Жаңа бағдарлама Құқық негіздері 11 сынып ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар Жаратылыстану-Математика бағыты ЖМБ 2018-2019 жыл

Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 11-сыныптарына арналған «Құқық негіздері» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша

ұзақ мерзімді жоспар

11 сынып:

Бөлім Бөлімше Тақырыптар Оқыту мақсаттары

Білім алушылар тиісті:

1-тоқсан
Мемлекет және құқық

 

Заң шығару, құқықтық мәдениет, мемлекет қоғамның саяси жүйесінде Заң шығару жүйесі 11.1.1.1 — нормативтік құқықтық актілердің негізгі элементтерін анықтау;

11.1.1.2 — нормативтік құқықтық актілердің әзірленуі, қабылдануы мен күшіне ену процесін зерттеу

Заңдылық және құқықтық тәртіп. Құқықтық сана және құқықтық мәдениет 11.1.1.3 — заңдылық және құқықтық тәртіп  ұғымдарын нақты мысалдармен түсіндіру;

11.1.1.4 — заңдарды білу және оларды орындаудың әлеуметтік пайдалылығы мен қажеттілігін түсіндіру

 

Мемлекет қоғамның саяси жүйесінде 11.1.1.5 — қазақстандық қоғамның саяси жүйесінің негізгі элементін анықтау
Қазақстан Республикасын

да құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғамның дамуы

Қазақстан Республикасы — құқықтық мемлекет 11.1.2.1 — Қазақстан Республикасының саяси-құқықтық актілері (Қазақстан Республикасының құқықтық саясат концепциясы, Қазақстан Республикасының адам құқығы саласындағы ұлттық іс-қимыл жоспары концепциясы және тағы басқалар) негізінде құқықтық мемлекеттің принциптерінің жүзеге асырылуын түсіндіру
Қазақстан Республикасында азаматтық қоғам институттарының дамуы 11.1.2.2 — Қазақстан Республикасы азаматтық қоғамының негізгі функционалдық қажеттілігін түсіндіру;

11.1.2.3 — Қазақстан Республикасының азаматтық қоғам институттары қызметінің тиімділігін бағалау (Үкіметтік емес ұйымдар және тағы басқалар)

Қазақстан Республикасын

да адам құқығын қорғау

Қазақстан Республикасында адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы 11.1.3.1 — нақты мысал келтіре отырып, Қазақстан Республикасының адам және азаматтың құқығы мен бостандықтарын қорғау механизмін түсіндіру;

11.1.3.2 — азаматтардың құқығын қорғайтын (адвокат, медиатор және тағы басқа) тұлғалардың функциялары мен құқықтық мәртебесін анықтау

Қазақстан Республикасындағы ювеналды юстиция 11.1.3.3 — Қазақстан Республикасындағы  кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру

 

Мүмкіндігі шектеулі тұлғалар құқықтарының қорғалуы және жүзеге асырылуы 11.1.3.4 — Қазақстан Республикасындағы мүмкіндігі шектеулі адамдардың құқығын жүзеге асыру және қорғау механизмдерін нақты жағдаяттар мысалында түсіндіру
Сот жүйесі Сот жүйесі және судьялардың мәртебесі 11.1.4.1 — сот жүйесі элементтерін анықтау және оны графикалық түрде көрсету;

11.1.4.2 — судьялар мәртебесі және олардың қызметінің кепілдемесін ашып көрсету

2-тоқсан
Жария құқық Қазақстан Республикасын

дағы азамат

тық және сайлау

Азаматтық — Қазақстан Республикасы конституция лық құқығының институты 11.2.1.1 — азаматтық ұғымын ашу;

11.2.1.2 — қазақстандық азаматтықты алу және азаматтықтан айырылудың негіздемелерін нақты мысалдар арқылы түсіндіру

Қазақстан Республикасындағы сайлау құқығы 11.2.1.3 — Қазақстан Республикасы сайлаушыларының және сайлау процесінің басқа да субъектілерінің құқықтары мен міндеттерін анықтау
Әкімшілік құқық бұзушылық түрлері Қоғамдық тәртіпке және адамгершілікке қол сұғатын әкімшілік құқық бұзушылық түрлері 11.2.2.1 — Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау
Жер құқығы негіздері

 

Жер құқығының құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны 11.2.3.1 — жер құқығының құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.2.3.2 — Қазақстан Республикасының Жер кодексі негізінде жерге меншік құқығы, пайдалану құқығы, және басқа да құқық түрлерін ажырату

Қылмыстық құқық бұзушылық түрлері Адам және азаматтардың конституция лық және басқа да құқықтары мен бостандықтарына қарсы қылмыстық құқық бұзушылық 11.2.4.1 — Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау
Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылық 11.2.4.1 — Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жауапкершілік Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік 11.2.5.1 — сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты басқа құқық бұзушылық түрлерінен (заңсыз сыйақы алу, алаяқтық) ажырату;

11.2.5.2 — Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларына сәйкес адамдардың әрекетін саралау

3-тоқсан
Жеке құқық Азаматтық құқықтағы келісімшарттар мен міндеттемелердің жекелеген түрлері

 

 

 

 

Сату-сатып алу келісімшарты. Айырбас және сыйға тарту келісімшарты 11.3.1.1 — келісімшарттың ерекше белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру;

11.3.1.2 — келісімшарттың негізгі шарттарын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

Жалға беру келісімшарты. Тұрғын үйді жалдау. Қарыз келісімшарты. Сақтандыру келісімшарты 11.3.1.1 — келісімшарттың ерекше белгілерін айқындай отырып мазмұнын түсіндіру;

11.3.1.2 — келісімшарттың негізгі шарттарын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

Мұрагерлік құқық 11.3.1.3 — мұрагерлік құқықтың құқықтық реттелу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.3.1.4 — заң және өсиет бойынша мұрагерлікке ие болуды ажырату

Тұтынушылар құқығының жүзеге асырылуы Қазақстан Республикасындағы тұтынушылар құқығын қорғау механизмдері

 

11.3.2.1 — қылмыстық, әкімшілік, азаматтық кодекстердің жеке нормаларын қолдана отырып, тұтынушылар құқығын қорғау механизмдерін түсіндіру;

11.3.2.2 — нақты мысалдар келтіре отырып сатушы (өндіруші, орындаушы) және басқа да жұмысты орындаушы (қызмет көрсету) тұлғалардың құқығы мен міндеттерін анықтау

Авторлық құқық негіздері Авторлық және сабақтас құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны 11.3.3.1 — авторлық және сабақтас құқықтарды құқықтық реттеу ұғымы мен нысанын түсіндіру;

11.3.3.2 — авторлық құқық саласында нақты жағдайды шешудің құқықтық жолдарын ұсыну

Отбасы құқығы институттары

 

 

 

 

 

Отбасы. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттемелері 11.3.4.1 — Отбасын отбасы құқығының институты ретінде айқындау;

11.3.4.2 — ерлі-зайыптылардың жеке және мүліктік құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын нақты мысалдар арқылы түсіндіру

Ата-анасының қамқорлығысыз қалған және жетім балалардың құқығы мен мүддесін қорғау түрлері 11.3.4.3 — жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығысыз қалған балалардың құқығы мен мүддесін қорғау формаларын айқындау
Отбасы мүшелерінің алименттік міндеттемелері 11.3.4.4 — алименттік қатынастардың субъекті лерін және алименттік қатынастардың пайда болу негіздерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау
Еңбек құқығының базалық нормалары Еңбек қарым-қатынасы субъектілерінің құқықтары мен міндеттемелері және олардың мемлекеттік кепілдіктері 11.3.5.1 — еңбек құқығын қамтамасыз ету тәсілдерінің тиімділігін құқықтық жағдаяттар мысалында бағалау;

11.3.5.2 — кәмелетке толмағандардың еңбек құқығын жүзеге асыруын зерттеу

Еңбек дауларының қаралуы

 

11.3.5.3 — жеке және ұжымдық еңбек дауларын қарастыру механизмдерін құқықтық жағдаяттар мысалында анықтау
4-тоқсан
Іс жүргізу құқығы

ның негіздері

Қылмыстық іс жүргізу

құқығының институттары

Қылмыстық қудалау – қылмыстық іс жүргізу құқығының институты 11.4.1.1 — қылмыстық қудалауды жүзеге асыру шарттарын түсіндіру
Кәмелетке толмағандар дың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу 11.4.1.2 — кәмелетке толмағандардың қатысуымен болатын қылмыстық құқық бұзушылық істері бойынша іс жүргізу ерекшеліктерін айқындау
Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері 11.4.1.3 – Қазақстан Республикасы алқабилер соты қызметінің құқықтық негіздерін анықтау
Азаматтық іс жүргізу құқығының институттары Талап қою іс жүргізуінің негіздері 11.4.2.1 — талап қою шарттарын түсіндіру;

11.4.2.2 — талап қою арызын оның мазмұны мен формасына қойылатын шарттарға сәйкес құрастыру

Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері 11.4.2.3 — Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексіне сәйкес соттың істі қарау негіздері мен ерекшеліктері бойынша білімдерін шығармашылық түрде көрсету
Әкімшілік іс жүргізу құқығының институттары Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар 11.4.3.1 — әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілеттті органдардың (лауазымды тұлғалардың) құзыретін құқықтық жағдаяттар мысалында  ажырата білу
Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері 11.4.3.2 — әкімшілік құқық бұзушылық бойынша соттың істі қарау ерекшеліктері туралы білімдерін шығармашылық түрде көрсету
Халықаралық құқық Қазақстан Республикасы халықаралық құқық субъектісі Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы 11.5.1.1 — Қазақстан Республикасы таныған халықаралық құқықтың қайнар көздері негізінде Қазақстан Республикасының халықаралық құқығы мен міндеттемелерін түсіндіру;

11.5.1.2 — Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелде адам құқығы, еңбек қатынастары, білім беру салалалары бойынша құқықтарын жүзеге асыруын халықаралық актілер негізінде зерттеу

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *