіру
5.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша,  біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау
5.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды білу және орындау
Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену.

 

5.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу
5.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
3-тоқсан
 

5-бөлім

Шаңғы/кросс/коньки дайындығы

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Ағзаны қалпына келтіру техникасының түрлеріне шолу жасау

5.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу
5.3.2.1 — қыздырыну және қалпына келтіру жаттығуларын орындау мен дайындау аясындағы негізгі компоненттерді білу және түсіну

 

Қозғалыс техникасының элементтерін үйрету 5.3.1.1 — денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және түсіну
5.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау
Қашықтықтан өту тактикасының негізі 5.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау
5.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу
 

6-бөлім

Бірлескен іс- әрекеттегі ойын-сауық ойындары.

 

 

Ойындағы бірлескен іс әрекет және көшбасшылық 5.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу
5.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді түсіну
Ойын арқылы қиындықты шешу жолдарына оқыту. 5.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу
5.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын білу және анықтау
Ойын құруға арналған шығармашылық қабілет 5.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын түсіну және анықтау
5.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін білу және түсіну, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
Ойын-сауық ойындарын құру 5.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл-әрекеттермен байланысты білімді білу және түсіну
5.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттері және төрелік ету ережелерін білу
4-тоқсан
 

7-бөлім

Ойын кезіндегі басып кіру дағдыларын түсіну және үйрету

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Ойын кезінде допты иелену

5.1.1.1 — аздаған ауқымдағы арнайы спорттық спецификалық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын білу және түсіну
5.3.4.1. — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу.
Ойын кеңістігінде бағдарлау дағдыларына үйрету. 5.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін білу және орындау
5.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді білу және түсіну
Жеке және командалық ойын әрекеттері 5.1.5.1 — аздаған ауқымдағы дене жаттығуларының тактикасын, стратегиясын және құрылымдық идеяларын білу және сипаттау
Ойын стратегиясын құрудағы дағдыны дамыту 5.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді анықтай білу
5.1.6.1 — қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге жауап қайтара білудің қарапайым дағдыларын білу және анықтау
 

8-бөлім

Жеңіл атлетика дағдысын дамыту және  шолу

 

 

 

Ойын арқылы жеңіл атлетика дағдысын дамыту 5.3.4.1 — денсаулықты нығайту жаттығулары барысында қауіпсіздік мәселелері бойынша хабардар болу.
5.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін  білу және түсіну, сондай-ақ оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
Денені қыздыру және тыныс алу жүйесін қалпына келтіру 5.3.3.1 — түрлі дене жүктемелерінің арасындағы айырмашылықты және олардың ағзаға тигізетін әсерін сыртқы белгілеріне қарап анықтай білу
5.1.3.1 — қарапайым арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті білу және анықтау
Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту 5.3.1.1 — денсаулықты сақтаудың маңыздылығын білу және түсіну

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *