Жаңа бағдарлама Қазақ әдебиеті 7 сынып T1 КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар 2018-2019 жыл

«Қазақ әдебиеті» пәні бойынша

күнтізбелік-тақырыптық жоспар

7сынып

жылына 68 с, аптасына 2 c.

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Cағат саны
1-тоқсан 18 сағат
1. Көне күндерден жеткен жәдігерлер Орхон-Енисей ескерткіштері. «Күлтегін» жыры әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (Т/Ж2).
Ел тәуелсіздігі үшін күрескен батырлар көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (7.Т/Ж3).
«Күлтегін» жазба ескерткіші шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру (7.А/И1).
Ғажайып туынды – «Күлтегін» шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (А/И4).
Мәңгілік ел – мәңгілік мұрат! кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген  портреттік мінездемені салыстырып,  тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (Б/С1)
Жиембет жырау. «Еңсегей бойлы ер Есім» толғауы көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. (Т/Ж3)
«Әмірің қатты Есім хан…» Т/Ж3 Көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы  образын ашу.

А/И1 Әдеби  шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен  қарама-қарсы  суреттеулерді табу

Қазтуған жыраудың «Туған жермен қоштасу» толғауы көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді  жатқа айту (7.Т/Ж4);

шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (7.А/И3).

Атамекен – қонысым кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген  портреттік мінездемені салыстырып,  тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (7.Б/С1).
«Жиембет пен Қазтуған, Жыраулардан сөз туған» әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу (7.Б/С4).
«Қыз Жібек» жыры әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (7. Т/Ж1).
Жадымда жыр боп жатталды көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (Т/Ж3).
Сұлулық пен парасаттың жыршысы көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді  жатқа айту (7. Т/Ж4)
Атадан қалған асыл сөз шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырады (7.А/И1).
«Жібектің жайын сұрасаң» көркем шығарманың тілі (А/И3);

шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысына талдау жасау (7.А/И3).

«Сұлу Жібек бар ма екен?» шығармашылық  жұмыс (А/И4);

шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (7.А/И4).

«Ғашықтық жөні бір бөлек» тарихи және көркемдік құндылығы (Б/С1);

кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген  портреттік мінездемені салыстырып,  тарихи және көркемдік құндылығына баға беру  (оқу мақсатының күрделілігіне байланысты жырдың тарихи құндылығына ғана баға беріледі.) (7.Б/С1).

Қазақ халқының даналығы көрініс тапқан жыр әдеби эссе (Б/С3);

шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7.Б/С3).

2-тоқсан 14 сағат
2. Толғауы тоқсан қызыл тіл Шортанбай Қанайұлының «Зар заман» толғауы Т/Ж1.Әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау
«Мына заман, қай заман?» көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. (7. Т/Ж3)
«Зар заман» толғауы – дәуір шындығы Эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (7.А/И2)
Шортанбай Қанайұлы «Зар заман» өлеңі шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (7.А/И3).
«Зар заман – тар заман» әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру (7.Б/С2).
Шортанбай мен Мұрат жырларының үндестігі шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7.Б/С3).
«Сүйінбайдың Қатағанмен айтысы» әдеби шығарманың тұжырымдамасы (Т/Ж2);

әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (7.Т/Ж2).

Сөздің пірі – Сүйінбай шығарма үзінділерімен жұмыс (Т/Ж4);

көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін (айтыскер) ашып, үзінділерді  жатқа айту (7.Т/Ж4).

Айтыстың ақиығы әдеби шығарманың композициясы (А/И1);

шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру (7.А/И1).

Cүйінбай – достық дәнекері  

эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы  ақын тұлғасын ашу(7.А/И2)

Сөз бастаған хас жүйрік Шығармадағы көркемдегіш  құралдардың қолданысын талдау (7.А/И3)
Жыр тұлпары – Сүйінбай шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (7.А/И4);шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7 Б/С3).
Ж.Жабаевтың «Зілді бұйрық» өлеңі әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (Т/Ж2);

көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді  жатқа айту (Т/Ж4).

Азаттық үшін күрес шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (А/И4);

шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (Б/С3.).

3-тоқсан 20 сағат
3.  Балалар мен үлкендер М.Жұмабаевтың «Батыр Баян» поэмасы әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (Т/Ж1).
«Баянның батырлығы Алашқа аян» көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (Т/Ж3).
Ашу түбі – кейіс әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (Т/Ж2);

көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді  жатқа айту (Т/Ж4).

«Күңіреніп көкірегі нар қобыздай…» эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (А/И2.).
Ерлерді ұмытпаса, ел де ұмытпас кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген  портреттік мінездемені салыстырып,  тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (Б/С1);

шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (Б/С3).

М.Әуезовтің «Көксерек» әңгімесі әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (Т/Ж1).
Үйірін тапқан Көксерек әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (Т/Ж2).
Ақ қасқыр мен Көксерек шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру (А/И1).
Аты шулы тоғыз қасқыр шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (А/И3)
Жалғыз жортуыл шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (А/И4)
Көксерек пен Аққасқаның айқасы әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру (Б/С2)
Қ.Қайсеновтің «Жау тылындағы бала» повесі көркем шығарманың  мазмұны мен пішіні (Т/Ж1); әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (7.Т/Ж1)
Сұрапыл соғыс азабы шығарма үзінділерімен жұмыс (Т/Ж4);

көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді  жатқа айту (7.Т/Ж4).

Қазақ баласының тағдыры автор бейнесі (А/И2);

эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (7.А/И2).

Барлаушы Серік шығармашылық  жұмыс (А/И4);

шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (7. А/И4).

• тарихи және көркемдік құндылығы (Б/С1);

• кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген  портреттік мінездемені салыстырып,  тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (7.Б/С1).

  С.Сарғасқаевтың «Тәмпіш қара» повесі әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (7.Т/Ж1).
  Әдеппен сөйлеп әдеттен көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (7.Т/Ж3)
  Атымды адам қойған соң… әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау (7.Т/Ж2).
  Досы көпті жау алмайды шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстыру (7.А/И1).
  Ата мұраң – асыл қазынаң шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7.Б/С3);

әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу (7.Б/С4).

4-тоқсан 16 сағат
4. Ұрпақ тәрбиесі М.Шахановтың «Нарынқұм зауалы» поэмасы көркем шығарманың  мазмұны мен пішіні (Т/Ж1);

әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (7.Т/Ж1).

Әке – балаға сыншы автор бейнесі (А/И2);

эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (7.А/И2)

Әке үкімі көркем шығарманың тілі (А/И3);шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (7.А/И3)
Қайсарлық пен өр рухтың символы тарихи және көркемдік құндылығы (Б/С1);

кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген  портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру (7.Б/С1)

Махамбеттің соңғы сөзі әдеби эссе (Б/С3);

шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (7.Б/С3)

Т.Медетбектің «Тәуелсізбін» өлеңі әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау (Т/Ж1);

көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді  жатқа айту (Т/Ж4).

Тудық біздер көрінбейтін бұғаумен» эпикалық,поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау (А/И2).
Тәуелсізбін – мен бүгін! •шығармадағы көркемдегіш  құралдардың (символ, синекдоха, қайталау түрлері: эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ) қолданысын талдау (А/И3); шығарманы ұлттық құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу (Б/С3).
Т.Әбдіковтің «Қонақтар» әңгімесі көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау (7.Т/Ж3).
Көп күттірген қонақтар әдеби жанр түрлерінің даму барысына, жаңашылдығына заманауи тұрғыдан баға беру (7.Б/С2).
Әке – бала – немере шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салғастыру (7.А/И1).
  Қайтуға асыққан ұл шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу (7.А/И4).
Құлазыған көңіл әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу (7.Б/С4).
А.С. Пушкиннің «Ескерткіш» өлеңі әдеби шығармадағы тұлғалық болмысты гуманистік тұрғыдан талдау(7.Т/Ж2).
А.С.Пушкин және қазақ әдебиеті»  

эпикалық, поэзиялық, драмалық шығармадағы автор бейнесін анықтау(7.А/И2).

«Тіл біткен жүрер менің атымды атап…» шығармадағы көркемдегіш  құралдардың қолданысын талдау (7.А/И3);әдеби шығарманың эстетикалық құндылығы туралы шағын сыни шолу жазу (7.Б/С4).

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *