Жаңа бағдарлама АКТ Ақпараттық коммуникациялық технология 3 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Ақпараттық коммуникациялық технология «АКТ»

Оқу бағдарламасы

Бастауыш мектеп (3 сынып)

Ұзақ мерзімді жоспар

Сынып: 3

Бөлімдер (Ортақ тақырыптар)* Тақырыптар, мазмұны Оқу мақсаттары
1-тоқсан
1-бөлім – Компьютер және программалар (ортақ тақырып: «Жанды табиғат») Компьютердің құрылғылары 3.1.1.1   енгізу (мысалы, тінтуір пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату

3.1.2.1   компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.1.3.1 цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау

 Файлдар мен бумалар 3.1.2.2 компьютерлік программаларда  файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.1.2.3 файл және бума ұғымдарын түсіндіру

3.2.4.2 арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану

 Программалар терезесі 3.1.1.1  енгізу (мысалы, тінтуір пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату

3.1.2.1 компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

2-бөлім –  Сөз артында сөз (ортақ тақырып: «Жақсы деген не, жаман деген не?» ) Мәтінді теру және өндеу 3.1.2.1 компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.1.2.2 компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.2.1.1 мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру

Мәтінді пішімдеу 3.1.2.2 компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

3.2.1.1 мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру

3.2.1.2 қаріпті пішімдеу (қаріптің жазылу стилі, түсі, түзету)

3.2.1.3 құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою

2-тоқсан
3-бөлім – Компьютер және дыбыстар (ортақ тақырып: «Уақыт») Дыбысты жазу және ойнату 3.1.1.1  енгізу (мысалы, тінтуір пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату

3.1.2.1  компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.1.3.1 цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау

3.2.4.1 арнайы программаны пайдалана отырып дыбысты жазу, өңдеу және шығару**

Дыбыстық әсерлер 3.1.1.1 енгізу (мысалы, тінтуір пернетақта) және шығару құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату 3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

3.2.4.1   арнайы программаны пайдалана отырып дыбысты жазу, өңдеу және шығару

Дыбысты өндеу 3.1.2.2  компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.1.3.1 цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау

3.2.4.1  арнайы программаны пайдалана отырып дыбысты жазу, өңдеу және шығару

4-бөлім – Компьютерлік  суреттер (ортақ тақырып: «Сәулет») Графикалық редактордың құрал жабдықтары 3.1.2.1 компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.1.2.2 компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

3.1.3.1 цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін сақтау

3.2.2.1 қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану

Суретті өндеу 3.2.2.1 қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану

3.1.2.2 компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.1.2.1 компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3 тоқсан
5-бөлім – Шығармашылық және компьютер (ортақ тақырып: «Өнер») Графикалық редактордағы фигуралар 3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

3.1.2.1 компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.2.2.1  қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану

Қайталанатын үлгілер 3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

3.2.2.1   қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану

3.2.2.2 нысанның сыртқы түрін өзгерту (мысалы, қию, бұру, өлшемін өзгерту және т.б.)

Түстер палитрасы 3.1.2.2   компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.2.2.1 қарапайым графикалық редактор құралдарын қолдану

3.2.2.2 нысанның сыртқы түрін өзгерту (мысалы, қию, бұру, өлшемін өзгерту және т.б.)

3.2.4.2 арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану

 6-бөлім – Әлемнің барлығы Ғаламторда (ортақ тақырып: «Танымал тұлғалар») Ақпаратты іздеу 3.1.2.1 компьютерлік программалар қолданушының міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

3.1.2.2 компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.2.1.3 құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою

3.3.1.1   нақты сұрақтарға жауап табу үшін Ғаламторды қолдану

Ғаламтордағы қауіпсіздік

 

3.2.1.1 мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру

3.3.1.1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Ғаламторды  қолдану

3.3.2.1 желіде ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру

3.3.3.1 Ғаламтор желісіндегі қажетсіз байланыстың қаупін түсіну

Презентация құру 3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

3.2.3.1    мәтін мен бейнелерден тұратын қарапайым презентациялар жасау

3.2.3.2 слайдтар арасындағы ауысуларды пайдалану

3.2.3.3  презентацияны безендіру үшін дайын дизайнды пайдалану

3.3.1.1   нақты сұрақтарға жауап табу үшін Ғаламторды  қолдану

4 тоқсан
7-бөлім – Презентацияны безендіру  (ортақ тақырып: «Су –  тіршіліктің көзі»)  Презентация құрып безендіру  

 

3.1.2.2 компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.1.2.4 компьютерлік программаларда меню командаларын қолдану

3.2.3.1 мәтін мен бейнелерден тұратын қарапайым презентациялар жасау

3.2.4.2 арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану

 Презентацияға арналған ақпарат 3.1.2.2 компьютерлік программаларда файлдарды ашу және сақтау командаларын пайдалану

3.2.1.3   құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою

3.2.3.1 мәтін мен бейнелерден тұратын қарапайым презентациялар жасау

3.2.3.2   слайдтар арасындағы ауысуларды пайдалану

3.2.3.3 презентацияны безендіру үшін дайын безендіру пайдалану

3.3.1.1 нақты сұрақтарға жауап табу үшін Ғаламторды қолдану

8-бөлім – Мәтін, дыбыс және презентация

(ортақ тақырып: «Демалу мәдениеті. Мейрамдар»)

 

Мәтінмен жұмыс

3.2.1.1   мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру

3.2.1.3   құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою

3.3.3.1  нақты сұрақтарға жауап табу үшін Ғаламторды қолдану

Пернетақтада жоқ символдар 3.2.1.1   мәтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді жүзеге асыру

3.2.1.3   құжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру, қою

3.2.4.2 арнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану

 Презентациядағы дыбыстар 3.3.1.1    нақты сұрақтарға жауап табу үшін Ғаламтор  қолдану

3.2.4.1    арнайы программаны  пайдалана отырып дыбысты жазу, өңдеу және шығару

3 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *