Жаңа бағдарлама Дене шынықтыру 10 сынып ҰМЖ КТЖ Ұзақ мерзімді жоспар Жаңа мазмұны бойынша Күнтізбелік тақырыптық жоспарлау Календарный план

10 сынып үшін күнтізбелік және тақырыптық жоспарлау
Дене шынықтыру

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі Тақырыбы Оқу мақсаты Сабақ саны
1-тоқсан
1-бөлім – Жеңілатлетикатүсінігіжәнеқозғалыстыңозықдағдысы
Қауіпсіздік ережесі.
Жүгіру және оның түрлері 10.3.4.4. Дене белсенділігін дамыту және бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын жүзеге асыру 2
10.1.1.1. Спорттық арнайы қимыл-қозғалыс дағдыларының дәлдігін, бақылауды және икемділігін кең ауқымда жоғары дәрежеде шеберлік көрсете отырып үйлестіру 2
Секіру және оның түрлері 10.3.3.3. Ағзаға тиімді қысқа және ұзақ мерзімді қарқындылығы бар жаттығуларды талқылау 2
10.3.2.2. Кейбір жаттығу түрлері үшін дене қыздыру және қалыпқа келу процесін оңтайландыруды талқылау 2
Лақтыру және оның түрлері 10.1.2.2. Түрлі дене жаттығулары аясында және жағдаяттарда үздік үйлесімділік пен бірізділікті ойлап табу және қолдану 2
10.3.5.5. Дене белсенділік тәжірибесі үшін білім мен дағдыны дамыту 2
2-бөлім — Командалық ойынның қозғалыс дағдысы Жұптық және топтық ойынның қозғалыс дағдысы. 10.1.1.1. Спорттық арнайы қимыл-қозғалыс дағдыларының дәлдігін, бақылауды және икемділігін кең ауқымда жоғары дәрежеде шеберлік көрсете отырып үйлестіру 1
10.1.3.3. Арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті салыстыру және талдау. 2
10.2.4.4. Дене жаттығуының сапасын жақсарту мақсатында баламалы ережелер мен құрылымдық әдістер құру 2
Доппентоптықтапсырмалар.
10.1.2.2. Түрлі дене жаттығулары аясында және жағдаяттарда үйлесімділік пен бірізділікті ойлап табу және қолдану 1
Ойынарқылысенімділіктібекіту. 10.1.5.5. Сенімділік қабілетін жақсарту үшін тактикалық, стратегиялық, құрылымдық идеялармен тәжірибе жасау. 2
10.2.2.2. Бірлескен жұмысты оңтайландыру мақсатында өзінің және өзгенің командалық көшбасшылық дағдысын бағалау 2
10.2.1.1.Өзгермелі жағдайларға жауап қайтара білу қимыл әрекеттерімен байланысты және балама идеяларды бағалау 2
2-тоқсан
3-бөлімГимнастикадағыдененібасқарудыңқозғалысдағдылары Қауіпсіздік ережесі.
Гимнастикада компазициялық элементтер құру. 10.3.4.4. Дене белсенділігін дамыту және бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын жүзеге асыру 2
10.2.2.2. Бірлескен жұмысты оңтайландыру мақсатында өзінің және өзгенің командалық көшбасшылық дағдысын бағалау 2
Гимнастикалық снарядтарда денені басқару қозғалысының дағдысы 10.3.2.2. Кейбір жаттығу түрлері үшін дене қыздыру және қалыпқа келу процесін оңтайландыруды талқылау 2
10.1.2.2. Түрлі дене жаттығулары аясында және жағдаяттарда үйлесімділік пен бірізділікті ойлап табу және қолдану 2
Тепе — теңдік гимнастикалық жаттығулар және кеңістіктегі дене қозғалысы 10.1.5.5. Сенімділік қабілетін жақсарту үшін тактикалық, стратегиялық, құрылымдық идеялар-мен тәжірибе жасау 2
10.1.4.4.Өзінің және өзгелердің қозғалыс қабілетін сын тұрғысынан бағалау 2
10.3.5.5. Дене белсенділік тәжірибесі үшін білім мен дағдыны дамыту 2
4-бөлім – Қазақстандық ұлттық ойынындағы шығармашылық қабілеттілік Қазақ ұлттық ойындарының балама нұсқалары 10.2.7.7. Бәсекелестік кезіндегі патриотизм, тәртіп, ынтымақтастық және әділ ойынды анықтау 2
10.2.3.3. Қолайлы оқу ортасын құру мақсатында басқалармен тиімді жұмыс дағдысын таңдау және пайдалану 2
10.3.5.5. Дене белсенділік тәжірибесі үшін білім мен дағдыны дамыту 2
Ұлттық ойындардың іс –шараларын ұйымдастыру және өткізу. 10.2.6.6. Жарыс іс-шараларының шарттары және төреші ережесін қолдану 2
10.2.5.5. Баламалы идеяларды дамыту мақсатында өзінің және өзгенің шығармашылық қабілетін біріктіру 2
3-тоқсан
5-бөлім – Шаңғы/ кросс/коньки дайындығы Қауіпсіздік ережесі.
Техникалық дағдыларды қолдану. 10.3.4.4. Дене белсенділігін дамыту және бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын жүзеге асыру 1
10.3.2.2. Кейбір жаттығу түрлері үшін дене қыздыру және қалыпқа келу процесін оңтайландыруды талқылау 2
Тактикалықдағдылардықолдану. 10.1.3.3. Арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті салыстыру және талдау 3
10.1.4.4.Өзінің және өзгелердің қозғалыс қабілетін сын тұрғысынан бағалау 3
Жарыс өткізу және төрешілікті ұйымдастыру. 10.3.1.1. Салауатты өмір салты мен дене белсенділігіне деген өз көзқарасын түсіндіру және нақтылау 3
10.3.3.3. Ағзаға тиімді қысқа және ұзақ мерзімді қарқындылығы бар жаттығуларды талқылау 3
6-бөлім – Команда ойындарындабірлескеноқу

Жеке, топтықжәнекомандалықтактикалықәрекеттер. 10.3.4.4. Дене белсенділігін дамыту және бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын жүзеге асыру 1
10.2.2.2. Бірлескен жұмысты оңтайландыру мақсатында өзінің және өзгенің командалық көшбасшылық дағдысын бағалау 2
Ойын арқылы мәселелерді шешу дағдылары. 10.2.8.8 Рөлдерді орындауда туындаған әртүрлі қозғалыс контекстің жеке ерекшеліктерін қарау 1
10.1.4.4.Өзінің және өзгелердің қозғалыс қабілетін сын тұрғысынан бағалау 2
10.2.1.1.Өзгермелі жағдайларға жауап қайтара білу қимыл әрекеттерімен байланысты және балама идеяларды бағалау 3
Командалықойынныңорындалуынталдау. 10.2.3.3. Қолайлы оқу ортасын құру мақсатында басқалармен тиімді жұмыс дағдысын таңдау және пайдалану 1
10.2.5.5. Баламалы идеяларды дамыту мақсатында өзінің және өзгенің шығармашылық қабілетін біріктіру 2
10.2.6.6. Жарыс іс-шаралары шарттары және төреші ережесін қолдану 3
4-тоқсан
7-бөлім–Командалық ойын – белсенді қозғалыс нысаны
Қауіпсіздік ережесі.
Командалық ойындағы көшбасшылық және көшбасшылық дағдысы. 10.3.4.4. Дене белсенділігін дамыту және бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын жүзеге асыру 1
10.1.1.1. Спорттық арнайы қимыл-қозғалыс дағдыларының дәлдігін, бақылауды және икемділігін кең ауқымда жоғары дәрежеде шеберлік көрсете отырып үйлестіру 2
Топта ойын -сауық ойынын құру.
10.1.2.2. Түрлі дене жаттығулары аясында және жағдаяттарда үйлесімділік пен бірізділікті ойлап табу және қолдану 1
10.2.4.4. Дене жаттығуының сапасын жақсарту мақсатында баламалы ережелер мен құрылымдық әдістер құру 2
Ойын кеңістігіндегі бағыт -бағдар дағдысы. 10.1.5.5. Сенімділік қабілетін жақсарту үшін тактикалық, стратегиялық, құрылымдық идеялармен тәжірибе жасау 2
10.2.8.8 Рөлдерді орындауда туындаған әртүрлі қозғалыс контекстің жеке ерекшеліктерін қарау 2
10.1.6.6. Қимыл қозғалыс белсенділігімен байланысты қиындықтарды жеңу және жаңа стратегиялық дағдыларын дамыту 2
8-бөлім – Денсаулық және салауатты өмір салты
Әр түрлі бұлшық еттерді қалпына келтіру жаттығулар жинағы 10.3.4.4. Дене белсенділігін дамыту және бағалау үшін тәуекелді басқару стратегиясын жүзеге асыру 2
10.1.3.3. Арнайы спорттық техникаларды орындау кезіндегі дағдылар мен реттілікті салыстыру және талдау 2
Қозғалыс белсенділігі арқылы денсаулықты нығайту. 10.2.5.5. Баламалы идеяларды дамыту мақсатында өзінің және өзгенің шығармашылық қабілетін біріктіру 2
Жеңіл атлетика және фитнес 10.3.3.3. Ағзаға тиімді қысқа және ұзақ мерзімді қарқындылығы бар жаттығуларды талқылау 3
10.3.1.1. Салауатты өмір салты мен дене белсенділігіне деген өз көзқарасын түсіндіру және нақтылау 3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *