Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Жаратылыстану-Математика бағыты ЖМБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математика

бағыттағы 11-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын (оқыту қазақ тілінде) жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

 

 

11 -сынып

Бөлім Оқытылатын шығармалар Дағдылар Оқыту мақсаттары
1-тоқсан
Кеңістік пен уақыт О.Бөкей «Атау кере» повесі

Ж.Әбдірашев «Дала, сенің ұлыңмын» өлеңі

Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну;

11.1.3.1 — көркем шығармада

ғы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 11.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты сөздер, дәйексөздерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

11.1.5.1.- ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық тақырыптағы контекстермен байланыстыру;

Анализ және интерпретация 11.2.1.1 — әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау; 11.2.2.1 — шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысы анықтау;

11.2.3.1 — шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау;

11.2.4.1 — әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу ;

Бағалау және салыстыру 11.3.3.1 — шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап,  әдеби эссе жазу.
2-тоқсан
Зобалаң заман шындығы Б.Мұқай «Өмірзая» романы

Лира Қоныс «Тиын» әңгімесі

 

Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну;

11.1.2.1 — әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен салыстыра отырып талдау;

11.1.3.1 — көркем шығарма

дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету;

Анализ және интерпретация 11.2.1.1 — әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау; 11.2.2.1 — шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысы анықтау;

11.2.3.1 — шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау;

11.2.4.1 — әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс (эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма) жазу;

11.2.5.1-әлем және  қазақ  әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін  талдау;

Бағалау және салыстыру 11.3.1.1 — шығарманы әлем әдебиеті үлгілерімен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау; 11.3.4.1 — шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу.
3 — тоқсан
Ғасырлық туынды М. Әуезов «Абай жолы» роман-эпопеясы 1, 2-том Түсіну және жауап беру 11.1.1.1 — әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну;

11.1.2.1 — әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен салыстыра отырып талдау;

11.1.3.1 — көркем шығарма

дағы  кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 11.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты сөздер, дәйексөздерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

Анализ және интерпретация 11.2.1.1 — әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау ;

11.2.2.1 — шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау;

11.2.3.1- шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау;

11.2.4.1 — әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс(эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу;

11.2.5.1 — әлем және қазақ әдебиетіндегі құндылықтардың үндесуін  талдау;

Бағалау және салыстыру 11.3.3.1 — шығарманы көркемдік-эстетикалық құндылық тұрғысынан талдап,  әдеби эссе жазу.
4- тоқсан
Табиғат және адам Қ.Мырзалиев «Қызыл кітап» поэмасы

С.Балғабаев «Тойдан қайтқан қазақтар» комедиялық драмасы

 

 

 

Түсіну және жауап беру 11.1.2.1 — әдеби шығарманың жанрлық ерекшелігін өзге жанрлармен салыстыра отырып талдау;

11.1.3.1 — көркем шығарма

дағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен даралау арқылы өмір шындығын көрсету; 11.1.4.1 — көркем шығармалардан алған үзінділерді, қанатты сөздер, дәйексөздерді шығармашылық жұмыстарда  қолдану;

11.1.5.1. — ұлттық құндылықтардың маңыздылығын ғаламдық тақырыптағы контекстермен байланыстыру;

Анализ және интерпретация 11.2.1.1 — әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау;

11.2.2.1 — шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысы анықтау;

11.2.3.1 — шығарма идеясы мен көркемдегіш құралдардың байланысын талдау;

11.2.4.1.- әдеби туындыдағы көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарас тұрғысынан шығармашылық жұмыс(эссе, әңгіме, өлең, әдеби және еркін тақырыптарға шығарма)  жазу;

11. 2.5.1.- әлем және  қазақ  әдебиетіндегі ортақ құндылықтардың үндестігін  талдау;

Бағалау және салыстыру 11.3.4.1 — шығарманы идеялық жағынан мазмұндас туындылармен салыстыра отырып, әдеби сын жазу.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *