Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Қоғамдық-гуманитарлық бағыты ҚГБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің 11-сыныптарына арналған
«Қазақ әдебиеті» пәнінен қоғамдық-гуманитарлық бағыты бойынша

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілінде) жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

11 -сынып

Бөлім Оқытылатын шығармалар Дағдылар Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
Тарихтың шертіп пернесін С.Сейфуллин «Сыр сандық» өлеңі

И. Есенберлин «Қаһар» романы

А.Сүлейменов «Бесатар» повесі

Түсіну және жауап беру 11.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау ;

11.2.2.1 — автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау;

11.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау;

11.2.4.1 — көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу;

11.2.5.1 — қазақ әдебиеті мен  әлем әдебиетіндегі ортақ  бағыт, әдеби ағым,  жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау;

Анализ және интерпретация 11.2.2.1 — автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау;
Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 — шығарманы ғаламдық тақырыптармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау.
2-тоқсан
Пайым мен парасат С. Елубай  «Жалған дүние» романы

Қасым Аманжолов «Өзім туралы» өлеңі

 

Түсіну және жауап беру 11.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау ;

11.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау;

11.2.4.1 — көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу;

11.2.5.1 — қазақ әдебиеті мен  әлем әдебиетіндегі ортақ  бағыт, әдеби ағым,  жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау;

Анализ және интерпретация 11.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау;

11.2.2.1 — автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау;

11.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау;

11.2.4.1 — көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу;

Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 — шығарманы идеялық жағынан мазмұндас әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, әдеби сын жазу.
3 — тоқсан
Ғасырлық туынды М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы

 

Түсіну және жауап беру 11.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау ;

11.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау;

11.2.4.1 — көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу;

11.2.5.1 — қазақ әдебиеті мен  әлем әдебиетіндегі ортақ  бағыт, әдеби ағым,  жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау;

Анализ және интерпретация 11.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау;

11.2.2.1 — автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау;

11.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау;

11.2.4.1 — көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу ;

Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 — көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық  тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға беру;

11.3.3.1 — шығарманың идеясын көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап,  әдеби эссе жазу.

4- тоқсан
Әдебиеттегі сан сарын Т.Молдағалиев «Бауырлар» өлеңі.

М.Райымбекұлы «Көшбасшы» поэмасы                                                      Эрнест Хемингуэй «Шал мен теңіз» повесі

 

Түсіну және жауап беру 11.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау ;

11.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау;

11.2.4.1 — көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу;.

Анализ және интерпретация 11.2.1.1 — әдеби шығарманың композициясын жанрлық ерекшеліктерін айқындап, уақыт пен кеңістік тұрғысынан талдау;

11.2.2.1 — автор бейнесінің шығарманың негізгі идеясымен байланысын айқындау;

11.2.3.1 — шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдай отырып, автор стилін анықтау;

11.2.4.1 — көркем шығармадағы ғаламдық тақырыптарға креативті ой қосып, шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу;

11.2.5.1 — қазақ әдебиеті мен  әлем әдебиетіндегі ортақ  бағыт, әдеби ағым,  жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау;

Бағалау және салыстыру 11.3.2.1 — көркем шығарманың жаңашылдығын ғаламдық  тақырыптармен байланыстыра отырып, сыни тұрғыдан баға беру;

11.3.4.1 — шығарманы идеялық жағынан мазмұндас әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, әдеби сын жазу.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *