Жаңа бағдарлама Құқық негіздері 10 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Жаратылыстану-Математика бағыты ЖМБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-сыныптарына арналған «Құқық негіздері» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

10 сынып:

Бөлім Бөлімше Тақырыптар Оқыту мақсаттары.

Білім алушылар тиісті:

1-тоқсан
Мемлекет және құқық

 

Мемлекет және құқық туралы негізгі ұғымдар

 

Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы 10.1.1.1 — құқық белгілерін қорытындылай отырып ұғымын түсіндіру;

10.1.1.2 — құқықтың функционалдық маңызын нақты мысалдар арқылы ашу

Құқық жүйесі. Мемлекет құқықтың ерекше субъектісі ретінде 10.1.1.3 — құқық жүйесі және оның  негізгі элементтерін түсіндіру (құқық нормалары, сала, ішкі сала, құқықтық институт);

10.1.1.4 — мемлекетті құқық және құқықтық қатынастың негізгі субъектісі ретінде анықтау

Құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам Құқықтық мемлекет түсінігі және оның принциптері 10.1.2.1 — құқықтық мемлекеттің принципте рін айқындау;

10.1.2.2 — әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы білімін көрсету

Азаматтық қоғам түсінігі, оның негізгі элементтері мен институттары 10.1.2.3 — конституциялық принциптер негізінде азаматтық қоғамның элементтері мен институттарын ажырату;

10.1.2.4 — азаматтық қоғамның мәні мен функционалдық маңызы туралы білімін көрсету

Адам құқықтары түсінігі Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері 10.1.3.1 — тұлғаның құқықтық мүмкіндіктері түсінігін көрсете отырып, адамның құқығы мен бостандығы ұғымдарын түсіндіру;

10.1.3.2 — адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жіктеу (саяси, азаматтық, әлеуметтік, экономикалық және мәдени);

10.1.3.3 — адам құқықтары саласындағы халықаралық құжаттардың маңыздылығын бағалау (Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт,  Экономикалық, әлеуметтік және және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт)

Сот төрелігінің принциптері. Құқық қорғау органдары Сот төрелігінің принциптері 10.1.4.1 — сот төрелігінің принциптерін нақты мысалдар келтіре отырып түсіндіру
Қазақстан Республикасы

ның құқық қорғау органдары

10.1.4.2 — Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарының функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау
2-тоқсан
Жария құқық Қазақстан Республикасы

ның конституция

лық құқық жүйесі

Қазақстан Республикасы конституция

лық құқығының институттары

10.2.1.1 — Конституциялық құқық институт тарын құқықтық норма жүйесі ретінде түсіндіру;

10.2.1.2 — Конституциялық құқықтың қайнар көздерін анықтау және олардың міндеттерін түсіндіру (Конституция, Конституциялық заңдар, Конституциялық Кеңестің актілері және тағы басқалар)

Әкімшілік құқық жүйесі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқарудың құқықтық реттелуі 10.2.2.1 — мемлекеттік басқарудың құқықтық реттелу ерекшеліктерін графикалық сызба құру арқылы түсіндіру
Экологиялық құқық негіздері Экологиялық құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны 10.2.3.1 — экологиялық құқықтың құқықтық реттеу ұғымын және нысанын түсіндіру;

10.2.3.2 — экологиялық кодекс негізінде өзекті экологиялық проблемаларды шешудің құқықтық жолдарын ұсыну

Қылмыстық құқық жүйесі Қылмыстық кодекс қылмыстық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде 10.2.4.1 — қылмыстық кодекстің мазмұны мен құрылымын анықтау;

10.2.4.2 — нақты өмірлік жағдаяттарды қылмыстық құқық нормаларына сәйкестендіру

Қылмыстық құқық бұзушылық және қылмыстық жауапкершілік ке тартылатын тұлғалар 10.2.4.3 — нақты мысалдар арқылы қылмыстық теріс қылық пен қылмысты қоғамдық қауіптілік дәрежесіне сәйкес сипаттау;

10.2.4.4 — кәмелетке толмағандарды қылмыс тық жауапкершілікке тарту ерекшеліктерін құқықтық жағдаят мысалында анықтау

Қылмыстық жаза түсінігі және одан босату шарттары 10.2.4.5 — жеңілдететін және ауырлататын мән-жайларды ескере отырып қылмыстық құқық бұзушылықты бағалау;

10.2.4.6 — адамның қылмыстық жауаптылықтан босатылу шарттарын айқындау

Қазақстан Республикасы ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесі Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған құқықтық және саяси актілер 10.2.5.1 — сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалық-саяси және құқықтық актілердің негізгі ережелерін түсіндіру;

10.2.5.2 — нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдалану

3-тоқсан
Жеке құқық Азаматтық құқық жүйесі және оның негізгі институттары Азаматтық құқықтың принциптері мен субъектілері

 

10.3.1.1 — Қазақстан Республикасының азаматтық құқығыың қайнар көздерін түсіндіру (Азаматтық кодексі, заңдар, заңға тәуелді актілер, Азаматтық кодексін толықтыратын және нақтылайтын ережелер);

10.3.1.2 — азаматтық құқық принциптерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру;

10.3.1.3 — азаматтық құқық субъектілерін анықтау

Азаматтық құқықтың объектілері 10.3.1.4 — азаматтық құқық объектілерін олардың елеулі белгілері бойынша ажырата білу;

10.3.1.5 — нақты мысал негізінде жеке мүліктік емес құқықтардың ерекшеліктерін анықтау

Мәміле түсінігі және оның түрлері 10.3.1.6 — құқықтық жағдаят мысалында мәміле ұғымын және оның түрлерін түсіндіру
Меншік құқығы түсінігі және оның  қорғалуы 10.3.1.7 — мысалдар келтіре отырып, меншік құқығы ұғымын және оның негізгі өкілеттілігін түсіндіру;

10.3.1.8 — құқықтық жағдаятты (казусты) талдай отырып, меншік құқығын қорғау жолдарын түсіндіру

Міндеттемелік құқық 10.3.1.9 — заң терминдерін пайдаланып, міндеттемелік құқықтың мәнін ашу;

10.3.1.10 — міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдерін құқықтық жағдаятты талдай отырып анықтау

Тұтынушылар құқығы туралы заңнама Қазақстан Республикасында тұтынушылар құқықтарының заңды түрде бекітілуі 10.3.2.1 — Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығы туралы заңына сәйкес құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау;

10.3.2.2 — заң терминдерін пайдалана отырып, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жолдарын нақты жағдаяттық мысалдармен (казустармен) түсіндіру

Отбасы құқығы жүйесі Қазақстан Республикасындағы отбасы құқығының қайнар көздері 10.3.3.1 — отбасылық қарым-қатынастар саласындағы нормативтік құқықтық актілердің қажеттілігін түсіндіру («Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексі», «Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы заңы»)
Қазақстан Республикасында отбасылық қарым-қатынастардың құқықтық реттелуі 10.3.3.2 — Қазақстан Республикасының отбасылық қарым-қатынастарының құқықтық реттелуінің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсіндіру;

10.3.3.3 — әртүрлі өмірлік жағдайларда балалар құқықтарының жүзеге асырылуын зерттеу

Еңбек құқығы жүйесі Қазақстан Республикасында еңбек қатынастары ның құқықтық реттелуі 10.3.4.1 — Қазақстан Республикасы еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсіндіру;

10.3.4.2 — әртүрлі өмірлік жағдаяттарда еңбек құқықтарының іске асуын зерттеу

4-тоқсан
Іс жүргізу құқығы

ның негіздері

Қылмыстық іс жүргізу құқығының негіздері Қылмыстық процестің міндеттері мен принциптері 10.4.1.1 — қылмыстық процестің негізгі міндеттері мен қағидаттарын түсіндіру

 

 

Қылмыстық процесс субъектілері 10.4.1.2 — қылмыстық процесс субъектілерін ажырату
Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы сот талқылауының негіздері 10.4.1.3 — Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексіне сәйкес сот талқылауының негіздері бойынша білімін шығармашылық түрде көрсету
Азаматтық іс жүргізу құқығының негіздері Азаматтық процестің міндеттері мен принциптері 10.4.2.1 — азаматтық процестің негізгі міндеттері мен принциптерін талдау
Азаматтық процестің субъектілері 10.4.2.2 — азаматтық процестің негізгі міндеттері мен принциптерін талдау;

10.4.2.3 — кәмелетке толмағандардың азаматтық процеске қатысу ерекшеліктерін анықтау

Әкімшілік іс жүргізу құқығының негіздері Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен принциптері 10.4.3.1 — әкімшілік процесс ұғымын, оның міндеттері мен принциптерін түсіндіру;

10.4.3.2 — әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтау

Халықаралық құқық Халықаралық жария құқығы Халықаралық жария құқығы түсінігі 10.5.1.1 — халықаралық жария құқық ұғымын түсіндіру және оның реттейтін қоғамдық қатынастар саласын анықтау
Халықаралық құқықтағы адам құқықтарының қорғалуы Қазіргі халықаралық құқықта адам құқықтарын қорғау механизмдері мен процедуралары 10.5.2.1 — қазіргі халықаралық құқықтағы адам құқықтарын қорғауды жүзеге асыратын органдар мен ұйымдарды анықтау

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *