Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 7 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-сыныптарына арналған

«Дене шынықтыру» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 7 сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптары Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуі тиіс
1-тоқсан
 

1-бөлім Жүгіру, секіру және лақтыру дағдыларын дамыту және жақсарту.

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Қысқа қашықтыққа жүгіру

7.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулар кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

 

Орта және алыс қашықтыққа жүгіру 7.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау
7.3.2.2 — жалпы дене жаттығуларын өткізу және ағзаны қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету
Секіру және оның түрлері 7.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру және қорытындылау
Әртүрлі құралдарды лақтыру 7.1.1.1 — кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін, бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын жетілдіру
Эстафеталық жүгіруді түрлендіру 7.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды анықтай білу
 

2-бөлім

Спорт ойындары арқылы командалық бірлесу әрекеттері.

 

 

Ойын әдісін жақсарту 7.1.1.1 — кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін, бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын жетілдіру
7.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру және қорытындылау
7.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажетті ережелер мен құрылымдық тәсілдерді көрсете білу
Спорт ойындарындағы тактика және тактикалық іс-әрекеттер 7.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау
7.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу
Командадағы көшбасшылық дағдыларын дамыту 7.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу
7.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді жетілдіре білу
2-тоқсан
 

3-бөлім Гимнастика арқылы когнитивті және денені басқару дағдылары

 

Қауіпсіздік ережесі.

Саптық жаттығуларды оқып үйрену

7.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезінде болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

 

Акробатикалық элементтер кешені 7.3.2.1 — жалпы дене жаттығуларын өткізу және ағзаны қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету
7.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау
Гинастикалық қондырғылардағы жаттығулар түрлері 7.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу
7.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу
Орындауды құрастыру процесі және топта бағалау. 7.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу
7.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
 

4-бөлім Қазақтың ұлттық және зияткерлік ойындары

 

 

Қазақтың ұлттық ойындары 7.2.7.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді  талқылау және бейімдей білу.
7.2.3.1 — қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу
7.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды анықтай білу
Зияткерлік ойындар 7.2.6.6 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін қолдана білу
7.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
3-тоқсан
 

5-бөлім Шаңғы/кросс/ коньки дайындығы.

 

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Тиісті қызметті жүзеге асыру үшін денені қыздыру және қалпына келтіру әдістері

7.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу

 

7.3.2.1 — жалпы дене жаттығуларын өткізу және ағзаны қалпына келтіру жаттығуларының құрамын көрсету
Күш және шыдамдылықты жақсартуға қозғалыс іс-әрекеттері 7.3.1.1 — өз денсаулығына салауатты өмір салтының тигізетін әсерін түсіну және түсіндіре білу
7.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу
Кедергілерден өтуге арналған арнайы жаттығулар 7.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру және қорытындылау
7.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау
 

6-бөлім

Шытырман оқиғалы ойындар және команда құрушы ойындар

 

Ойындар кезіндегі көшбасшылық және командалық іс-әрекет 7.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу
7.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете білу
Ойындар арқылы мәселелерді шешу дағдыларын жетілдіру 7.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді қолдана білу
7.1.4.1 — қимыл-қозғалысты орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктілік сапасын жақсарта білу
Баламалы ойын жағдайын құру 7.2.3.1 — қолайлы оқу ортасын қалыптастыру бойынша біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын талқылау және көрсете білу
7.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
Топтарда шытырман оқиғалы ойындар құру 7.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді жетілдіре білу
7.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін қолдана білу
4-тоқсан
 

7-бөлім

Басып кіру ойындарындағы түсінік пен дағдыларды оқып дамыту

 

Қауіпсіздік ережесі.

Ойын жағдайларында допқа ие болу әдісі

7.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу
7.1.1.1 — кең ауқымдағы арнайы спорттық қимыл-қозғалыс әрекеттерінің дәлдігін, бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын жетілдіру
Ойын кезінде алаңда бағдарлау және допты қайтару дағдылары 7.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жетілдіру мен қорытындылау
7.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама  түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді көрсете білу
Тактикалық іс-әрекеттер: жеке, топтық және командалық 7.1.5.1 — бірқатар дене жаттығуларының қарапайым тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру және бағалай білу
Өздерінің ойындарын құрастыру және өткізу

 

7.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерімен шарттастырылған рөлдерді қолдана білу
7.1.6.1 — түрлі қимыл-қозғалыс белсенділігін орындауды сынақтан өткізу кеезіндегі қауіп-қатерді білу және алдын алу
 

8-бөлім

Жеңіл атлетика арқылы белсенді өмір  салты

 

 

 

Сауықтыру жүгірісі 7.3.4.1 — денсаулықты нығайтуға бағытталған дене жаттығулары кезіндегі болуы мүмкін қауіп-қатерлерді анықтай білу
Белгілерге тез жауап қайтару ойындары 7.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін қолдана білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
Денені қыздыру және қалыпқа келтіру құралдары 7.3.3.1. — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау
Арнайы спорттық әдістерді орындау барысындағы қозғалысты жетілдіру 7.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті жетілдіру және қорытындылау
Қозғалыс белсендігі арқылы денсаулықты нығайту 7.3.1.1 — өз денсаулығына салауатты өмір салтының тигізетін әсерін түсіну және түсіндіре білу

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *