Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 10 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің 10-сыныптарына арналған
«Қазақ әдебиеті» пәнінен қоғамдық-гуманитарлық бағыты бойынша

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілінде) жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

10-сынып:

Бөлім Оқытылатын шығармалар Дағдылар Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
 

Өлең — сөздің патшасы

 

Абай шығармашылығы. «Сегіз аяқ»,  «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да», «Сабырсыз, арсыз, еріншек», «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Болыс болдым, мінеки», «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңдері; он жетінші қарасөз, отыз екінші қарасөз, отыз үшінші қарасөз, «Ескендір» поэмалары. Түсіну және жауап беру 10.1.1.1 — әдеби шығарманың сюжеттік-композициялық  құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну; 10.1.2.1 —  әдеби шығармада

ғы көтерілген  мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

10.1.3.1 — көркем шығарма

дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау;

11.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық  тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып,  шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

10.1.5.1 — шығармадағы ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу;

Анализ және интерпретация 10.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын

уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау;

10.2.2.1 — шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысы айқындау;

10.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау;

10.2.4.1 — көркем шығармадағы көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы өзіндік пікірін қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу ;

10.2.5.1 — әлем және  қазақ әдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін  талдап, өзіндік ой қорыту;

Бағалау және салыстыру 10.3.2.1 — көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға беру;

10.3.3.1 — шығарманың идеясын жалпыадамзаттық құндылық тұрғысынан талдап,  әдеби эссе жазу.

2-тоқсан
 

Прозадағы көркем ой

 

Жүсіпбек Аймауытов «Ақбілек» романы

Ә. Кекілбаев «Аңыздың ақыры» повесі

Түсіну және жауап беру 10.1.1.1 — әдеби шығарманың сюжеттік-композициялық  құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну;

10.1.3.1 — көркем шығарма

дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау;

11.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық  тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып,  шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

10.1.5.1 — шығармадағы ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу;

Анализ және интерпретация 10.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау;

10.2.2.1 — шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындау;

10.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау;.

Бағалау және салыстыру 10.3.1.1 — шығарманы мазмұндас туындылардың үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

10.3.4.1 — шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу.

3 -тоқсан
 

Аңызбен өрілген көркем сөз

М.Мағауин «Шақан — шері» романы

Ш.Айтматов «Боранды бекет» романы

Ұ.Есдәулетов «Біз түркілерміз»

Түсіну және жауап беру 10.1.1.1 — әдеби шығарманың сюжеттік-композициялық  құрылысын талдау арқылы идеялық мазмұнын терең түсіну; 10.1.2.1 —  әдеби шығармада

ғы көтерілген  мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

10.1.3.1 — көркем шығарма

дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау;

11.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық  тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып,  шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

Анализ және интерпретация 10.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын

уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау; 10.2.2.1 — шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындау;

10.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау;

10.2.4.1 — көркем шығармадағы көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы өзіндік пікірін қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу  ;

10.2.5.1 — әлем және  қазақ  әдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін  талдап, өзіндік ой қорыту;

Бағалау және салыстыру 10.3.2.1 — көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің жаңашылдығына сыни тұрғыдан баға беру;

10.3.4.1 — шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу.

4- тоқсан
Заман, дәуір тұлғасы Қ.Жұмаділов «Тағдыр» романы

Шахмардан Құсайынов «Томирис» драмасы.

Ш. Мұртаза «Тәуекел той» әңгімесі

 

Түсіну және жауап беру 10.1.2.1 —  әдеби шығармада

ғы көтерілген  мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу;

10.1.3.1 — көркем шығарма

дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау;

11.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық  тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырып,  шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

10.1.5.1 — шығармадағы ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен үндестігін ашу;

Анализ және интерпретация 10.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау;

10.2.2.1 — шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындау;

10.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдау;

10.2.4.1 — көркем шығармадағы көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы өзіндік пікірін қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу ;.

Бағалау және салыстыру 10.3.1.1 —  шығарманы мазмұндас туындылардың  үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау;

10.3.3.1 — шығарманың идеясын жалпыадамзаттық құндылық тұрғысынан талдап,  әдеби эссе жазу.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *