Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 10 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Жаратылыстану-Математика бағыты ЖМБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика

бағыттағы 10-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілінде) жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

10 -сынып

Бөлім Оқытылатын шығармалар Дағдылар Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
Қалың елім, қазағым

 

Абай шығармашылығы. «Сегіз аяқ», «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым», «Лай суға май бітпес қой өткенге» өлеңдері; он жетінші қарасөз, отыз екінші қарасөз, «Масғұт» поэмасы Түсіну және жауап беру 10.1.1.1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну;

10.1.2.1 — әдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану; 10.1.3.1 — көркем шығармада

ғы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау; 1

10.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

Анализ және интерпретация 10.2.1.1 — әдеби шығарма

ның композициялық ерекшеліктерін талдау;

10.2.2.1 — автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау ; 10.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау;

10.2.5.1 — қазақ әдебиеті мен  әлем әдебиетіндегі ортақ  құндылықтарды анықтау;

Бағалау және салыстыру 10.3.3.1 – шығарма

ның идеясын адамгерші

лік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу.

2-тоқсан
Қазақтың Қанышы

 

 

М.Сәрсеке «Қаныш Сәтбаев» роман-эссе

 

Түсіну және жауап беру 10.1.2.1.- әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну;

10.1.2.1 — әдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану; 10.1.3.1 — көркем шығарма

дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау;

10.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

10.1.5.1.-ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контекстермен үндестіру;

Анализ және интерпретация 10.2.1.1 — әдеби шығарма

ның композициялық ерекшеліктерін талдау;

10.2.2.1 — автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау 10.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау;

Бағалау және салыстыру 10.3.4.1.- ғылыми еңбектерді негізге ала отырып,  шығармаға әдеби сын жазу.
3 -тоқсан
Парасат пайымы А.Кемелбаева «Шашты» әңгімесі

Т.Сұлтанбеков «Көшпелі алтын» ғылыми фантастикалық әңгіме Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі

Түсіну және жауап беру 10.1.2.1 — әдеби шығарманың жанрлық табиғатын тану;

10.1.3.1 — көркем шығармада

ғы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау;

10.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

Анализ және интерпретация 10.2.1.1 — әдеби шығарма

ның композициялық ерекшеліктерін талдау;

10.2.2.1 — автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау;

10.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау;

10.2.5.1 — қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетінде

гі ортақ құндылықтарды анықтау;

Бағалау және салыстыру 10.3.2.1 — көркем шығармадағы көтерілген мәселелер

дің жаңашылдығына баға беру; 10.3.3.1 — шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу.

4- тоқсан
Тарих тағылымы Ш. Мұртаза «Бесеудің хаты» драмасы

Ж.Бөдеш «Жалғыз» поэмасы

Түсіну және жауап беру 10.1.1.1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну;

10.1.3.1 — көркем шығарма

дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау;

10.1.5.1 — ұлттық құндылықтардың маңыздылығын контекстер

мен үндестіру;

Анализ және интерпретация 10.2.1.1 — әдеби шығарма

ның композициялық ерекшеліктерін талдау;

10.2.2.1 — автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау;

10.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдардың орыны мен қызметін талдау;

10.2.4.1 — көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау арқылы шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу;

Бағалау және салыстыру 10.3.1.1 – шығарма

ның тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, бағалау; 10.3.3.1 – шығарма

ның идеясын адамгерші

лік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *