Жаңа бағдарлама Қазақ тілі және әдебиеті (оқыту қазақ тілінде емес) 6 сынып Орыс мектеп ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл / Обновленка Казахский язык и литература для русских школ 6 класс ДСП Долгосрочный план по обновленной программе содержанию на 2018-2019 год

Негізгі орта білім беру деңгейінің 6-сыныптарына арналған

«Қазақ тілі және әдебиеті» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

6-сынып:

 

Тақырыптар Көркем шығармалар Коммуникативтік дағдылар Оқыту мақсаттары
1 -тоқсан (45 сағат)
Отан отбасынан басталады

 

М.Әуезов «Абай жолы» романы, «Қайтқанда» тарауы (үзінді). Тыңдалым 6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;

6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 6.2.2.1  -тақырып бойынша диалогті  бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын білу,

6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда хабарлы сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым 6.3.2.1 -ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (мінездеме);

6.3.5.1 — қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау

Жазылым 6.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып, тақырып бойынша постержасау;

6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып, мінездеме жазу

Тілдік бағдар 6.5.1.1 — мәтіндерден деректі және дерексіз зат, көптік мәнді есімдерді ажырата білу,  жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану
Қазіргі қазақ ауылы мен қаланың тыныс-тіршілігі Ә.Дүйсенбиев «Бәтіңке, шұжық,  балқаймақ» өлеңі. Тыңдалым 6.5.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;

6.5.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

Айтылым 6.2.4.1 — шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;

6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

Оқылым 6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік);

6.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру

Жазылым 6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып, күнделік жазу;

6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу

Тілдік бағдар 6.5.1.2 — лексикалық мағынасы жағынан заттың сипатын, көлемін, салмағын, аумағын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану
Таулар сыры

 

М. Мақатаев «Мен таулықпын» өлеңі. Тыңдалым 6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну; 6.1.4.1 — шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау
Айтылым 6.2.6.1 — тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме құрастыру;

6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру

Оқылым 6.3.1.1 — мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;

6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым 6.4.2.1 — эссе тақырыбының  желісінен шықпай, әрбір абзацты  жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;

6.4.3.1 — жазба жұмыстарында  теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

Тілдік бағдар 6.5.1.3 — реттік сан есімдер мен жинақтық сан есімдерді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
2- тоқсан (40 сағат)
Қуат көзін үнемдей білеміз бе?

 

Б.Сүлейменов «Күннен келген адам» кітабы (үзінді). Тыңдалым 6.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;

6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 6.2.2.1 — тақырып бойынша диалогті  бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын білу;

6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру

Оқылым 6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (түсініктеме);

6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым 6.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып, тақырып бойынша сызба-кестелер  жасау;

6.4.1.1 – мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып, түсініктеме жазу

Тілдік бағдар 6.5.1.4 — өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану
Астана – мәдениет пен өнер

ордасы

 

Ә.Ысқақ «Күн ұлымын». Тыңдалым 6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;

6.1.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

Айтылым 6.2.6.1 — тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме құрастыру;

6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда лепті сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым 6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;

6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (өмірбаян, түйіндеме)

Жазылым 6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып, өмірбаян жазу;

6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 6.5.1.5 — етістіктің шақтарының  (нақ  осы шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
Қазақстан қорықтары

 

Ө.Тұрман жанов «Қарлығаш, дәуіт, жылан». Тыңдалым 6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;

6.1.4.1 — әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау

Айтылым 6.2.4.1 — шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;

6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

Оқылым 6.3.1.1 — мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;

6.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру

Жазылым 6.4.2.1 — эссе тақырыбының  желісінен шықпай, әрбір абзацты  жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;

6.4.3.1 — жазба жұмыстарында  теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

Тілдік бағдар 6.5.1.5 — етістіктің шақтарының  (ауыспалы осы шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
3- тоқсан (50 сағат)
Болашақ мамандықтары

 

А.Машанов «Жер астына саяхат». Тыңдалым 6.1.4.1 — әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау;

6.1.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

Айтылым 6.2.2.1 — тақырып бойынша диалогті  бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын білу;

6.2.6.1 — тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме құрастыру

Оқылым 6.1.Мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;

6.5.Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді мәтін мазмұнымен салыстыру, қарама-қайшы ақпараттарды анықтау

Жазылым 6.3.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып, мінездемежазу;

6.3.5.1 — жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу

Тілдік бағдар 6.5.1.5 — етістіктің шақтарының  (жедел өткен шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
Қазақстан және Ұлы Жібек жолы

 

Д.Досжан «Жібек жолы» романы (үзінді).

 

Тыңдалым 6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;

6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;

6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сұраулысөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту.

Оқылым 6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (өмірбаян);

6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау

Жазылым 6.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер  жасау;

6.4.3.1 — жазба жұмыстарында  теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу;

Тілдік бағдар 6.5.1.5 -етістіктің шақтарының  (ауыспалы келер шақ) қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда қолдану
Жер байлығына аяулы көзқарас

 

Ш.Айтматов «Ана — Жер Ана».

 

 

Тыңдалым 6.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;

6.1.3.1 -тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну

Айтылым 6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу;

6.2.4.1 — шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау

Оқылым 6.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру;

6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым 6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу;

6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып, күнделікжазу

Тілдік бағдар 6.5.1.6 -сын-қимыл (бейне) және мөлшер

үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану

Олимпиада жеңімпаздары – Қазақстан мақтанышы

 

М.Әлімбаев «Шынықсаң, шымыр боларсың» өлеңі.

Ә. Дүйсенбиев «Күшті болсам мен егер».

Тыңдалым 6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну;

6. 1.4.1 -әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау

Айтылым 6.2.5.1 — коммуникативтік жағдаят бойынша диалогке қатысушылар өзара түсінісіп, ойларын толықтырып отыру;

6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым 6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;

6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым 6.4.2.1 — эссе тақырыбының  желісінен шықпай, әрбір абзацты  жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;

6.4.5.1 -жазба жұмыстарында сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 6.5.1.7 -талғаулықты немесе кезектестік мәнді білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану
4- тоқсан (35 сағат)
Абайды оқы, таңырқа!

 

Абай Құнанбайұлы. Табиғат лирикасы. «Жазғытұры», «Жаз», «Күз», «Қыс» өлеңдері. Тыңдалым 6.1.2.1 — тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау;

6.1.5.1 — тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау

Айтылым 6.2.6.1- тірек  сөздерге сүйеніп,  сюжетті суреттердің желісі бойынша  әңгіме құрастыру;

6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

Оқылым 6.3.3.1 — орта көлемді шығармаларды түсіну, тақырыбы мен негізгі ойды анықтау;

6.3.4.1 -Мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру

Жазылым 6.4.3.1 — жазба жұмыстарында  теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу;

6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып, өмірбаян жазу

Тілдік бағдар 6.5.1.7 — себеп-салдарлық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орындықолдану
Қазақ ұлттық қолөнері

 

Б. Әбілдаұлы «Талас — Тараз» тарихи — деректі романы (үзінді). Тыңдалым 6.1.1.1 — тірек сөздер, мәтіннің бастапқы бөлігін тыңдау арқылы тақырыпты және көтерілетін мәселені болжау;

6.1.3.1 — тұрмыстық — әлеуметтік тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердіңмағынасын түсіну

Айтылым 6.2.2.1 — тақырып бойынша диалогті  бастау, жалғастыру, аяқтаудың ұлттық сөз әдебі  мен сөйлеу этикеті формаларын білу;

6.2.3.1 — ауызша мәтіндер құрауда сұраулы, хабарлы, лепті және бұйрықты сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту

Оқылым 6.3.4.1 — мәтіндердің тақырыбына, мазмұндық құрылымына сүйене отырып, түрлерін салыстыру;

6.3.6.1 — тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселені шынайы өмірмен байланыстыру

Жазылым 6.4.2.1 — эссе тақырыбының  желісінен шықпай, әрбір абзацты  жүйелі құрастырып, қажетті мазмұнын ашып жазу;

6.4.3.1 — жазба жұмыстарында  теңеу, эпитет сөздерін қолданып жазу

Тілдік бағдар 6.5.2.1 — жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру
Саяхат және туризм

 

Шоқан Уалиханов «Жоңғария очерктері» (үзінді). Тыңдалым 6.1.4.1 — әңгіме, хикаялардың және шағын поэзиялық шығармалардың мазмұнын талдай отырып кейіпкерлерге сипаттама жасау;

6.1.6.1 — тыңдалымматериалдарының мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып жауап беру

Айтылым 6.2.4.1 — шағын көлемді  мәтіндегі жеке эпизодтарды сипаттау және тілдік ерекшелігіне салыстыру жасау;

6.2.1.1 — тура және ауыспалы мағынадағы сөздерді қолдану, ойын әсерлі, мазмұнды жеткізу

Оқылым 6.3.1.1 — мәтіндегі негізгі және жанама ақпаратты анықтау, өмірдегі кейбір жағдаяттармен байланыстыру;

6.3.2.1 — ресми стильдегі мәтіндердің стильдік ерекшелігін анықтау (күнделік)

Жазылым 6.4.4.1 — мәліметтерді  жинақтай отырып, тақырып бойынша постер, сызба-кестелер  жасау;

6.4.1.1 — мәтіндердің стильдік ерекшелігін  сақтай отырып, күнделік жазу;

6.4.5.1 — жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

Тілдік бағдар 6.5.2.1 — жазба жұмыстарында сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтай отырып жай сөйлем құрастыру

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *