Жаңа бағдарлама Геометрия 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныптарына арналған

«Геометрия» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

2) 11-сынып

 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Ұзақ мерзімді жоспар бөлімінің мазмұны Оқу мақсаттары
1-тоқсан
10-сыныптағы геометрия курсын қайталау
Көпжақтар Көпжақ ұғымы 11.1.1 — көпжақ анықтамасын және оның элементтерін білу;
Призма және оның элементтері. Тік және дұрыс призма 11.1.2 — призманың анықтамасын, оның элементтері, призматүрлерін білу;оларды жазықтықта кескіндей алу;

11.3.3 — көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару;

Тікбұрышты параллелепипед және оның қасиеттері 11.1.3 — тікбұрышты параллелепипедтің анықтамасы мен қасиеттерін білу және оны жазықтықта кескіндеу;
Пpизманың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары 11.1.11 — көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай білу;

11.3.1 — призманың бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын есептер шығаруда қолдану;

Пирамида және оның элементтері 11.1.4 — пирамиданың анықтамасын, оның элементтері, пирамида түрлерін білу;оларды жазықтықта кескіндей алу;

11.3.3 — көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару;

Қиық пирамида 11.1.5 — қиық пирамиданың анықтамасын білу, оны жазықтықта кескіндей алу;

11.3.3 -көпжақтардың элементтерін табуға есептер шығару;

2-тоқсан
Көпжақтар Пирамиданың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары 11.1.11 — көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай білу;

11.3.2 — пирамиданың (қиық пирамиданың) бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын есептер шығаруда қолдану;

Қиық пирамида бетінің ауданы 11.3.2 — пирамиданың (қиық пирамиданың) бүйір және толық бетінің аудандары формулаларын есептер шығаруда қолдану;
Дұрыс көпжақтар 11.1.6 — дұрыс көпжақтың анықтамасын білу және дұрыс көпжақтардың түрлерін ажырату;
3-тоқсан
Айналу денелері және олардың элементтері Цилиндр және оның элементтері 11.1.7 — цилиндрдің анықтамасын, оның элементтерін білу;цилиндрдіжазықтықта кескіндей алу;

11.3.4 — айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

Цилиндрдің жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары 11.1.11 -көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай білу;

11.3.5 — цилиндрдің бүйір және толық беті аудандарының формулаларын есептер шығаруда қолдану;

Конус және оның элементтері 11.1.8 — конустың анықтамасын, оның элементтерін білу;конустыжазықтықта кескіндей алу;

11.3.4 — айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуға есептер шығару;

Конустың жазбасы, бүйір және толық бетінің аудандары 11.1.11 -көпжақтар мен айналу денелерінің жазбаларын жасай білу;11.3.6 — конустың бүйір және толық беті аудандарының формулаларын есептер шығаруда қолдану;
Қиық конус және оның элементтері 11.1.9 — қиық конустың анықтамасын, оның элементтерін білу; қиық конустыжазықтықта кескіндей алу;

11.3.4 — айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуғаесептер шығару;

Қиық конус бетінің ауданы 11.3.7 -қиық конустың бүйір және толық беті аудандарының формулаларын есептер шығаруда қолдану;
Сферажәне шар 11.1.10 — сфера, шардың анықтамаларын білу; оларды жазықтықта кескіндей алу;

11.2.2 — сфера мен жазықтықтың өзара орналасуын білу;

11.3.4 — айналу денелерінің (цилиндр, конус, қиық конус, шар) элементтерін табуғаесептер шығару;

Сфера бетінің ауданы 11.3.8 — сфера бетінің ауданын табуға есептер шығару;
Айналу денелерінің жазықтықпен қималары 11.2.1 — цилиндрдің, конустың және шардыңжазықтықпен қималарын кескіндеу;
4-тоқсан
Денелер көлемдері Денелер көлемдерінің жалпы қасиеттері 11.3.9 — кеңістік денелерінің көлемдерінің қасиеттерін білу және қолдану;
Призма көлемі 11.3.10 — призма көлемін табу формуласын қолдану;
Пирамида және қиық пирамида көлемдері 11.3.11 -пирамида және қиық пирамида көлемдерін табу формулаларын қолдану;
Цилиндр көлемі 11.3.12 — цилиндр көлемін табу формуласын қолдану;
Конус және қиық конус көлемдері 11.3.13 — конус және қиық конус көлемдерін табу формулаларын қолдану;
Шар көлемі 11.3.14 — шар көлемін табу формуласын қолдану;
10-11-сыныптардағы геометрия курсын қайталау

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *