Жаңа бағдарлама Алгебра 5 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

«Алгебра» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар

7-сынып

Аптасына 3 сағат

Оқу жылында 102 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар

бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары Сағат саны
1 тоқсан
5-6 сыныптардағы математика курсын қайталау 3
Бүтін көрсеткішті дәреже (12 сағ) Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері 7.1.2.1

натурал көрсеткішті дәреже анықтамасын және оның қасиеттерін білу;

7.1.2.2

санның дәрежесі қандай цифрға  аяқталатынын анықтау;

7.1.2.15

натурал көрсеткішті дәреженің қасиеттерін қолдану;

7.4.2.3

шаршы мен текшенің  сызықтық өлшемдерінің өзгеруіне байланысты  олардың  ауданы мен көлемі қалай өзгеретінін бағалау;

3
Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері 7.1.2.3

нөл және бүтін теріс көрсеткішті дәреженің  анықтамасын және оның қасиеттерін  білу;

7.1.2.4

бүтін көрсеткішті дәреженің санды мәнін анықтау және берілген сандарды дәреже түрінде көрсету;

7.1.2.6

көрсеткіші нөлге тең  дәреженің негізіндегі айнымалының мүмкін мәндерін табу;

7.2.1.1

санды өрнектердің мәндерін табуда бүтін көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолдану;

3
Құрамында дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру 7.1.2.5

алгебралық өрнектерді ықшамдауда дәрежелердің қасиеттерін қолдану; 7.2.3.1

құрамында дәрежесі бар сандар тізбегінің   заңдылығын  және  жетіспейтін мүшелерін анықтау;

2
Санның стандарт түрі 7.1.1.1

сандарды стандарт түрде жазу;

7.1.2.7

стандарт түрде жазылған сандарға  арифметикалық амалдар қолдану;

7.1.2.8

стандарт түрде жазылған санның мәнді бөлігін және ретін табу;

7.1.2.9

стандарт түрде жазылған сандарды салыстыру;

7.1.2.10

шамаларды бір өлшем бірліктен екінші өлшем бірлікке айналдыру және оны стандарт түрде жазу;

7.1.2.11

шамалардың жуық мәндерін табу және оларды стандарт түрде жазу;

7.1.2.12

жуық шамалардың  абсолюттік және салыстырмалы қателіктерін есептеу;

7.1.2.13

калькулятордың көмегімен жуықтап есептеулерді орындау;

2
Мәтінді есептерді шығару 7.4.2.1

өте кіші немесе өте үлкен сандармен берілген  шамаларға байланысты есептер шығару;

2
Көпмүшелер (10 сағ) Бірмүшелер және оларға амалдар қолдану. Бірмүшенің дәрежесі және стандарт түрі 7.2.1.2

бірмүше анықтамасын білу, оның коэффициенті мен дәрежесін табу;

7.2.1.3

бірмүшені стандарт түрде жазу;

7.2.1.4

бірмүшелерді көбейтуді орындау және бірмүшені  көбейткіштердің көбейтіндісі түрінде көрсету;

2
Көпмүшелер. Көпмүшенің дәрежесі және стандарт түрі 7.2.1.5

көпмүше анықтамасын білу және оның дәрежесін табу;

7.2.1.6

көпмүшені стандарт түрге келтіру;

1
Көпмүшелерге амалдар қолдану 7.2.1.7

көпмүшелерді қосу және азайтуды орындау;

7.2.1.8

көпмүшені бірмүшеге көбейтуді  орындау;

7.2.1.9

көпмүшені көпмүшеге көбейтуді орындау;

3
Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу 7.2.1.12

алгебралық  өрнектерді ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару және топтау тәсілдері арқылы көбейткіштерге жіктеу;

2
Өрнектерді тепе-тең түрлендіру 7.2.1.13

көпмүшелерге амалдар қолдану, көпмүшелерді көбейткіштерге жіктеу арқылы алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау;

2
№1 бақылау жұмысы 2
2 тоқсан
Функция. Функцияның графигі (15 сағ) Функция және функцияның графигі 7.4.1.1

функция және функцияның графигі ұғымдарын меңгеру;

7.4.1.2

функцияның берілу тәсілдерін білу;

7.4.1.3

функцияның анықталу облысы мен мәндер жиынын табу;

2
Сызықтық функция және оның графигі 7.4.1.4

функциясының анықтамасын білу, графигін салу, k коэффициентіне  қатысты орналасуын анықтау;

7.4.1.5

түріндегі сызықтық функцияның анықтамасын білу, оның графигін салу және графиктің k және b коэффициенттеріне  қатысты орналасуын анықтау;

7.4.1.6

сызықтық функция графигінің координата осьтерімен қиылысу нүктелерін графикті салмай табу;

7.4.1.7

у = kx + b сызықтық функциясының графигінен k және b таңбаларын анықтау;

2
Сызықтық функциялардың графиктерінің өзара орналасуы 7.4.1.8

сызықтық функция графиктерінің өзара орналасуы олардың коэффициенттеріне тәуелді болатынын негіздеу

7.4.1.9

графигі берілген функцияның графигіне параллель  немесе  қиятын сызықтық функцияның формуласын табу;

3
Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу 7.4.2.4

екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу;

2
у=ах2, у=ах3 және  ( k≠0)  түріндегі функциялар, олардың графиктері және қасиеттері 7.4.1.10

y     функциясының графигін салу және оның қасиеттерін білу;

7.4.1.11

функциясының графигін салу және оның қасиеттерін білу;

7.4.1.12

функциясының графигін салу және оның қасиеттерін білу;

4
Статистика элементтері (6 сағ) Вариациялық қатар 7.3.3.1

басты жиынтық, кездейсоқ таңдама, вариациялық қатар, нұсқалық ұғымдарын меңгеру;

1
Абсолютті жиілік және салыстырмалы жиілік. Жиілік кестесі 7.3.3.2

нұсқалықтың  абсолютті және салыстырмалы жиіліктерін есептеу;

7.3.3.3

статистикалық деректерді жинау және оны кесте түрінде көрсету;

7.3.3.4

таңдаманы жиілік кестесі түрінде көрсету

7.3.3.5

кестедегі деректердің дұрыстығын тексеру;

2
Жиілік алқабы 7.3.3.6

таңдама нәтижесін жиілік алқабы түрінде көрсету;

7.3.3.7

кесте немесе жиіліктер алқабы түрінде берілген статистикалық ақпаратты талдау;

3
№2 бақылау жұмысы
3 тоқсан
Қысқаша көбейту формулалары (28 сағ) Қысқаша көбейту формулалары 7.2.1.10

 

 

қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану;

7.2.1.11

 

қысқаша көбейту формулаларын білу және қолдану;

10
Қысқаша көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді түрлендіру 7.1.2.14

тиімді есептеу үшін қысқаша көбейту формулаларын қолдану;

7.2.1.14

алгебралық  өрнектерді қысқаша көбейту формулалары арқылы көбейткіштерге жіктеу;

7.2.1.15

қысқаша көбейту формулалары арқылы алгебралық  өрнектерді тепе-тең түрлендірулерді орындау ;

14
Мәтінді есептерді шығару 7.4.3.1

есеп шарты бойынша математикалық модель құру;

7.4.2.2

мәтінді есептерді теңдеулер және теңсіздіктер құру арқылы шығару;

4
№3 бақылау жұмысы 2
4 тоқсан
Алгебралық бөлшектер (18 сағ) Алгебралық бөлшек және оның негізгі қасиеті 7.2.1.16

алгебралық бөлшектерді танып білу;

7.2.1.17

алгебралық бөлшектегі айнымалылардың мүмкін мәндер жиынын табу;

7.2.1.18

алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін қолдану:  ;

8
Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану 7.2.1.19

алгебралық бөлшектерді  қосу және азайтуды орындау;

7.2.1.20

алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлуді, дәрежеге шығаруды орындау;

10
Алгебралық өрнектерді   тепе-тең түрлендіру 7.2.1.21

құрамында алгебралық бөлшектері бар өрнектерді   түрлендіруді орындау;

2
№4 бақылау жұмысы 2
7-сыныптағы алгебра курсын қайталау 2
Қорытынды бақылау жұмысы 2

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *