Жаңа бағдарлама Қазақ тілі (оқыту тілі қазақ тілінде) 7 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар 2018-2019 жыл

«Қазақ тілі (оқыту тілі қазақ тілінде)» пәні бойынша

күнтізбелік-тақырыптық жоспар

7-сынып

 

 

«Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын  тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 1-2 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.

Мұғалім оқу бағдарламасында көрсетілген тарау атауларына сәйкес сабақтың лексикалық тақырыбын өзі таңдап құрастырады және таңдаған тақырыпқа байланысты сағат санын өзі белгілей алады. Ұсынылып отырған күнтізбелік-тақырыптық жоспарда тарау ішіндегі тақырыптар үлгі ретінде беріліп отыр.

Жылдық жүктеме 102 сағат, аптасына 3 сағат.

 

 

   
Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/

Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны

 

Оқу мақсаттары
Тыңдалым және айтылым Оқылым Жазылым Әдеби тіл нормасы
І тоқсан

(27 сағат)

1-бөлім:

Ауа райы және климаттық өзгерістер

Мысалы:

Күн райы қалай?

Елімнің климаты

Ауа райы және күз

Ауа райы және жыл мезгілдері

Қыс Ауа райына қатысты халық болжамдары

Ерекше табиғи құбылыстар

Климат және денсаулық

Жаһандық жылыну

7.Т/А1.Мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау.

7.Т/А4.Мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау.

7.О1.Мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау.

7.О5.Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру.

7.Ж3.Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу

7.Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу.

7.ӘТН2.Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану
2-бөлім:

Көшпенділер мәдениеті

Мысалы:

Дала көшпенділері

Киіз үйдің кереметі

Жылқы – малдың төресі

Өркендеу – ұлттық салт-дәстүрден

Ертеңін ойлаған енші береді

Теңге – текті елдің белгісі

Таңбалы таста тарих бар

Билер сөзі – ақыл көзі

Зергер қолөнері – құнды жәдігер

7.Т/А2.Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –еңбек тақырыптарына байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (көркем әдеби шығармалардан  үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау

7. Т/А6. Коммуникативтік жағдаятқа сай

көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу.

7.О2.Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану.

7.О3. Мақала құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату.

7.Ж1.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі  жоспар құру.

7.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу.

7.ӘТН1. Жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып,  үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу
3-бөлім: Денсаулық – зор байлық Мысалы:

Әуелгі байлық – денсаулық

Қымыздың денсаулыққа пайдасы

Мейірім бар жерде саулық бар

Шынықсаң, шымыр боласың

Тәні саудың – жаны сау

Ақ халатты абзал жандар

Сұлулық сыры – күтімде

Денсаулық нәрі – таза су

Табиғат – жанның дауасы

7.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу.

7. Т/А6. Коммуникативтік жағдаятқа сай

көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу.

7.О1. Мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау.

7.О2.Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану.

7.О3. Кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату.

7.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, нұсқаулық құрастырып жазу.

7.Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу.

(дискуссивті эссе)

7.ӘТН3.Фразеологизм, мақал-мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану
ІІ тоқсан

(21 сағат)

4-бөлім:

Сүйіспеншілік пен достық

Мысалы:

Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп

Көңілдің көркем әлемі

Дос-досқа айна

Туған жерім – қасиетті мекенім

Ағаның үйі – ақ жайлау

Бала махаббат

Мен өмірді сүйемін

Жолдасы көптің – олжасы көп

Бірлік, ынтымақ – байлық, бақ

Адамға адамның бәрі – дос

7.Т/А1.Мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау.

7.Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау.

7.О4. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау.

7.О6.Оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу.

7.Ж1.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі  жоспар құру.

7.Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу.

(дискуссивті эссе)

7.ӘТН4.1. Етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік түрлерін тілдесім барысында қолдану.
5-бөлім:

Музыка өнері және қазақтың киелі домбырасы

Мысалы:

Музыка – адамзаттың әмбебап тілі

Мәңгі өлмейтін классика

Әлемге танымал әндер және әншілер

Біржан сал әндері – қазақ музыкасының биік белесі

Абай әндері

Домбыра туралы аңыз

Күй құдіреті

Музыканың емдік қасиеті

Қазіргі жастар қандай музыка тыңдайды?

Жаңа әуен – жаңа стиль

Жақсы әуен жаныңды жадыратар

7.Т/А2.Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –еңбек тақырыптарына байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (ән) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау

7.Т/А4.Мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау.

7.О3. Хабар, очерктердің құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату.

7.О7. Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау.

7.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, шағын мақала құрастырып жазу.

7.Ж6.  Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру,    синонимдік қатармен  ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау.

7.ӘТН4.1. Шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану.
ІІІ тоқсан

(30 сағат)

6-бөлім:

Ғаламтор және әлеуметтік желілер

Мысалы:

Интернет тарихы

Қазақ интернеті

Әлеуметтік желілер әлемі

Әлеуметтік желілер әлемі

Ғаламтордың пайдасы мен зияны

Ғаламтор: әлеуеті мен әлегі .

Танымал болудың бір жолы

Блогер деген кім?

Қолдана білсең, ғаламтор ғаламат!

7.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу.

7.Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау

7.О1.Мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты интерпретациялау.

7.О5.Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру.

7.Ж3.Мәтін құрылымын (кіріспе бөлім, жалпы мәлімет беру, детальді мәлімет беру) сақтай отырып,  графиктік мәтін (шартты белгі, сурет, сызба) түрінде берілген процесті сипаттап жазу

7.Ж5. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу.

7.ӘТН4.3. Шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану.
7-бөлім:

Қазақстандағы ұлттар достастығы

Мысалы:

«Нағыз қазақ осы, міне, танып қой

«Қазақ тілін өз тілімдей көремін

Тоғысқан тағдырлар

Бақ-дәулет – бірлікте

Тамыры терең достық

Ұлылар достығы

Тілі басқа – тілегі бір

Қазақ деп соққан жүрегі

Бір шаңырақ астында

Бірлік мекені

 

7.Т/А1.Мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау.

7. Т/А6. Коммуникативтік жағдаятқа сай

көркем бейнелеуіш, эмоционалды-экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, диалогке қатысу, пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу.

7.О4. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін  сал ыстыра талдау.

7.О3. Хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату.

7.Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу.

(дискуссивті эссе)

7.Ж6.  Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру,    синонимдік қатармен  ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау.

7.ӘТН4.2. Еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну.
8-бөлім:

Дұрыс тамақтану. Гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар

Мысалы:

Дұрыс тамақтану – денсаулық кепілі

Ұлттық тағамдардың пайдасы

Гендік өзгеріске ұшыраған тағамдар

Аспаз болғым келеді

Тағам және диетолог

Дастархан басындағы әдеп

Дастархан батасы

Көңіл күйді көтеретін тағамдар

Жеңсік тағамдар

Әлем халықтарының тағамдары

7.Т/А2.Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –еңбек тақырыптарына байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (пікірталас) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау

7.Т/А3. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу.

7.О5.Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру.

7.О7. Ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау.

7.Ж1.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі  жоспар құру.

7.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, әңгіме құрастырып жазу.

7.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, нұсқаулық  құрастырып жазу.

7.ӘТН4.4. Одағай түрлерін ажырата білу, қолдану.
IV тоқсан

(24 сағат)

9-бөлім:

Жеңіс күні. Ұлы ерлікке тағзым

Мысалы:

Ел басына күн туса, ер етікпен су кешер

Отан деп соққан жүректер

Бәрі де жеңіс үшін

Арулар отты жылдарда

Қызы батыр ел – ұлы

Хас батыр ұрпағы бардың өлсе де арманы жоқ

Есімі ел есінде

Ерлік – елдің қасиеті, жүректілік – жігіттің қасиеті

Қаламдарын қаруға айырбастап

Ұранды елдің – ұрпағы қайсар

Өмірі ұрпаққа өнеге

 

 

7.Т/А2.Әлеуметтік-қоғамдық, оқу –еңбек тақырыптарына байланысты  диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, жаңалықтан үзінді) автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау.

7.Т/А4.Мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау.

7.О2. Публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерін  қолданылған тілдік құралдар  арқылы тану.

7.О3.Хроника, хабар, очерктердің және кеңсе құжаттарының, қызметтік жазбалардың құрылымы мен рәсімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату.

7.Ж1.Әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, күрделі  жоспар құру.

7.Ж2.Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды  қолдана отырып, шағын әңгіме құрастырып жазу.

7.ӘТН4.5. Оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу.
10-бөлім.

Ғылыми фантастика

Мысалы:

Фантастика деген не?

Ғылым да қиялдан бастау алады

Қаламымен қиял «орғандар»

Қазақ ғылыми фантастикасы

Фантастика жанрының бастауы – ертегілер

Қиялмен ғарышқа самғайық

Роботтар адамды алмастыра ала ма?

Роботтар адамды алмастыра ала ма?

Уақыт мәшинесі

Қиялымнан туған әлем

Қиялымнан туған әлем

Үздік фантастикалық фильмдер

7.Т/А1.

Мәтін үзінділерін  тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау.

7.Т/А5. Проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді  жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау.

7.О5.Мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыру.

7.О4. Идеясы ұқсас публицистикалық және көркем  әдебиет стиліндегі  мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін  салыстыра талдау.

6.О7. Энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау.

7.Ж4.Эссе құрылымы мен даму желісін  сақтап, тақырыпқа байланысты берілген мәселенің оңтайлы шешілу жолдары немесе себептеріне өз көзқарасын жазу.

(дискуссивті эссе)

7.ӘТН5.Сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін (даралаушы және ерекшелеуші) дұрыс қолдану.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *