Жаңа бағдарлама Көркем еңбек 7 сынып ұлдарға арналған КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар 2018-2019 жыл

«Көркем еңбек» пәні бойынша

күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау

 

7-сынып (ұлдарға арналған):

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті Сағат саны
1-тоқсан
Визуалды өнер Өнердегі заманауи техника мен ғылыми жетістіктер. Табиғаттағы микро суреттер. 7.1.1.1-Қоршаған орта элементтерінің визуалды сипаттамасын (композиция, түс, пішін, фактура, пропорция) өзінше түсіндіру 2
7.2.1.1-Күрделі шығармашылық идеялары мен сезімдерін білдіру үшін, өнер құралдары мен әртүрлі техникада таңдалған қасиеттері мен тәсілдерін визуалды элементтерді таңдау және негізделген түрде анықтау
Бейнелеу өнеріндегі заманауи бағыттары (поп арт, инсталляция). Өздігінен ізденіс зерттеулері 7.3.2.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды талқылау және бағалау 1
7.3.3.1-Пәндік терминологияны пайдалана отырып, басқалардың (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) және өз жұмыстарындағы әдіс- тәсілдері мен техникаларды талқылау және бағалау
Қазақстанның заманауи суретшілері 7.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн  туындыларының ерекшеліктерін өз бетінше зерделеу және  сипаттау 1
7.1.3.1-Шығармашылық жұмыста идеяларын іске асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)
Өнердегі заманауи стильдік бағыттарды зерттеу негізінде тәжірибелік жұмыс орындау.  (2D немесе 3D форматында) 7.1.6.4 -Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әр түрлі (заманауи) технологиялар мен өнер материалдарын анықтау, таңдау және біріктіру

7.1.6.2-Бірқатар заманауи және дәстүрлі емес материалдарды білу, оларды өңдеу, пайдалану және үйлестірудің тиімді жолдарын (немесе әдістерін) анықтау

4
7.2.1.1-Күрделі шығармашылық идеялары мен сезімдерін білдіру үшін, өнер құралдары мен әртүрлі техникада таңдалған қасиеттері мен тәсілдерін визуалды элементтерді таңдау және негізделген түрде анықтау
Жұмысты қорғау және көрме ұйымдастыру 7.3.1.1-Ауқымды аудитория алдында дайын болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сән көрсетілімі) 1
2-тоқсан
Сәндік-қолданбалы өнер

 

Пирография өнерімен танысу.  Көркемдеп күйдіру техникасы мен тәсілдері 7.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн  туындыларының ерекшеліктерін өз бетінше зерделеу және  сипаттау 2
Нобай орындау. Материалдарды таңдау және дайындау 7.1.5.2-Бұйым жасауда әртүрлі графикалық құралдарды қолдана отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолданып), нобайлар, графикалық және технологиялық құжаттар дайындау 2
7.1.6.4- Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әртүрлі (заманауи) технологиялар мен өнер материалдарын анықтау, таңдау және біріктіру
Бұйымды көркемдеп күйдіру. Безендіру 7.2.3.1-Бұйымдардың функционалдық және эстетикалық сапасын арттыру үшін  материалдарды механикалық өңдеу және бұйымды безендіру

7.2.3.4-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану

 

2
7.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне  және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

 

Жұмысты қорғау және көрме ұйымдастыру 7.3.1.1-Ауқымды аудитория алдында дайын болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сән көрсетілімі)

 

1
3 тоқсан
Дизайн және технология Ағашты механикалық өңдеуге арналған құрал-жабдықтар 7.2.2.1-Заманауи технологиялық машиналардың құрылысына және жұмыс барысына сипаттама бере отырып, конструкциялық, табиғи және жасанды материалдарды өңдеу операцияларын орындайды 1
Ағашты механикалық өңдеу барысындағы жұмысты ұйымдастыру 7.2.6.2 -Заманауи технологиялық машиналармен қауіпсіз жұмыс жасау жолдарын білу және түсіндіру 2
7.1.6.1-Жобаланатын нысанды дайындау барысында конструкциялық, табиғи және жасанды материалдардың физикалық, технологиялық және механикалық қасиеттерін анықтау және салыстыру
Ағаштан жасалған бұйымды өңдеу. Бұйымның дизайны. 7.1.5.1-Функционалды (техникалық)  және эстетикалық талаптарға сай, дизайн дайындау бойынша тапсырмаларды орындау

 

7.1.5.2-Графиканың түрлі тәсілдерін қолдана отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолданып), бұйым жасауда эскиздер, графикалық және технологиялық құжаттар дайындау

1
Материалды таңдау және дайындау 7.1.4.1-Алған білімдері мен тәжірибелерін қолдана болашақ іс-әрекеттерін анықтау және шығармашылық қызметін жоспарлау

 

7.1.4.2 -Бұйымның өзіндік құны мен материалдық шығындарын анықтау

1
Бұйымды жасау. Материалдар мен бөлшектерді механикалық өңдеу. 7.2.3.1-Бұйымдардың функционалдық және эстетикалық сапасын арттыру үшін  материалдарды механикалық өңдеу және  бұйымды безендіру

7.2.3.2-Технологиялық құжаттар бойынша реттілікті және дәлдікті сақтай отырып, күрделі бұйымдарды жасау

3
Бұйымды безендіру 7.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялауда қолданылған идеяларды салыстыруда негізделген сыни ұсыныстар жасау 1
Көрме ұйымдастыру 7.3.1.1-Ауқымды аудитория алдында дайын болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сән көрсетілімі) 1
4-тоқсан
Үй мәдениеті Ауыл шаруашылық өндірістегі заманауи техникалар мен жабдықтар 7.2.5.1-Ауыл шаруашылығындағы жабдықтарды және заманауи техникаларды сипаттау, жіктеу және бағалау 2
7.1.3.1 – шығармашылық жұмыста идеяларын іске асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)
Тұрмыстық құрал-жабдықтар мен электроарматураны жөндеу 7.2.5.2-Электротехникалық арматуралардың және тұрмыстық құралдардың қарапайым жөндеу жұмыстарын жүргізу

7.2.5.3 -Электр тізбектеріндегі ақауларды табу

7.2.5.4- Есептеулер орындау үшін арнайы бақылау-өлшеу құралдарын таңдау және қолдану

 

2

 

Үй экологиясы.

Үйдегі микроклимат

7.1.3.1-Шығармашылық жұмыста идеяларын іске асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең тиімдісін таңдай отырып, қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану арқылы)

7.2.5.5 -Интерьерді ұйымдастыру бойынша тәжірбиелік жұмыстар орындау барысында жарықтандыруға (табиғи және жасанды), желдеткіш және жылу жүйесіне қойылатын нормаларды сақтау және қарастыру

7.3.1.1-Ауқымды аудитория алдында дайын болған өз жұмыстарын таныстыру (көрме, сән көрсетілімі)

4

 

 

2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *