Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 6 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 6-сыныптарына арналған

«Дене шынықтыру» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 6 сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптары Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуі тиіс
1-тоқсан
 

1-бөлім Жүгіру, секіру, лақтыру дағдыларына дамыту

Қауіпсіздік ережесі.

Әртүрлі физикалық жүктеме кезіндегі ағзадағы өзгеріс

6.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіну

 

 

Жүгіру секіру реттілігі

6.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын  ұсыну және көрсету
6.3.2.1 — дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау
Әр снарядтарды лақтыру 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау

6.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу

Эстафеталық ойындар

 

6.1.1.1 — аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
 

2-бөлім Командалық спорттық ойындар.

 

 

Ойын техникасының дағдысын дамыту 6.1.1.1 — аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
6.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу
6.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама  түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдана білу
Спорттық ойындарда тактикалық әрекеттерді қолдану 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау
6.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу
Командалық жұмыста көшбасшылық дағдысын дамыту 6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу
6.2.1.1 ­ өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді анықтау және қолдана білу
2-тоқсан
 

3-бөлім

Құрал жабдықтар арқылы гимнастика дағдыларын арттыру.

 

Қауіпсіздік ережесі.

Саптағы жаттығулардың элементтері

6.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу

 

Акробатикалық жаттығулар комбинациясын орындау 6.3.2.1 — дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау
6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау
Снарядтағы жаттығулар кезіндегі өзін өзі реттеу 6.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу
6.1.4.1 — қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
Топтық жиынтық 6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу
6.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық  қабілеттерін түсіну және қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
 

4-бөлім

Қазақтың ұлттық және зияткерлік ойындары

 

 

Қазақтың ұлттық ойындары 6.2.7.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетудіі түсіну және қолдана білу
6.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша,  біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын анықтау және қолдана білу
6.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу
Ұлттық ойындар аясындағы тактикалар мен стратегияларды оқып үйрену 6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін түсіне білу
6.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
3-тоқсан
 

5-бөлім

Шаңғы/кросс/коньки дайындығы

 

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Арнайы қозғалыс дағдыларын  дамыту

6.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу
6.3.2.1 — дене қыздыру мен қалпына келу техникаларының басты құрамдарының ағзаға тигізетін әсерін түсіндіру және оларды орындау
Күш пен шыдамдылық дамыту жааттығулары 6.3.1.1 — өз денсаулығына деген қауіп-қатерді анықтай білу
6.1.4.1 — қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
Қашықты жүріп өтудегі шығармашылық тапсырмалар 6.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу
6.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен эенергетикалық жүйемен байланысын ұсыну және көрсету
 

6-бөлім

Шытырман оқиғалы ойындар

 

Ынтымақтастық дағдыларын дамыту 6.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу
6.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді анықтау және қолдана білу
Ойындар арқылы мәселені шешу 6.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған  рөлдерді сезініп, олардың айырмашылықтарын түсіндіре білу
6.1.4.1 — қимыл-қозғалыс орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын түсіну және түсіндіре білу
Шытырман оқиғалы ойындар арқылы сыни тұрғысынан ойлауды дамыту 6.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша, біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын анықтау және қолдана білу
6.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
«Әділ ойын» және ынтымақтастық

 

6.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу қимыл әрекеттерімен байланысты білімді анықтау және қолдана білу
6.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін түсіне білу
4-тоқсан
 

7-бөлім

Ойын арқылы дағдыларды жақсарту

 

 

Қауіпсіздік ережесі. Допқа ие болу әдісінің негізгі элементерін дамыту 6.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу
6.1.1.1 ­ аз ауқымды арнайы спорттық  қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын қолдану
Ойын кезінде алаңда бағдарлау дағдыларын оқып үйрену. 6.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау
6.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді түсіну және қолдана білу
Тактикалық іс әрекеттердің негіздері. 6.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын түсіну және қолдана білу
Өз ойындарын қайта қарау және көрсету.

 

6.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған  рөлдерді сезініп, олардың айырмашылықтарын түсіндіре білу
6.1.6.1 — қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және қауіп-қатерге сезу дағдыларын түсіну және қолдана білу
 

8-бөлім

Жүгіру секіру лақтыру дағдыларын жақсарту.

 

 

Ағзаның бейімділік қабілеттерін дамыту

 

6.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған арнайы спорттық техника қауіпсіздігін, нормалары мен ережелерін түсіне білу
6.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін түсіну және қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
Қозғалысты дене қыздыру элементтері. 6.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды қолдана білу
6.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті таңдай білу
Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту 6.3.1.1 — өз денсаулығына деген қауіп-қатерді анықтай білу

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *