Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 9 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 9-сыныптарына арналған

«Дене шынықтыру» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 9 сынып:

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің тақырыптары Оқу мақсаты. Білім алушылар білуі тиіс
1-тоқсан
 

1-бөлім

Жүгіру, сегіру, лақтыру техникасын жетілдіру

 

Қауіпсіздік ережесі.

Спринттік жүгіруді жетілдіру

9.3.4.1 — денсаулыққа қатысты күрделі мәселелерді, техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну және мұқият сипаттай білу

 

Жүгіру төзімділік дағдысын жақсарту

 

9.3.3.13 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру және сипаттау
9.3.2.1 — нақты дене шынықтыру сабақтарына арналған дене қыздыру жаттығуларын құру, түсіндіру және өткізу, олардың ағзаны қалпына келтіру тиімділігін бағалау
Секірудің түрлендірілген түрлері 9.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жеткілікті техникалық деңгейде негіздеу және қолдана білу
Лақтыруды жетілдіруге арналған жаттығулар құрастыру 9.1.1.1 — үлкен ауқымдағы арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты салыстыру
Жүгіру эстафетасын өткізу жолдарын құрастыру 9.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды бағалай білу
2-бөлім

Спорт ойындары арқылы бірлескен жұмыс

 

 

Ойын техникасы

 

9.1.1.1 — үлкен ауқымдағы арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты салыстыру
9.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түрлендіре білу
9.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама  түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді бағалау және салыстыра білу
Ойын тактикасы және тактикалық әрекеттер 9.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жеткілікті техникалық деңгейде негіздеу және қолдана білу
9.1.5.1 — кең ауқымдағы дене жаттығуларының түрлі тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру, талдау және салыстыра білу
Командалық жұмыс және көшбасшылық дағдысы 9.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді бағалау
9.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтару, қимыл-әрекеттерімен байланысты білімді бағалай білу
2-тоқсан
 

3-бөлім

Гимнастика арқылы денені басқару дағдылары.

 

Қауіпсіздік ережесі.

Топтық саптық жаттығулар

9.3.4.1 — денсаулыққа қатысты күрделі мәселелерді, техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну және мұқият сипаттай білу

 

Акробатикалық элементтердің жиынтығын құру

 

9.3.2.1 — нақты дене шынықтыру сабақтарына арналған қыздыру жаттығуларын құру, түсіндіру және өткізу, олардың ағзаны қалпына келтіру тиімділігін бағалау
9.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жеткілікті техникалық деңгейде негіздеу және қолдана білу
Гимнастикалық снарядта жүйелі жаттығулар құру 9.1.5.1 — кең ауқымдағы дене жаттығуларының түрлі тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру, талдау және салыстыра білу
9.1.4.1 — қимыл-қозғалысты сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін бағалай білу
Топта гимнастика жаттығулар тізбегін құру және бағалау 9.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді бағалау
9.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін бағалау және талдай білу, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
 

4-бөлім Қазақтың ұлттық және халық ойындары

 

 

Халықаралық ойындар 9.2.7.1 — жарыс кезінде әділ ойнау, патриотизм және ынтымақтастыққа жататын мінез-құлық көрсетуді талдай білу
9.2.3.1 — қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша бірқатар біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын бағалай білу
9.3.5.1 — басқа адамдардың дене жаттығуларының тәжірибелерін байытуға арналған дағдыларды бағалай білу
Зияткерлік ойындар 9.2.6.61 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін бағалау және талдай білу
9.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін бағалау және талдай білу, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
3-тоқсан
 

5-бөлім Шаңғы/кросс/коньки дайындығы

 

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Денені қыздыру және қалпына келтіру әдістерінің кешенін құрастыру

9.3.4.1 — денсаулыққа қатысты күрделі мәселелерді, техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну және мұқият сипаттай білу

 

9.3.2.1 — нақты дене шынықтыру сабақтарына арналған қыздыру жаттығуларын құру, түсіндіру және өткізу, олардың ағзаны қалпына келтіру тиімділігін бағалау
Күшті, төзімділікті жақсарту жатығулар жиынтығы 9.3.1.1 — салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін әсерін жекебастың үлгісімен көрсету
9.1.4.1 — қимыл-қозғалысты  сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін бағалай білу
Кедергілерден өтудегі арнайы спецификалық жаттығуларды жетілдіру 9.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түрлендіре білу
9.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру және сипаттау
 

6-бөлім Команда құру ойындары

 

 

Ойын кезіндегі көшбасшылық және командалық іс-шаралар 9.3.4.1 — денсаулыққа қатысты күрделі мәселелерді, техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну және мұқият сипаттай білу
9.2.2.1 — көшбасшылық дағдылар мен команда құрамында жұмыс істей білуді бағалау
Ойын кезіндегі мәселені шешу дағдысын жетілдіру 9.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған  рөлдерді бағалау және бейімдей білу
9.1.4.1 — қимыл-қозғалысты  сапалы орындау кезіндегі өзінің және өзгелердің біліктіліктерін бағалай білу
Ойын комбинация

ларын құру

9.2.3.1 — қолайлы оқып-үйрену ортасын қалыптастыру бойынша бірқатар біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын бағалай білу
9.2.5. 1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін бағалау және талдай білу, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну
Баламалы ойындар құрастыру 9.2.1.1 — өзгермелі жағдайға жауап қайтара білу, қимыл-әрекеттерімен байланысты білімді бағалай білу
9.2.6.1 — жарыс іс-әрекеттерін және төрелік ету ережелерін бағалау және талдай білу
4-тоқсан
 

7-бөлім

Әлеуметтік дағдылар және мәселелерді командалық іс-әрекеттерде шешу

 

 

Қауіпсіздік ережесі.

Ойын жағдайында допты игеру техникасы

9.3.4.1 — денсаулыққа қатысты күрделі мәселелерді, техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну және мұқият сипаттай білу
9.1.1.1 — үлкен ауқымдағы арнайы спорттық қимыл әрекеттерінің дәлдігін бақылауды және үйлесімділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты салыстыру
Ойын кеңістігінде бағыт-бағдар дағдысын жетілдіру 9.1.2.1 — қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір дене жаттығуларындағы реттілігін жеткілікті техникалық деңгейде негіздеу және қолдана білу
9.2.4.1 — дене жаттығулары аясындағы іс-әрекеттерді оңтайландыру және балама түрлерін құруға қажет ережелер мен құрылымдық тәсілдерді бағалау және салыстыра білу
Жеке, топтық, командалық тактикалық әрекеттер 9.1.5.1 — кең ауқымдағы дене жаттығуларының түрлі тактикаларын, стратегияларын және композициялық идеяларын құру, талдау және салыстыра білу
Топта ойын- сауық ойындарын құру 9.2.8.1 — түрлі қимыл-қозғалыс негіздерінен туындаған  рөлдерді бағалау және бейімдей білу
9.1.6.1 — қимыл-қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және жауап қайтара білу дағдыларын бағалау
 

8-бөлім

Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулық және фитнес

 

 

 

Әртүрлі бұлшық еттерді қалпына келтіру жаттығулар жиынтығын құрастыру 9.3.3.1 — түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын түсіндіру және сипаттау
Стайерлік жүгіру дағдысын дамыту 9.1.3.1 — арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті түрлендіре білу
Секіру, лақтыру дағдысын дамыту 9.2.5.1 — өзінің және өзгелердің шығармашылық қабілеттерін бағалау және талдай білу, оны шешудің қарапайым балама жолдарын ұсыну

9.3.4.1 — денсаулыққа қатысты күрделі мәселелерді, техника қауіпсіздігін, денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін қауіп-қатерді төмендетуді түсіну және мұқият сипаттай білу

Қозғалыс қабілеті арқылы денсаулықты нығайту 9.3.1.1 — салауатты өмір салтының денсаулыққа тигізетін әсерін жекебастың үлгісімен көрсету

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *