Жаңа бағдарлама Қазақ тілі және әдебиеті (оқыту қазақ тілінде емес) 5 сынып Орыс мектеп ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл / Обновленка Казахский язык и литература для русских школ 5 класс ДСП Долгосрочный план по обновленной программе содержанию на 2018-2019 год

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі және әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

5-сынып:

 

Тақырыптар Көркем шығармалар Коммуника-тивтік дағдылар Оқыту мақсаттары
1 -тоқсан ( 45 сағат)
Отбасындағы дәстүр мен мерекелер

 

М.Мақатаев «Тоқта, ботам!» өлеңі.

 

Тыңдалым 5.1.1.1 — тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;

5.1.3.1 — күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну

Айтылым 5.2.3.1- ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын,  үндестік заңын ескеріп айту;

5.2.2.1 — қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын  пайдалану

Оқылым 5.3.1.1 — мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау;

5.3.3.1 -фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау

Жазылым 5.4.5.1 — жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

5.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып,  тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар 5.5.1.1–мәтін құрауда жалғау түрлерін дұрыс жалғау
Мектеп өмірі.

Әдепті бала — арлы бала

 

Б. Соқпақбаев«Менің атым Қожа» повесі (үзінді) Тыңдалым 5.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау;

5.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау

Айтылым 5.2.2.1- қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын  пайдалану;

5.2.5.1- берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым 5.3.2.1 – хабарлама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;

5.3.5.1- қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

Жазылым 5.4.1.1 — ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама жазу;

5.4.2.1 — эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

Тілдік бағдар 5.5.1.1 — мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу.
Қазақстандағы жан жануарлар мен өсімдіктер әлемі

 

Жан — жануарлар туралы ертегілер, жұмбақтар. Тыңдалым 5.1.4.1- фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну;

5.1.6.1 – тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым 5.2.6.1 — тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау;

5.2.5.1- берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым 5.3.3.1 -фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау;

5.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

Жазылым 5.4.3.1 — жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу;

5.4.4,1 — мәліметтерді  жинақтай отырып,  тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар 5.5.1.2 — лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін  сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану
2 -тоқсан (40 сағат)
Ежелгі көшпелілер мәдениеті

 

Тұмар ханшайым туралы аңыз.

 

Тыңдалым 5.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау;

5.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау

Айтылым 5.2.1.1 -тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың  синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу;

5.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын,  үндестік заңын ескеріп айту

Оқылым 5.3.2.1 — хат мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;

5.3.3.1 — фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау

Жазылым 5.4.1.1 — ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хат жазу;

5.4.5.1 — жазба жұмыстарындасөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 5.5.1.3 — сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану
Су – тіршілік көзі

 

Ә.Тәжібаев «Сырдария» өлеңі.

 

Тыңдалым 5.1.1.1 — тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;

5.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау

Айтылым 5.2.4.1 — шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау;

5.2.5.1 — берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым 5.3.2.1 — жарнама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;

5.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

Жазылым 5.4.2.1 — эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу;

5.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып,  тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар 5.5.1.4 — жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану;
Әлемдегі ірі кітапханалар

 

Абай Құнанбайұлы «Ғылым таппай, мақтанба» өлеңі. Тыңдалым 5.1.3.1 — күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;

5.1.4.1 — фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну

Айтылым 5.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын,  үндестік заңын ескеріп айту;

5.2.5.1 — берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым 5.3.2.1 — хат, хабарлама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;

5.3.3.1 — фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау

Жазылым 5.4.5.1 — жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану;

5.4.2.1 — эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

Тілдік бағдар 5.5.1.5 — болымды, болымсыз етістіктерді  ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану

3- тоқсан (50 сағат)
Денсаулық – зор байлық

 

«Ең үлкен байлық» ертегісі. Тыңдалым 5.1.4.1 — фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну;

5.1.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым 5.2.4.1 — шағын көлемді  мәтіндердің мазмұнына жоспар құру,  соған сүйеніп баяндау;

5.2.2.1 — қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын  пайдалану

Оқылым 5.3.1.1 — мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау;

5.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру

Жазылым 5.4.3.1 — жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу;

5.4.2.1 — эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

Тілдік бағдар 5.5.1.6 — мекен және мезгіл үстеулерді  ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану.

Менің Тәуелсіз Қазақстаным Қ. Сарин «Тәуелсіздік» өлеңі.

 

Тыңдалым 5.1.1.1 — тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;

5.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау

Айтылым 5.2.1.1 — тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың  синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу;

5.2.6.1 — тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

Оқылым 5.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу;

5.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру

Жазылым 5.4.4.1 — ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарландыружазу;

5.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып,  тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар 5.5.1.7 — ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану
Аспан әлемінің құпиялары

 

Жұлдыздар туралы аңыздар, ертегілер. Тыңдалым 5.1.1.1 — тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;

5.1.3.1 — күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну

Айтылым 5.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын,  үндестік заңын ескеріп айту;

5.2.6.1 — тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

Оқылым 5.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру;

5.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

Жазылым 5.4.2.1 — эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу;

5.4.3.1 — жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу

Тілдік бағдар 5.5.1.7 — қарсылықтық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану
Компьютер

дің тілін табу − өнер

 

Ы.Алтынсарин«Өнер-білім бар жұрттар» өлеңі.

 

Тыңдалым 5.1.1.1 — тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;

5.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым 5.2.4.1 — шағын көлемді  мәтіндердің мазмұнына жоспар құру,  соған сүйеніп баяндау;

5.2.6.1 — тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

Оқылым 5.3.1.1 — мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау;

5.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру

Жазылым 5.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып,  тақырып бойынша постер жасау;

5.4.1.1 — ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама жазу

Тілдік бағдар 5.5.2.1 — жазба жұмыстарында хабарлысөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру
4-тоқсан (35 сағат)
Қазақстандағы ұлттар достастығы

 

М.Мағауин «Бір атаның балалары» (үзінді).

 

Тыңдалым 5.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау;

5.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым 5.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын,  үндестік заңын ескеріп айту;

5.2.5.1 — берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Оқылым 5.3.2.1 — хат, жарнама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау;

5.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

Жазылым 5.4.2.1 — эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу;

5.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып,  тақырып бойынша постер жасау

Тілдік бағдар 5.5.2.1 — жазба жұмыстарында сұраулы сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру.
Ұлы Дала табиғаты

 

Қ. Мырзалиев «Табиғат – жаратылыс пернесі» өлеңі. Тыңдалым 5.1.1.1 — тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;

5.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау

Айтылым 5.2.1.1 — тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың  синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу;

5.2.6.1 — тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау

Оқылым 5.3.3.1 — фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау;

5.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

Жазылым 5.4.1.1 — ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хат жазу;

5.4.3.1 — жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу

Тілдік бағдар 5.5.2.1 —  жазба жұмыстарында лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру
Ер есімі – ел есінде!

 

Ғ. Мүсірепов «Қазақ солдаты» романы (үзінді).

 

Тыңдалым 5.1.3.1 — күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;

5.1.6.1 – тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

Айтылым 5.2.2.1 — қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын  пайдалану;

5.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын,  үндестік заңын ескеріп айту

Оқылым 5.3.1.1 — мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау;

5.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру

Жазылым 5.4.1.1 — ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып,  хабарландыру жазу;

5.4.5.1 — жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 5.5.2.1 — жазба жұмыстарында бұйрықты сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *