Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 5 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар 2018-2019 жыл

Күнтізбеліктақырыптық жоспар

«Қазақ тілі» пәні

5-сынып

 

Жылдық жүктемесі 102  сағат, аптасына 3 сағат.

 

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Cағат саны
1-тоқсан – 27 сағат
1-бөлім: Мәдениет: тіл және қарым-қатынас 1. Тіл және сөйлеу Тірек сөздер мен ұсынылған суреттер арқылы тақырыпты болжау (5.О5.);

Әртүрлі жанрдағы мәтінді талдау (5О5.Т/А).

2
2. Тіл туралы не білеміз? Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау  (5.О1.);

Мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату (5.О3.)

1
3. Cәлем – сөздің атасы Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі, және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру (5.Ж1.).

Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау (5.Т/А2.).

1
4. Әдеп Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6.);

Дауысты дыбыстардың емлелік ерекшеліктерін ескере   отырып, орфографиялық нормаға сай жазу (5.ӘТН1.).

2
5. Әдеп пен талғам Тыңдалған мәтіннің  мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша  ақпаратты анықтау (5.Т/А2.);

Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау  ( 5.Т/А3.).

1
6. Сөйлеу мәдениеті Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну (5.О1);

Мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату (5.О3.).

1
7. Телефонмен сөйлесу әдебі Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру (5.Ж1.);

Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6.).

1
8. Көп тіл білудің пайдасы Тыңдаған мәтіннен ақпаратты анықтау (5.Т/А3);

Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау (5.Т/А2.).

1
9. Біз қалай сөйлесеміз? Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау (5.О1);

Мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажырату (5.О3.).

1
2-бөлім: Киім. Сән.Талғам. 1. Киім стилі мен сән үлгісі Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (Т/А4). 1
2. Жарасымды киім  Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдің айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы  тану (5.О2.). 1
3. Бабамның киген киімі Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу (5.Ж2);

Жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6.);

Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану (5.ӘТН4.2).

2
4. Менің дизайнер болғым келеді Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында  қолдану (5.ӘТН4.1). 1
5. Киім – мінез айнасы Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (5.Т/А4);

Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.Ж3).

1
6. Ақ кимешек Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану (5.О2). 1
7. Сән  және талғам  Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу (5.Ж2). 1
8. Отандық брэнд киімдер Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында  қолдану (5.ӘТН4.1). 1
9. Киімқұмарлық Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында  қолдану (5.ӘТН4.1). 1
3-бөлім: Отбасындағы дәстүрлер мен мерекелер 1. Қара шаңырақ Тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау (5.Т/А1). 1
2.  Үлкеге ізет Ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру (5.О4.). 1
3. Отбасы – шағын мемлекет Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.Ж3);

Оқылым материалы бойынша  негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  жазу (5.Ж5).

2
4. Отбасылық демалыс Төл сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану (5.ӘТН5). 1
5. Бесікке салу Тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау (5.Т/А1). 1
6. Тұсаукесу Ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру (5.О4). 1
7. Қонақ күту Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.Ж3);

Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  жазу (5.Ж5).

1
8. Жазда ауылға барғанда Төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің тыныс белгілерін дұрыс қолдану (5.ӘТН5);

Сюжетті суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.Ж3).

2
№ 1 тоқсандық жиынтық бағалау 1
2-тоқсан – 21 сағат
4-бөлім: Жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі 1. Төрт түлік Коммуникативтік жағдаятқа сай, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогқа даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5.Т/А6);

Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу (5.Ж2).

2
2. Жалқау жануарлар Мәтін  мазмұнын түсінуге,нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру (5.О5). 1
3. Қызғалдақ Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздерді көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану (5.ӘТН3). 1
4. Еңбекқор ара Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу (5.О6);

Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хабарландыру құрастырып жазу (5.Ж2).

1
5. Үйсіз жануарларды бірге қорғайық Тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау (5.Т/А1). 1
6. Жалбыз – емдік өсімдік Мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру (5.О5);

Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру (5.Ж1).

1
7. Ағаштар Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау (5.Ж6);

Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6).

2
8. Өсімдіктер туралы не білеміз? Омоним, антоним,  синонимдерді   көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану (5.ӘТН3). 1
9. Бозторғай Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру (5.Т/А2);

Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.Ж3).

2
10. Алып жануарлар Ауызекі стильдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру (5.О4);

Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6);

Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану (5.ӘТН4.3).

2
5-бөлім: Бос уақыт және хобби 1. Мен бос уақытымды қалай өткіземін? Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну,  анықтау (5.01.);

Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6);

Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.Ж3.).

1
2. Уақыттың бағасы Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру (5.Т/А5.);

Сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу (5.ӘТН2).

1
3. Бос уақыт деген не? Сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу 5.ӘТН2; 1
4. Уақыт белдеуі Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру (5. Т/А5);

Зат есімдердің мағыналық түрлерін мәнмәтін аясында жалғаулар арқылы түрлендіріп қолдану (5.ӘТН4).

1
5. Уақыт тауып, сүйікті қаланы аралау  Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне белгілі бір мекенді  сипаттап не суреттеп жазу (5. Ж4.). 1
6. Қазақ халқы бос уақытын қалай өткізген? Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну,  анықтау (5.О1);

Жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6.).

1
7. Уақытты ұстап тұра алмайсың Сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу (5.ӘТН2). 1
8. Хобби Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу  (5.Ж4). 1
9. Бос уақыт. Шахмат. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау (5.Ж6.). 1
10. Бос уақыт. Шахмат. Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау(5.Ж6.) 1
№ 2 тоқсандық жиынтық бағалау 1
 

3-тоқсан  — 30 сағат

6-бөлім: Қиял әлемі 1. Алтын сақа Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша  ақпаратты анықтау (5.Т/А3);

Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру (5.Т/А2).

1
2. Тазшаның қырық өтірігі Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану (5.О2);

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып,өз пікірін білдіру (5.Т/А6).

1
3. Екі патшалық Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану (5.ӘТН4.3). 1
4. Қиялдан туған фильмдер Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру (5.Ж1).

Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.Ж3).

1
5. Компьютер адам сияқты ойлана ала ма? Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау (5.Т/А3);

Сын есімдердің, шырай түрлерінің көркемдік ерекшелігін тану (5.ӘТН4.3).

1
6. Қиялдан туған суреттер Хат, хабарлама,  жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату (5.О3). 1
7. Фантазия  Сын есімді зат есім орнына қолдана білу (5.ӘТН4.3). 1
8. Бәйтерек туралы аңыз Берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құру (5.Ж1);

Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.Ж3).

1
9. Иллюзия өнері  Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру (5.Т/А2);

Сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу (5.ӘТН4.4).

1
10. Қиялын шындыққа айналдыра білген оқушылар Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану (5.О2);

Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша  негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін  жазу (5.Ж5).

1
7-бөлім: Көлік және жол белгілері 1. Көлік және жол белгілері Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу (5.ӘТН1);

Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу (5. Ж4);

Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (5.Т/А4);

Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру (5.Т/А5).

1
2. Полиция қызметкері Ысқырықұлы Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу (5.ӘТН1). 1
3. Жол белгілері Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (5.Т/А4);

Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру  (5.Т/А5).

1
4. Жол Мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру (5.О5);

Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу (5.О7).

1
5. Мыстан кемпір қалада Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу (5.ӘТН1). 1
6. Алғашқы көмек Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу (5. Ж4). 1
7. Жол-көлік оқиғалары Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (5.Т/А4);

Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша  өз ойын білдіру (5.Т/А5).

1
8. Автокөліктер тарихы Мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру (5.О5);

Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу (5.О7).

1
9. Тротуарда Тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау (5.Т/А1);

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5. Т/А6).

1
10. Автокөліктер тарихы Тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау (5.Т/А1);

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5. Т/А6).

1
8-бөлім: Адамның сырт келбеті мен мінезі. 1. Менің досым Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6.). 1
2. Кім  несімен бай? Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді  көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану (5.ӘТН3.). 1
3. Ұлыма хат Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу (5.Ж5.). 1
4. Жас талант Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу (5.Ж5.). 1
5. Менің атым Қожа Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау (5.Т/А1.);

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5.Т/А6.).

1
6. Бақша ағаштары Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6.). 1
7. Талантты шахматшы Бибісара Тура және ауыспалы мағыналы сөздерді, көп мағыналы сөздер, омоним, антоним, синонимдерді  көркемдік ерекшеліктеріне сай қолдану (5.ӘТН3.). 1
8. Таланттармен тілдессек Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ақпараттарды сақтай отырып, жинақы мәтін жазу (5.Ж5.). 1
9. Жамандыққа жақсылық көрсету тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты болжау (5.Т/А1);

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5.Т/А6).

1
3 тоқсандық жиынтық бағалау 1
4-тоқсан – 24 сағат
9-бөлім: Аспан әлемінің құпиялары 1. Ай мен Шолпан  тоғысты Оқылым стратегияларын қолдану: жалпы мазмұнын түсіну үшін оқу, нақты ақпаратты табу үшін оқу (5.О6 ). 1
2. Жер кіндігі Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру (5.О5, 5.Т/А2);

Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау.(5.О5, 5.Т/А4).

1
3. Ай және Күн Сюжетті суреттердің (фотосуреттер) желісі бойынша әңгіме құрастыру (5.05, 5.Ж3);

Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау (5.05, 5.Ж6).

1
4. Жұлдыздар. Аспан әлемі Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу (5.ӘТН1);

Сөз ішіндегі және сөз аралығындағы ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал заңдылықтарына сәйкес айта білу (5.ӘТН2).

1
5. Шолпан жұлдызы Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану (5.О2). 1
6. Ғаламшарлар Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру (5.О5, 5.Т/А2);

Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (5.Т/А4).

1
7. Аспан әлемінің құпиялары Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау (5.Т/А2);

Тыңдалым мәтінінің мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпаратты анықтау (5.Т/А4);

Мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау (5.О1);

Мәтіннің стильдік ерекшелігін тану (5.О2).

1
8. Аспан әлемінің құпиялары туралы зерттеулер Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру (5.О5, 5.Т/А2);

Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (5.Т/А4).

1
9. Мен аспан әлеміне барсам, … Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру (5.О5, 5.Т/А2);  ;

Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (5.Т/А4).

1
10. Мен аспан әлеміне барсам, … Әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, тақырыптарға байланысты диалог,  монологтердегі   (ән мәтіні, хабарлама,  жарнама, хабарландыру) көтерілген мәселені түсіндіру (5.О5, 5.Т/А2);  ;

Тірек сөздер мен жетекші сұрақтар  арқылы негізгі ойды анықтау (5.Т/А4).

1
11. Мен аспан әлеміне барсам, … Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану (5.О2). 1
12. Мен аспан әлеміне барсам, … Лексиканың ауызекі сөйлеу және жазба стильдік айырмашылықтарын мәтіндер  арқылы тану (5.О2). 1
10-бөлім. Ғылым мен технология жетістіктері 1. Табиғатта демалудың пайдасы Тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау (5.Т/А1);

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5. Т/А6.).

1
2. Туристік компаниялармен саяхаттау Хат, хабарлама,  жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату (5.О3.);

Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу (5.Ж2).

1
3. Қазығұрттың басында кеме қалған Қазақ тілінің дыбыстар жүйесін, үндестік заңын, емлелік ерекшеліктерін ескере отырып, орфографиялық нормаға сай жазу (5.ӘТН1);

Мәтіндегі орфографиялық қателерді сөздіктерге сүйене отырып, түзету және редакциялау (5.Ж6).

1
4. Туған елге саяхат Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу (5.Ж4.). 1
5. Жидебайға саяхат Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5.Т/А6);

Мәтін  мазмұнын түсінуге,  нақты ақпараттарды анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру (5.О5.).

1
6. Ұлы жібек жолындағы киелі жерлерге саяхат Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу (5.О7);

Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу. (5.Ж2).

1
7. Тутанхамон қабірінің құпиясы Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу. (5.Ж2);

Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу (5.Ж4).

1
8. Шоқан — саяхатшы Тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау (5.Т/А1);

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5. Т/А6.).

1
9. Әнші құм Хат, хабарлама,  жарнама, нұсқаулық, хабарландырудың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату (5.О3.);

Энциклопедиялар, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпаратты ала білу (5.О7).

1
10. Қазына аралына саяхат Жанрлық ерекшеліктеріне сай ресімделуі мен құрылымын сақтап, хат, жарнама, хабарландыру құрастырып жазу (5.Ж2);

Эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды  бөлімдерін  сақтай отырып, өзіне таныс адамды, белгілі бір мекен мен оқиғаны  сипаттап не суреттеп жазу (5.Ж4.).

1
11. Ару қала Астана Тірек сөздер  мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы  тақырыпты болжау (5.Т/А1);

Коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді, дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру (5. Т/А6.).

1
№ 4 тоқсандық жиынтық бағалау 1

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *