Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 8 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныптарына арналған

«Дене шынықтыру» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 8 сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптары Оқу мақсаты. Білім алушылар білуі тиіс
1-тоқсан
 

1-бөлім Жеңіл атлетика арқылы денсаулық пен фитнес

 

Қауіпсіздік ережесі.

Төменгі сөре және сөрелік екпін

8.3.4.1 — денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу

 

Орта қашықтыққа жүгіру дағдыларын дамыту

 

8.2.3.1 — қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану және көрсете білу
8.3.2.1 — денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, оның маңыздылығын түсіну
Секіруді дамытуға арналған

іс-шаралар

8.1.2.1 — кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу
Лақтыру кезінде күш пен бұлшық ет төзімділігін дамыту 8.1.1.1 — арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету

 

8.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу
 

2-бөлім

Ойын арқылы мәселелерді шешу дағдылары

 

Ойын жағдайында қабылдауды іске асыру 8.1.1.1 — арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету
8.1.3.3 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу
8.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді қолдану және талқылай білу
Ойын құрылымы 8.1.2.1 — кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу
Жарыс ойынын ұйымдастыру

 

8.1.5.1 — кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу
8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу көрсете білу
8.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу қимыл-әрекеттерімен байланысты білімді
2-тоқсан
 

3-бөлім

Гимнастикалық элементтер және оның түрлері

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Орнында және қозғалыста орындау жаттығулары

8.3.4.1 — денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу

 

Акробатикалық жаттығуларды тізбегі: Тепе теңдік және секіру 8.3.2.1 — денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, оның маңыздылығын түсіну
8.1.2.1 — кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу
Снарядтағы гимнастикалық жаттығулар жиынтығы

 

8.1.5.1 — кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу
8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу
Еркін ритмикалық гимнастика жаттығулары 8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу
8.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу
 

4-бөлім

Қазақ халқының дәстүрлі ойындары

 

Қозғалмалы ойындар 8.2.7.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді бағалай білу
8.2.3.1 — қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану және көрсете білу
8.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды көрсете білу
 

Қазақ ұлттық ойындары

8.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін көрсету және салыстыра білу
8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
3-тоқсан
 

5-бөлім Шаңғы/кросс/коньки дайындығы

 

 

Қауіпсіздік ережесі

Жаттығу және тыныс алу   техникасы арқылы физикалық қасиеттерді дамыту

8.3.4.1 — денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсізді бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу
8.3.2.1 — денені қыздыру және қалпына келтіру жаттығуларының кещенін құру және көрсету, оның маңыздылығын түсіну
Арнаулы дамыту жаттығуларының техникалық дағдысын бекіту 8.3.1.1 — салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін әсерін жеке бастың үлгісімен көрсету

8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу

Әртүрлі кедергілерден жүгіру 8.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу
8.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру
 

6-бөлім

Командалық ойын- белсенді қозғалыстың іс- әрекеті.

 

 

Командалық ойындағы көшбасшылық 8.3.4.1 — денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу
8.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді көрсету және қолдана білу
Ойын кезіндегі қозғалыс үйлесімділігін дамыту 8.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған рөлдерді көрсету және салыстыра білу
8.1.4.1 — қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін салыстыра білу
Логикалық ойлау қабілетін дамыту ойындары 8.2.3.1 — қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша біріккен, әрі тиімді жұмыс дағдыларын қолдану  және көрсете білу
8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну
Сергектікті,тап-қырлықты және ұқыптылықты дамыту ойындары 8.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл әрекеттерімен байланысты білімді көрсете білу
8.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін көрсету және салыстыра білу
4-тоқсан
 

7-бөлім

Командалық ойынның негізгі дағдысы

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Ойын техникасы

 

8.3.4.1 — денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу
8.1.1.1 — арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалыс дағдыларын көрсету
Ойын тактикасы

 

8.1.2.1 — кең ауқымдағы қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың орындалу реттілігін түсідіру және көрсете білу
8.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді қолдану және талқылай білу
Ойындағы шығармашылық белсенділік

 

 

8.1.5.1 — кең ауқымдағы дене жаттығуларының тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын анықтау және бағалай білу
8.2.8.1 ­ түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған рөлдерді көрсету және салыстыра білу
8.1.6.1 — қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және жауап қайтара білу дағдыларын жақсарта білу
 

8-бөлім

Жеңіл атлетика дағдысы арқылы денсаулықты нығайту

 

 

 

Ойлы-қырлы жерлерден жүгіру 8.3.4.1 — денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендету, сондай-ақ техника қауіпсіздігі бойынша техника қауіпсіздігінің күрделі мәселелерін түсіне білу
Төзімділікті дамыту бағытындағы іс-әрекеттер 8.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін көрсету және салыстыра білу, оны шешудің балама жолдарын ұсыну

 

Секіру фазаларын қолдану 8.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру
Лақтырудағы фитнес құрамдастығы 8.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түсіндіру және көрсете білу

8.3.1.1 — салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін әсерін жекебастың үлгісімен көрсету

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *