Жаңа бағдарлама Көркем еңбек 8 сынып Қыздар ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

Негізгі орта білім беру деңгейінің 8-сыныптарына арналған

«Көркем еңбек» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

 

  • 8-сынып (қыздар):

 

Оқу жоспарындағы ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары. Білім алушылар білуге тиісті
1 -тоқсанТ
Сәндік қолданбалы өнер Қазақтың ұлттық сәндік қолданбалы бұйымдары (ши тоқу, киіз бас) Әр түрлі ұлттық бұйымдар.

Құрал-саймандар мен материалдар

8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн  туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету

8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды  дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды  қолдану арқылы)

Бұйымдарға нобайлар дайындау.

Құрал-саймандар мен  материалдар

8.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып), графикалық және технологиялық құжаттар дайындау

8.1.4.-Болашақ іс-әрекеттерді анықтауда өздерінің алған білімдері мен  тәжрибесін қолдана отырып шығармашылық әркеттерін жоспарлайды

Шығармашылық жұмыстарды орындау.

Әшекейлерді пайдалана отырып сәндеу

8.2.1.1-Күрделі шығармашылық идеялары мен сезімдерін білдіру үшін өз бетінше өнердің көркем құралдарын  анықтау, таңдау және қолдану

8.1.6.4-Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әр түрлі технологиялар мен өнер материалдарын өз бетінше анықтау, таңдау және біріктіру

8.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану

8.3.2.1-Пәндік терминологияны қолдана отырып, өзінің және өзгелердің (суретшілер, қолөнершілер, дизайнерлер) жұмыстарындағы идеялары мен тақырыптарды талдау мен бағалау жүргізу үшін критерийлерді қолдану

8.2.6.1-Қауіпсіздік ережелерінің маңызы мен сақтық шараларын сақтауды жариялау арқылы материалдар мен жұмыс құралдарын пайдалану

Жұмысты қорғау.

Көрмеге ұсыну

8.3.1.1-Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде)
2-тоқсан
Дизайн және технология Қазақтың ұлттық киімі. Этностиль. Ою-өрнек  стилизациясы 8.1.2.1-Тарихи және мәдени шығу тегі әртүрлі өнер, қолөнер мен дизайн  туындыларының ерекшеліктері туралы түсінігін көрсету

8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы)

Этностильдегі (бас киімдер, қазақтың ұлттық киімдері) 8.1.5.1-Функционалды (техникалық), эстетикалық, эргономикалық және  экологиялық талаптарға сай нысан дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау

8.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып), графикалық және технологиялық құжаттар дайындау

Этностильдегі бұйымдарды жасау (бас киімдер, қазақтың ұлттық киімдері)

Бұйымдарды әшекейлеу

8.2.3.3-Шығармашылық жұмыстар мен бұйымдар жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану

8.2.3.1-Қол мен тігін құрал-жабдықтарын және олардың құрылғыларын қолдана отырып, тоқыма материалдарын өңдеу мен сәндеудің тиімді әдістерін анықтау және қолдану

8.2.3.2-Әртүрлі конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, табиғи және жасанды) қолдана отырып, өз бетінше құрастырған технологиялық құжат арқылы   күрделендірілген бұйымдар дайындау

8.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялауда

қолданылған идеяларды талдауда және бағалауда негізінделген  сыни ұсыныстар жасау

8.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне  және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Жұмысты қорғау 8.3.1.1-Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде)
3-тоқсан
Дизайн және технология Халықтық пішім негізінде киім үлгісінің дизайны.

(тұтас жеңдер)

8.1.4.2-Зерттеу нәтижелері негізінде тұтынушылардың өнімнің түрлеріне деген қажеттілігін анықтау

8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы)

Бұйымдарға нобайлар дайындау 8.1.5.1-Функционалды (техникалық), эстетикалық, эргономикалық және  экологиялық талаптарға сай нысан дизайнын дайындау бойынша тапсырмаларды орындау

8.1.5.2-Әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімді тәсілін анықтай отырып (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолданып), графикалық және технологиялық құжаттар дайындау

 

Құрал-саймандар мен  материалдарды дайындау

8.2.2.1 -Тігін машинасына қажетті құрылғыларды (түймелікті өңдеу, сыдырманы қондырып тігу) таңдау және қолдану

8.1.6.3-Табиғи және жасанды тері мен былғарының түрлері мен қасиеттерін анықтау, салыстыру және зерделеу

8.2.6.2-Құралдар-жабдықтармен қауіпсіз жұмыс істеу туралы ескертпе парағын құру

Халықтық пішім негізінде киім үлгісінде бұйым дайындау.

Бөлшектерді пішу.

Бөлшектерді өңдеу.

Бөлшектерді біріктіру мен безендіру

Бұйымды ою-өрнек элементтерімен безендіру

8.2.3.1-Қол мен тігін құрал-жабдықтарын және олардың құрылғыларын қолдана отырып, тоқыма материалдарын өңдеу мен сәндеудің тиімді әдістерін анықтау және қолдану

8.2.3.2-Әртүрлі конструкциялар мен материалдарды (тоқыма, табиғи және жасанды) қолдана отырып, өз бетінше құрастырған технологиялық құжат арқылы күрделендірілген бұйымдар дайындау

8.3.3.1-Жасалған өнімнің (шығармашылық жұмыс) сапасын қолданылған әдіс-тәсілдерін бағалау және талдау үшін критерийлерді қолдану

Жұмысты қорғау 8.3.1.1-Онлайн платформадағы ауқымды аудитория алдында дайын жұмыстарды қорғау және оны ұсыну (онлайн форумдар, әлеуметтік желілерде)
4-тоқсан
Үй мәдениеті Интерьерге арналған сәнді бұйымдар (2D/3D форматта).

Бұйымдарға нобайлар дайындау. Құрал-саймандар  мен материалдарды дайындау

8.1.6.2-Бұйымды дайындау мен безендіру үшін заманауи және дәстүрлі емес  материалдардың тиімді қолданылуын түсіне отырып өздігінен таңдау

8.1.6.4-Шығармашылық жұмыстар жасау үшін әр түрлі технологиялар мен өнер материалдарын өз бетінше анықтау, таңдау және біріктіру

Интерьерге арналған 2D/3D сәнді бұйымдарды жасау 8.2.5.3- Өз бетінше материалдар мен техниканы анықтап, таңдай отырып, эстетикалық және техникалық талаптарға сай келетін интерьерге арналған сәндік бұйымдар дайындау

8.3.4.1-Өзінің және өзгелердің жұмыстарын жетілдіру және адаптациялауда қолданылған идеяларды талдауда және бағалауда  негізінделген сыни ұсыныстар жасау.

8.2.6.1-Техника қауіпсіздігін қадағалап, оның маңыздылығын сезіне және демонстрациялай отырып, материалдар мен құралдарды қолдану

Өсімдік шаруашылығындағы ғылымның рөлі 8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды  дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы)

8.2.5.1-Ауылшаруашылық өндірісінің дамуындағы әдіс-тәсілдерді талқылау және бағалау

Медицина, фитотерапия және косметологиядағы өсімдіктің рөлі 8.1.3.1-Шығармашылық идеяларды  дамыту мен іске асыруда өз бетінше таңдаған ақпарат көздерін қолдану (оның ішінде ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану арқылы).

8.2.5.2-Фитотерапия мен косметика, медицинадағы өсімдіктер ролін зерделеу, талқылау және бағалау

 

комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *