Жаңа бағдарлама Математика 5 сынып КТЖ Күнтізбелік тақырыптық жоспар ҰМЖ Ұзақ мерзімді жоспар 2018-2019 жыл

«Математика» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар

Ұзақ мерзімді жоспар

5-сынып

Аптасына 5 сағат

Оқу жылында 170 сағат

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімдері Тақырыптар/Ұзақ мерзімді жоспар

бөлімінің мазмұны

Оқу мақсаттары Сағат саны
1 тоқсан
5.1А Натурал сандар және нөл саны (15 сағ) Натурал сандар және нөл 5.1.1.1

натурал сандар жиыны ұғымын меңгеру;

5.1.1.2

тақ және жұп сандар ұғымдарын меңгеру;

1
Координаталық сәуле. Натурал сандарды салыстыру. Қос теңсіздік 5.3.1.1

өлшеудің түрлі ұзындық бірліктерін білу және координаталық сәуледегі бірлік кесінді дегенді түсіну;

5.5.2.2

натурал сандарды координаталық сәуледе кескіндеу;

5.1.2.1

натурал сандарды салыстыру, сонымен қатар координаталық сәуленің көмегімен салыстыру;

5.5.2.6

сандарды салыстырудың нәтижесін  белгілері арқылы жазу;

5.5.2.7

натурал сандарды салыстыру мен реттеуді талап ететін жағдайды зерттеу;

3
Арифметикалық амалдардың қасиеттері. Натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдану 5.1.2.2

амалдар саны төрттен артық болатын жақшамен және жақшасыз берілген санды өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтау және мәндерін табу;

5.1.2.3

санды өрнектердің мәндерін табу үшін көбейту мен қосу амалдарының қасиеттерін қолдану;

3
Санды және әріпті өрнектер, олардың мәндері. Өрнектерді ықшамдау 5.2.1.1

қосу және көбейту амалдарының қасиеттерін қолданып, әріпті өрнектерді түрлендіру;

5.2.1.2

әріптердің берілген мәндері бойынша әріпті өрнектердің мәндерін табу;

2
Теңдеу. Теңдеудің түбірі. Теңдеуді шешу. 5.2.2.1

арифметикалық амалдардың белгісіз компоненттерін табу ережесі негізінде теңдеулерді шешу;

5.2.2.2

теңдеудің шығарылуының дұрыстығын тексеру тәсілдерін қолдану;

3
Формула. Формула арқылы есептеу. Мәтінді есептерді шығару. Натурал сандардан тұратын сандар тізбегі 5.5.1.1

натурал сандарға арифметикалық амалдар қолдана отырып, мәтінді есептерді шығару;

5.5.1.8

әріпті өрнектерді құру және оларды есептер шығаруда қолдану;

5.5.1.9

мәтінді есептерді шығару үшін формулаларды қолдану;

5.2.3.1

натурал сандар тізбегінің заңдылықтарын анықтау;

5.2.3.2

натурал сандар тізбегінің жеткіліксіз элементтерін табу;

5.2.3.3

натурал сандар тізбегінің заңдылықтарын құрастыру және тізбектерді жазу;

3
5.1В Натурал сандардың бөлінгіштігі (16 сағ) Натурал сандардың бөлгіштері мен еселіктері 5.1.1.5

натурал санның бөлгіші мен еселігі анықтамаларын білу;

5.1.2.8

натурал сандардың бөлгіштерін табу;

5.1.2.9

натурал сандардың еселіктерін табу;

2
Жай және құрама сандар 5.1.1.6

жай және құрама сандардың анықтамаларын білу;

2
Бөлінгіштіктің негізгі қасиеттері 5.1.2.10

көбейтіндінің берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау;

5.1.2.11

қосындының және айырымның берілген натурал санға бөлінгіштігін талдау;

2
2, 3, 5, 9, 10 бөлінгіштік белгілері 5.1.2.5

натурал сандардың 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану;

5.1.2.6

натурал сандардың 3-ке және 9-ға бөлінгіштік белгілерін қолдану;

2
Дәреже 5.1.1.3

натурал сан дәрежесінің анықтамасын білу;

5.1.1.4 натурал санды ондық жазылу түрінде көрсету;

5.1.2.4

бірдей сандардың көбейтіндісін дәреже түрінде жазу;

2
Құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу 5.1.2.7

құрама сандарды жай көбейткіштерге жіктеу;

3
Ең үлкен ортақ бөлгіш. Өзара жай сандар. Ең кіші ортақ еселік 5.1.1.7

ортақ бөлгіш, ортақ еселік, ең үлкен ортақ бөлгіш (ЕҮОБ), ең кіші ортақ еселік (ЕКОЕ) ұғымдарының анықтамаларын білу;

5.1.2.12

екі және одан артық сандардың ЕҮОБ-ін және ЕКОЕ-ін табу;

5.1.1.8

өзара жай сандардың анықтамасын білу;

5.5.1.2

мәтінді есептерді шығаруда ЕҮОБ және ЕКОЕ қолдану;

3
5.1C Жай бөлшектер (12 сағ) Жай бөлшек. Жай бөлшектерді оқу және жазу 5.1.1.9

жай бөлшек ұғымын меңгеру;

5.5.2.1

жай бөлшектерді оқу және жазу;

2
Жай бөлшектің негізгі қасиеті 5.1.2.14

жай бөлшектерді қысқартуда бөлшектің негізгі қасиетін қолдану;

5.1.2.15

жай бөлшекті жаңа бөлімге келтіру;

2
Дұрыс және бұрыс жай бөлшектер 5.1.1.10

дұрыс және бұрыс бөлшектерді ажырату;

2
Аралас сандар 5.1.1.11

аралас сан анықтамасын білу;

5.1.2.13

бұрыс бөлшекті аралас санға және аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру;

3
Жай бөлшектер мен аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу 5.5.2.3

жай бөлшектерді, аралас сандарды координаталық сәуледе кескіндеу;

3
№1 бақылау жұмысы 2
2 тоқсан
5.2A Жай бөлшектерге амалдар қолдану (33 сағ) Жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру. Жай бөлшектерді және аралас сандарды салыстыру 5.1.2.16

жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру; жай бөлшектерді, аралас сандарды салыстыру;

3
Жай бөлшектерді косу және азайту 5.1.2.17

бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды орындау;

5.1.2.18

бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындау;

7
Аралас сандарды қосу. Аралас сандарды азайту 5.1.2.19

натурал саннан жай бөлшекті азайтуды орындау;

5.1.2.20

аралас сандарды қосу және азайтуды орындау;

6
Жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту. Өзара кері сандар 5.1.2.21

жай бөлшектерді, аралас сандарды көбейтуді орындау;

5.1.1.12

өзара кері сандар анықтамасын білу;

5.1.2.22

берілген санға кері санды табу;

8
Жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлу 5.1.2.23

жай бөлшектерді және аралас сандарды бөлуді орындау;

9
№2 бақылау жұмысы 2
3 тоқсан
5.3A Мәтінді есептер (8 сағ) Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер 5.1.2.24

санның бөлігін табу және бөлігі бойынша санды табу;

5.5.1.4

санның немесе шаманың бөлігін табу және бөлігі бойынша санды немесе шаманы табуға арналған есептерді құрастыру және шығару;

3
Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер 5.5.1.3

жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару (мысалы, бірлесіп жұмыс жасауға қатысты есептер және тағы басқа);

5
5.3В Ондық бөлшектер және оларға амалдар қолдану (35 сағ) Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру 5.1.1.13

ондық бөлшек ұғымын меңгеру;

5.5.2.5

ондық бөлшектерді оқу және жазу;

5.1.1.14

ондық бөлшек түрінде жазылған сандардың теңдігін түсіну, мысалы, 1,3 және 1,30;

5.1.2.25

бөлшектерді бір жазылу түрінен басқа жазылу түріне ауыстыру;

5
Ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру 5.5.2.4

ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеу;

5.1.2.26

ондық бөлшектерді салыстыру;

4
Ондық бөлшектерді қосу және азайту 5.1.2.27

ондық бөлшектерді қосу және азайтуды орындау;

4
Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту 5.1.2.28

ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке көбейтуді орындау;

6
Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу 5.1.2.30

ондық бөлшекті натурал санға және ондық бөлшекке бөлуді орындау;

6
Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000;… және 0,1; 0,01; 0,001;… сандарына көбейту және бөлу 5.1.2.29

ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 көбейту ережелерін қолдану;

5.1.2.31

ондық бөлшектерді 10, 100, 1000 және 0,1; 0,01; 0,001 – бөлу ережелерін қолдану;

4
Ондық бөлшектерді дөңгелектеу 5.1.1.15

санның жуық мәні ұғымын меңгеру;

5.1.2.32

ондық бөлшектерді берілген разрядқа дейін дөңгелектеу;

2
Мәтінді есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері 5.5.1.5

бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару;

5.2.3.4

бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау;

5.2.3.5

бөлшектерден тұратын тізбектердің заңдылықтарын құрастыру және тізбектерді жазу;

4
5.3C Жиын (5 сағ) Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу 5.4.1.1

жиын, оның элементтері, бос жиын ұғымдарын меңгеру;

5.5.2.8

жиындармен жұмыс істеуде символдарын қолдану;

1
Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын 5.4.1.4

ішкі жиын ұғымын меңгеру;

5.4.1.5

жиындар арасындағы қатынастардың сипаттамасын анықтау (қиылысатын және қиылыспайтын жиындар);

1
Жиындардың бірігуі мен қиылысуы 5.4.1.2

жиындардың қиылысуы және бірігуі анықтамаларын білу;

5.4.1.3

берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуін табу, нәтижесін символдарын қолданып жазу;

1
Мәтінді есептерді шығару 5.5.1.7

Эйлер-Венн диаграммасын қолданып, есептер шығару;

2
№3 бақылау жұмысы 2
4 тоқсан
5.4А Пайыз (12 сағ) Пайыз 5.1.1.16

пайыз ұғымын меңгеру;

5.1.2.33

бөлшекті пайызға және пайызды бөлшекке айналдыру ;

2
Санның пайызын және пайызы бойынша санды табу 5.1.2.34

берілген санның пайызын табу;

5.1.2.35

бір санның екінші санға пайыздық қатынасын және керісінше табу;

5.1.2.36

берілген пайызы бойынша санды табу;

5
Мәтінді есептерді шығару 5.5.1.6

пайызға байланысты мәтінді есептерді шығару;

5
5.4B Бұрыштар.

Көпбұрыштар (8 сағ)

Бұрыш. 5.3.1.4

бұрыш және оның градустық өлшемі ұғымдарын меңгеру, бұрыштарды белгілеу және салыстыру,

5.3.1.5

бұрыштардың түрлерін ажырату (сүйір, тік, доғал, жазыңқы, толық );

5.3.3.1

бұрышты транспортир көмегімен өлшеу;

5.3.3.2

градустық өлшемі берілген бұрышты транспортир көмегімен салу;

5.3.3.3

бұрыштың градустық өлшемін табуға, бұрыштарды салыстыруға берілген есептерді шығару;

6
Көпбұрыш 5.3.1.7

көпбұрыш ұғымын меңгеру;

2
5.4C Диаграмма (5 сағ) Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек сектор 5.3.1.2

шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері (центр, радиус, диаметр) ұғымдарын меңгеру;

5.3.1.3

циркульдің көмегімен шеңберді салу;

5.3.1.6

дөңгелек сектор ұғымын меңгеру;

1
Диаграмма 5.4.3.1

дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар туралы түсініктері болу;

5.4.3.2

дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммалар салу;

2
Статистикалық деректерді көрсету тәсілдері 5.4.3.3

кесте немесе диаграмма түрінде берілген статистикалық ақпаратты алу;

2
5.4D Кеңістік фигураларының жазбалары Тік бұрышты параллелепипед (текше) және оның жазбасы 5.3.1.8

тік бұрышты параллелепипед (текше) және оның жазбасы туралы түсінігі болу;

5.5.2.9

жазық фигуралардың және кеңістіктегі геометриялық фигуралардың жазбаларын салу (текше және тік бұрышты параллелепипед);

2
Фигураларды қиюға берілген есептер. Фигураларды құрастыруға берілген есептер 5.3.2.1

фигураларды қию және құрастыру арқылы есептер шығару.

3
№4 бақылау жұмысы 2
5-сыныптағы математика курсын қайталау 10
Қорытынды бақылау жұмысы 2

 

комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *