Жаңа бағдарлама Көркем еңбек 6 сынып Ұлдар ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 6-сыныптарына арналған

«Көркем еңбек» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 6-сынып (ұлдар):

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1 тоқсан
Визуалды өнер Портрет жанры. Қазақстандық суретшілердің шығармашылығындағы портрет 6.1.3.1-Шығармашылық идеяларды іске асыру мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)
6.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық  мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен  дизайн туындыларының  ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету
Сызықты портрет. Графика. Орындалу техникасы. Дәстүрлі емес материалдардан портрет жасау (сымнан) материалдардан орындалған портрет) 6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану
6.1.6.4-Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану және эксперимент жасау

6.1.6.2-Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды білу, оларды өңдеу мен пайдаланудың тиімді жолдарын (немесе әдістерін) анықтау

Портреттегі түс. Орындалу техникасы 6.1.1.1-Өзінің және басқа оқушының тәжірибесіне сүйене отырып, қоршаған орта нысандарының визуалды сипаттамаларын (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік) түсіну және білімін көрсету

6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану

Заманауи портрет. Фотоөнер. Фотокамерамен тәжірибе 6.3.2.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды салыстыру
6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану
Анимация. Қозғалатын элементтер (ермексазды  анимация, көлеңкелі театр, саусақты және таяқшалы қуыршақтар) 6.1.2.1-Әлем және қазақ ұлттық  мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен  дизайн туындыларының  ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету
Сценарий дайындау. Кейіпкерлер мен декорациялар құру. Көркем өнер идеяларын іске асыру. Дыбыс қосу 6.1.4.1-Уақыт пен басқа да факторларды ескере отырып, іс-әрекеттің реттілігін анықтау  және жоспарлау
6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану
6.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялау бойынша

сындарлы пікір мен негізделген ұсыныстарды қабылдау

Жұмысты қорғау. 6.3.1.1-Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын таныстыру
2-тоқсан
Сәндік-қолданбалы өнер Қазақстан халықтарының зергерлік өнерімен танысу 6.1.2.1-Әлемдік және қазақтың ұлттық  мәдениетіндегі дизайн, қолөнер мен өнер туындыларының ерекшеліктерін түсіну мен білімін көрсету
Зергерлік бұйым нобайын орындау. Материалдар мен құрал-жабдықтарды таңдау 6.1.5.2-Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызбалар  орындау
6.1.6.4-Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану және эксперимент жасау
Бұйым дайындау. Бұйымды көркемдеп безендіру 6.2.3.2-Ажырайтын және ажырамайтын біріктіру әдістерін қолданып, бірнеше  бөлшектерден тұратын бұйым жасау

6.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану

6.2.6.1-Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
Табиғи материалдардың түрлері мен сипаттамалары. (Өздігінен ізденіс зерттеулері) 6.1.1.1-Өзінің және басқа оқушының тәжірибесіне сүйене отырып, қоршаған орта нысандарының визуалды сипаттамаларын (композиция, түс, пішін, фактура, тепе-теңдік) түсіну және білімін көрсету

6.1.6.1-Конструкциялық, табиғи, және жасанды материалдардың физикалық, технологиялық пен механикалық қасиеттерін және олардың қолдану аясын анықтау және сипаттау

Табиғи материалдардан дайындалатын бұйым нобайын орындау 6.1.5.2-Шығармашылық идеяларын іске асыру үшін нобайлар, техникалық суреттер мен сызбалар  орындау
Бұйым дайындау. Бұйымды көркемдеп безендіру 6.1.6.4-Материалдардың қасиеттері жайлы білімін және тәжірибелік жұмыс істеу дағдыларын көрсете отырып техникалар, көркемдік материалдарды қолдану және эксперимент жасау.
6.2.1.1-Өз идеялары мен сезімдерін беру үшін қоршаған ортаның визуалды элементтері мен өнердің көркем тәсілдерін анықтау, таңдау және қолдану.
Жұмысты қорғау. Көрме ұйымдастыру 6.3.1.1-Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын таныстыру
3 тоқсан
Дизайн және  технология Электрлік және қол еңбегі құралдары мен жабдықтары. Тәжірибелік жұмыс 6.2.2.1-Табиғи, жасанды және конструктивті материалдарды өңдеу үшін  пайдаланатын

қозғалысты беру механизмдері мен қол электрлік құралдардың

құрылысын анықтайды және сипаттайды

6.2.6.2-Қол электрлі құралдары мен жабдықтарымен қауіпсіз жұмыс жасау тәсілдерін, еңбек гигиенасы ережелерін (жұмыс орнын, құралдарды ұйымдастыру мен тазалау, арнайы киімде жұмыс істеу) білу және түсіндіру
Құрамалы бөлшектерден робот құру. Роботтың шығу тарихы мен оның түрлері. (Өздігінен ізденіс зерттеулері) 6.1.3.1-Шығармашылық идеяларды іске асыру мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)
6.3.3.-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы қолданылған әдіс-тәсілдерді (техникасы) салыстыру
Роботты жобалау және дайындау. Нобай.  Материалдарды іріктеу, таңдау 6.1.5.1-Өзінің тәжірибесі мен біліміне сүйеніп, композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай отырып, әртүрлі нысандардың дизайны бойынша тапсырмалар орындау
6.1.4.1-Уақыт пен басқа да факторларды ескере отырып, іс-әрекеттің реттілігін анықтау және жоспарлау

6.1.6.1-Конструкциялық, табиғи, және жасанды материалдардың физикалық, технологиялық пен механикалық қасиеттерін және олардың қолдану аясын анықтау және сипаттау

Робот құру. Робот бөлшектерінің жылжымалы  механизмін құру бойынша эксперимент жүргізу 6.2.3.1-Орындалған өлшем мен белгілеу негізінде бұйым дайындау үшін материалдарды электрлік қол құралдарымен өңдеу

6.2.3.2-Ажырайтын және ажырамайтын біріктіру әдістерін қолданып, бірнеше бөлшектерден тұратын бұйым жасау

6.2.6.1-Қауіпсіздік техникасын қадағалап, оның маңыздылығын сезіне  және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
Көлік құралдарының түрлері туралы жалпы мәлімет. (Өздігінен ізденіс зерттеулері) 6.1.3.1-Шығармашылық идеяларды іске асыру мақсатында ақпарат көздерін өз бетінше таңдап, қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)
Көлік құралы үлгісін  дайындау. Нобай. Материалдарды іріктеу, таңдау 6.1.5.1-Өзінің тәжірибесі мен біліміне сүйеніп, композицияның негізгі заңдылықтарын сақтай отырып, әртүрлі нысандардың дизайны бойынша тапсырмалар орындау
6.1.4.2-Материалдық шығынды анықтау (сандық көрсеткіштер)
Көлік құралын орындау. Үлгінің жеке бөліктерін дайындау. Үлгіні құрастыру, безендіру 6.2.3.1-Орындалған өлшем мен белгілеу негізінде бұйым дайындау үшін материалдарды электрлік қол құралдарымен өңдеу

6.2.3.2-Ажырайтын және ажырамайтын біріктіру әдістерін қолданып, бірнеше бөлшектерден тұратын бұйым жасау

Жұмысты қорғау. Көрме ұйымдастыру 6.3.1.1-Мектеп аудиториясы алдында өзінің дайын жұмыстарын таныстыру
4-тоқсан
Тамақтану мәдениеті Қазақ халқы мен түрлі халықтардың және де қоғамдық тамақтану орындарындағы дастарқан басында өзін-өзі дұрыс ұстау ережелері 6.2.4.1-Қоғамдық тамақтану орындарында, қазақ халқы мен әлем халықтарының мәдениетіндегі дастарқан басында өзін-өзі ұстау ережелерін салыстыру және сипаттау

6.2.4.2-Әртүрлі іс-шараға арналған дастарханды безендірудегі білімдері мен тәжірбиелік дағдыларын көрсету

Үй мәдениеті

 

Электросызбалардың шартты белгілерімен танысу. Электр тізбегі 6.2.5.3-Электросызбалар элементтерінің шартты графикалық белгілерін орындау, анықтау және зерделеу

6.2.5.-Қарапайым электр тізбектерінің есебін жүргізу және ажырата білу

Батарейкалы шырағдан дайындау 6.2.5.-Электр тізбектерін қарапайым  сызба бойынша жинау және орындау
Электрлік қол еңбегі құралдары қолданылған тұрмыстағы жөндеу жұмыстары 6.2.5.6-Электрлік қол құралдарын пайдаланып, ақауларды жою бойынша жөндеу операциялары мен интерьерді ұйымдастырудың тәжірибелік жұмыстарын орындау
6.2.6.1-Техникасын қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне  және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану
Сәндік гүлдер түрлері. Гүл өсіру шаруашылығындағы көктемгі жұмыстар 6.2.5.1-Сәндік гүлдер түрлерін өсіру технологиясын зерттеу және сипаттау

6.2.5.2-Сәндік бақ өсіру мен гүл өсіру шаруашылығында көктемгі жұмыстар (топырақты өңдеу, зиянкес жәндіктерден қорғау, егу мен отырғызу) жүргізу

6.2.6.1-Техникасын қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

 

комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *